متن و ترجمه آهنگ Best Friend از Saweetie و Doja Cat

Best Friend - Saweetie - Doja Cat

بست فرند - ساویتی - دوجا کت
بست فرند

That my best friend, she a real bad bitch Got her own money, she 'on't need no nig' On the dance floor, she had two, three drinks

 

Now she twerkin', she throw it out and come back in That's my best friend, she a real bad bitch Drive her own car, she 'on't need no Lyft In the strip club, know my girl gon' tip Now she twerkin', she throw it out and come back in Beep-beep, is that my bestie in a Tessie? Fresh blow out, skin on tan, ooh, she ready Bitch, you look goodt, with a T at the end I'ma hype her every time, that my motherfuckin' friend She been down since the jellies and the Volvos Got me steppin' out that Jeep, got Manolo's When we pull up to the scene, they be filled with jealousy If a bitch get finicky, she gon' bring that energy (pop-pop-pop) I hit her phone with the tea, like, "Bitch, guess what?" All the rich ass boys wanna fuck on us All this ass sittin' up, you can look, don't touch In our bag, bust some bands every time we link up That my best friend, she a real bad bitch Got her own money, she 'on't need no nig' On the dance floor, she had two, three drinks Now she twerkin', she throw it out and come back in That's my best friend, she a real bad bitch Drive her own car, she 'on't need no Lyft In the strip club, know my girl gon' tip Now she twerkin', she throw it out and come back in

Now she twerkin', she throw it out and come back in— Saweetie feat. Doja Cat

 

That my best friend, if you need a freak I ain't dumb, but motherfucker, she my Tweedledee If she ride for me (ride), she 'on't need a key If you sideways, she'll straighten you if need to be And she so bad that I just can't take that bitch nowhere She off her fifth shot, said, "mmm-mmm, don't go there" Bitch, break her back, she protect and attack Get that strap like them buckle, foot on neck, give no air Whole world wanna be us And my main bitch, she my day-one On my way, bitch, let you get drunk Let's celebrate 'cause we the baddest in the club That my best friend, she a real bad bitch Got her own money, she 'on't need no nig' On the dance floor, she had two, three drinks Now she twerkin', she throw it out and come back in That's my best friend, she a real bad bitch Drive her own car, she 'on't need no Lyft In the strip club, know my girl gon' tip Now she twerkin', she throw it out and come back in Ha, best friend, you the baddest and you know it (you know) Uh-oh, girl, I think our booty growin' (ayy-yeah) Fuck it up in the mirror, hit them poses (pose) Best friends, and you motherfuckin' glowin' (woo-woo) Best friends, and your wrist look like it's frozen (it's frozen) Uh-oh, girl, I think our booty growin' (uh-oh) Fuck it up in the mirror, hit them poses (hit that pose) Best friend, you my motherfuckin' soulmate

 

farsiTranslation in Farsi

 

این بهترین دوستمه، خیلی خفنه
پول خودشو داره ، به هیچ مردی نیاز نداره
کف سالن رقص، دو ستا نوشیدنی زده
حالا داره کونشو قر میده، پرتش میده بیرون و دوباره میارتش داخل( نحوه رقصیدنشو رو میگه)
این دوستمع، خیلی خفنه
خودش ماشینشو میرونه، به هیچ لیفتی نیاز نداره( تاکسی اینترنتی)
توی استریپ کلاب ، میدونم دوستم انعام میده
حالا داره کونشو قر میده، پرتش میده بیرون و دوباره میارتش داخل( نحوه رقصیدنشو رو میگه)

بیب بیب،اون دوستم توی تسیه؟
هوای تازه بیرون، پوست برنزه,اوههه دوستم امادس
بچ عالی به نظر میرسی با یه ت بع اخر ( به اخر گوود یا خوب)
هر دفعه به دوستم اعتیاد پیدا میکنم، دوست لعنتی من
She been down since the jellies and the Volvos
با چیپش منو می بره پیاده روی
وقتی میایم روی صحنه اونا بهمون حسودی میکنن
اگه یکی از کصخلا بیحال بشه، دوستم سر حالش میاره
با چایی زدم به گوشیش (با خبرای داغ زنگ زدم بهظ) که دختر حدس بزن چی شد
همه پسرای پولدار میخوام مارو بگان
همه نشستن تو میتونی نگاه کنی ولی دست نزن
توی کیفمون، همه باندها رو ببندین هروقت ما با همیم

این بهترین دوستمه، خیلی خفنه
پول خودشو داره ، به هیچ مردی نیاز نداره
کف سالن رقص، دو ستا نوشیدنی زده
حالا داره کونشو قر میده، پرتش میده بیرون و دوباره میارتش داخل( نحوه رقصیدنشو رو میگه)
این دوستمع، خیلی خفنه
خودش ماشینشو میرونه، به هیچ لیفتی نیاز نداره( تاکسی اینترنتی)
توی استریپ کلاب ، میدونم دوستم انعام میده
حالا داره کونشو قر میده، پرتش میده بیرون و دوباره میارتش داخل( نحوه رقصیدنشو رو میگه)

 


این رقیقمه، اگه به یه چیز غریب نیاز داری
من خر نیستم ولی کره خر، اون قلمه( دوتا دوقلو توی الیس ذر سرزمین عجایب رو میگه، یعنی مثل اوناییم)
اگه بخواد ماشینمو برام برونه به کلید نیاز نداره
اگه جاده فرعی باشی، صافت میکنه اگه بخوای
اینقدر بده(خفنه) که نمیتونه هیچ جا ببرمش
پنجیم دادشو زد و گفت ممممم اونجا نرو
بچ کمرشو بشکون ، اون هم محافظت میکنه هم حمله میکنه
Get that strap like them buckle, foot on neck, give no air
همه دنیا میخان جای ما باشن
And my main bitch, she my day-one
On my way, bitch, let you get drunk
بیا جشن بگیریم چون توی این کلاب ما از همه خفن تریم

این بهترین دوستمه، خیلی خفنه
پول خودشو داره ، به هیچ مردی نیاز نداره
کف سالن رقص، دو ستا نوشیدنی زده
حالا داره کونشو قر میده، پرتش میده بیرون و دوباره میارتش داخل( نحوه رقصیدنشو رو میگه)
این دوستمع، خیلی خفنه
خودش ماشینشو میرونه، به هیچ لیفتی نیاز نداره( تاکسی اینترنتی)
توی استریپ کلاب ، میدونم دوستم انعام میده
حالا داره کونشو قر میده، پرتش میده بیرون و دوباره میارتش داخل( نحوه رقصیدنشو رو میگه)

رفیق تو خیلی خفنی و خودتم میدونی
دختر فک کنم کونت داره رشت میکنه( داریم بزرگ میشیم باهم)
Fuck it up in the mirror, hit them poses (pose)
بهترین دوست همیم، تو درخش لعنتیمی
بهترین دوست همیم، و کمرت انگار وایساده ( یعنی هیچ حرکتی نمیکنه انگار یخ کرده)
دختر فک کنم کونامون داره رشد میکنه( داریم بزرگ میشیم)
توی آیینه بگاش با ژستات بزنش
رفیق تو نیمه گمشدمی

 
 

گفتگو در مورد این آهنگ

یاس قاسمی

یاس قاسمی 


طراحی و توسعه با در لیریکا