دانلود ریمیکس آهنگ بام بام تام تام + متن و ترجمه

Bum Bum Tam Tam - MC Fioti - J Balvin - Future

بام بام تام تام - ام سی فیوتی - جی بلوین - فیوچر
بام بام تام تام

[Letra de "Bum Bum Tam Tam (Remix)" ft. J Balvin, Future, Stefflon Don & Juan Magán]

[Verse 1: J Balvin]
Y que griten los que están presentes
Hoy va a bailar sin precedentes (Wooh)
Estoy tan pegao' que no salgo de tu mente (Salgo de tu mente)
Quieren apagarme y yo no tengo fuente
Pa' bailar no existen prueba' (Prueba)
Este funk si es candela (Wooh)
De aquí nadie va pa' fuera (Aye)
Esto lo bailan en la favela (Ooh)
Izquierda, derecha
Pa' arriba, pa' abajo
Izquierda, derecha
Rompiendo (Wooh)

[Pre-Chorus: MC Fioti]
É a flauta envolvente que mexe com a mente
De quem tá presente
As novinha saliente
Fica loucona e se joga pra gente
Aí eu falei assim pra ela, ó
(Aí eu falei assim pra ela)

[Chorus: MC Fioti & J Balvin]
Vai, vai com o bum bum, tam tam
Mueve ese bum bum, tam tam
Mueve ese bum bum, tam tam tam
Mueve ese bum bum, tam tam
Mueve ese bum bum, tam tam tam
Mueve ese bum bum, ese bum bum
Ese bum bum bum bum bum bum bum bum bum
(Bum bum bum bum bum bum bum bum)

[Verse 2: Stefflon Don]
Don
Back it up me man cock it and rev it (And rev it)
And not just any man can get it (Can get it)
Mi nah care if you have good credit
You betta can handle the ting when mi send it (Wooh)
Man a drop off (Wooh), mama pop off (Wooh)
Gyal walk off (Wooh), 'til it bruk off (Wooh)
Don't stop off (Wooh), 'til it slop off (Wooh)
Good pussy make the whole dance lack off
(Woooooh)
Boy, turn it, see me ting turn up
Turn up the ting 'til the ting burn up ('til it burn up)
Whine pon the gyal 'til the gyal mash up ('til it mash up)
Back up the ting like a dumper truck
Ayo, my ting good (Ting good) and my ting shocks (Ting shock)
And the ting set (Ting set), and it sittin' loud (Sit loud)
And the gyal good (Gyal good), but my face bad
'Cah me ting ting real, and it can't stop
Don

[Pre-Chorus: MC Fioti]
É a flauta envolvente que mexe com a mente
De quem tá presente
As novinha saliente
Fica loucona e se joga pra gente
Aí eu falei assim pra ela, ó
(Aí eu falei assim pra ela)

[Chorus: MC Fioti & J Balvin]
Vai, vai com o bum bum, tam tam
Vem com o bum bum, tam tam tam
Vai, mexe o bum bum, tam tam
Vem, desce o bum bum, tam tam tam
Vai, mexe o bum bum, tam tam
Vem, desce o bum bum
Vai com o bum bum (E aê, Fioti?)
Rompiendo

[Verse 3: Future]
I know that thing that you like
I know the way that you move
We makin' love the first night, bum bum pac pac bum
Yeah, hey, big up my jeweler, big up my .45, big up my Ruger
Hey, big up the bad bih, call that chimmie like king of Zamunda
Yeah, I'm a savage, some of 'em 21, some of 'em cougars
Hey, automatic spazzin', jumping in the crowd just like Uzi
Yeah, black stallion, I'ma go flex and fly out to Cuba
Yeah, if you got good pussy, let me hear you say Hallelujah
Yeah

[Pre-Chorus: MC Fioti]
É a flauta envolvente que mexe com a mente
De quem tá presente
As novinha saliente
Fica loucona e se joga pra gente
Aí eu falei assim pra ela, ó
(Aí eu falei assim pra ela)

[Chorus: Mc Fioti & J Balvin]
Vai, treme o bum bum, tam tam tam tam (Vem)
Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vai)
Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vem)
Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vai)
Tam tam tam tam tam tam tam tam (Vem)
Tam tam tam (Tipo Vavazinho)

[Verse 4: Juan Magán & MC Fioti]
(Vai, vai com o bum bum, tam tam)
Le toco la flauta y se pone pa' mi
(Vai, mexe o bum bum)
Yo prendo el ambiente
Yo tengo la malla, déjamela ahí
(Vai, mexe o bum bum, tam tam)
Y yo la toco así, y yo la toco así
Y después de un momento
Ella se olvida de tí (Bum bum, tam tam tam tam tam)
Se olvida porque solo le hablan de joya, botella y dinero
Nosotros le damos lo que a ella le gusta
Por eso es que estamos primero
Y yo la toco así, y yo la toco así
Y después de un momento
Ella se olvida de tí

 

[اشعار "Bum Bum Tam Tam (Remix)" ft. J Balvin، Future، Stefflon Don & Juan Magán]

[آیه 1: ج بالوین]
و اجازه دهید کسانی که حضور دارند فریاد می زنند
امروز او رقص بی سابقه (Wooh)
من خیلی نزدیک هستم که فکر نمیکنم (ذهنم را ترک میکنم)
آنها می خواهند مرا مجبور کنند و منبع من ندارند
برای رقص هیچ اثری وجود ندارد (تست)
این فانک اگر آن را کاندلا (Wooh)
از اینجا کسی بیرون می رود (آه)
این رقص در فاولا (اوه)
چپ، راست
پ 'تا، پ' پایین
چپ، راست
شکستن (وو)

[Pre-Chorus: MC Fioti]
این یک فلوچوس پیچیده است که مکس را می سازد
از quem tá حاضر بودن
به عنوان novinha خروجی
Fica loucona e joga pra مردم
Ai eu falei assim pra ela، ó
(Aí eu falei assim pra ela)

[کر: MC Fioti & J Balvin]
وای، یا کام یا بمب بمب، tam tam
حرکت بمب بمب، تام تام
حرکت بمب بمب، تام Tam Tam
حرکت بمب بمب، تام تام
حرکت بمب بمب، تام Tam Tam
حرکت بمب رونق، رونق رونق
که بمب مضطرب مضطرب مضطرب مضط
(بم برهنه بمب ترک

[آیه 2: استافلون دون]
دون
آن را به من بازگردانید
و نه فقط هر کسی می تواند آن را دریافت (می توانید آن را دریافت کنید)
مراقبت از پوست من اگر اعتبار خوبی داشته باشید
شما بتا می توانید زمانی که من آن را ارسال (Wooh)
مرد می افتد (Wooh)، پستان پاپ کردن (Wooh)
عصبانی شدن (Wooh)، تا زمانی که آن را بروک (Wooh)
متوقف کردن (Wooh)، تا زمانی که آن را خاموش کردن (Wooh)
گربه خوب کل رقص را خاموش می کند
(Woooooh)
پسر، آن را ببند، مرا ببخشید
تکان دادن تا زمانی که سوختگی (تا زمانی که سوختن)
در صورت تمایل به جوش زدن (تا زمانی که خشک شود)
پشت کامیون کامیون خنک کن
Ayo، من تین خوب (Ting خوب) و شوک من (تینگ شوک)
و تینگ مجموعه (تینگ مجموعه)، و آن نشستن "با صدای بلند (نشستن بلند)
و خالص خوب (Gyal خوب)، اما صورت من بد است
"من واقعا می ترسم، و نمی تواند متوقف شود
دون

[Pre-Chorus: MC Fioti]
این یک فلوچوس پیچیده است که مکس را می سازد
از quem tá حاضر بودن
به عنوان novinha خروجی
Fica loucona e joga pra مردم
Ai eu falei assim pra ela، ó
(Aí eu falei assim pra ela)

[کر: MC Fioti & J Balvin]
وای، یا کام یا بمب بمب، tam tam
Vem com یا bum bum، Tam Tam Tam
Vai، mexe یا bum bum، tam tam
Vem، desce یا رونق ادم بد دهان، تام Tam Tam
Vai، mexe یا bum bum، tam tam
وام، نیش یا رونق زدن
آیا عصبانی هستید (E aê، Fioti؟)
شکستن

[آیه 3: آینده]
من می دانم که چیزی که دوست داری
من می دانم که راه را حرکت می دهی
ما اولین شب را دوست داریم، bum bum pac pac bum
بله، خیلی ممنون، یه جواهر رو بزرگ کردم، 45
هی، خیلی بد بیگ، آن را شیمای مانند پادشاه Zamunda می نامند
بله، من وحشی هستم، بعضی از آنها 21 ساله هستم، بعضی از آنها cougars
هی، اتوماتیک اسپازین '، پریدن در جمعیت مانند Uzi
بله، شاهزاده سیاه و سفید، من گنگ و پرواز به کوبا
بله، اگر گربه خوبی داشته باشید، بگذار بشنوید که می گوید هالیوود
بله

[Pre-Chorus: MC Fioti]
این یک فلوچوس پیچیده است که مکس را می سازد
از quem tá حاضر بودن
به عنوان novinha خروجی
Fica loucona e joga pra مردم
Ai eu falei assim pra ela، ó
(Aí eu falei assim pra ela)

[کر: مک فویتی و جوی بالوین]
Vai، treme یا boom bum، tam tam tam tam (Vem)
تام Tam Tam Tam Tam (Vai)
تام Tam Tam Tam Tam Tam (Vem)
تام Tam Tam Tam Tam (Vai)
تام Tam Tam Tam Tam Tam (Vem)
تام Tam Tam (نوع Vavazinho)

[آیه 4: خوان مگن و MC فیثی]
(Vai، ar com یا bum bum، tam tam)
من فلوت را بازی می کنم و او می گوید
(Vai، mexe یا bum bum)
من خلق و خوی را تنظیم کردم
من مش دارم، آنجا را ترک کن
(Vai، mexe یا bum bum، tam tam)
و من آن را به همین ترتیب بازی می کنم، و من همینطور بازی می کنم
و بعد از یک لحظه
او درباره شما فراموش می کند (بم برف، تام تام Tam Tam Tam)
او فراموش می کند زیرا فقط در مورد جواهر، بطری و پول صحبت می کنند
ما به آنچه می خواهیم می دهیم
به همین دلیل ما برای اولین بار هستیم
و من آن را به همین ترتیب بازی می کنم، و من همینطور بازی می کنم
و بعد از یک لحظه
او درباره شما فراموش می کند

گفتگو در مورد این آهنگ

fatemeh

خیییییلی عالی


طراحی و توسعه با در لیریکا