متن و ترجمه آهنگ Dick از Starboi3 و Doja Cat

Dick - Starboi3 - Doja Cat

دیک - استاربوی۳ - دوجا کت
دیک

[Intro: StarBoi3]
Dick, dick
Dick, dick
Dick, dick
Dick

[Chorus: StarBoi3]
She done made some plans with my dick, ayy
She goin' ham on my dick, ayy
Sittin' on, stand on my dick, ayy
She goin' ham on my, she goin' ham on my
She goin' ham on my dick, ayy
She made some plans with my dick, ayy
Sittin' on, stand on my dick, ayy
Usin' no hands on my dick, ayy

[Post-Chorus: StarBoi3]
She made some plans on my dick tonight
She not with him tonight
She not with Jim tonight
She in the gym tonight
Workout in that pussy (Ayy)
I'm gettin' ripped tonight
R.I.P. that pussy (Ayy)
I'm goin' in tonight

[Verse 1: StarBoi3]
She like to sit on the cock, ayy
She like to do it a lot, ayy
I make her scream for her mom, ayy
I make her scream for her pop, uh
And she got the ice, ice, baby
Suck the cock, cock
Got me like "I like it, like it"
Baby, please don't stop, stop
Shawty gettin' freaky, goin' on a pickie
Shawty seen the icin' and the chillin' of the pinky
And I got that ice, ice, baby, on my pinky
Shawty say she like, like ready 'cause she freaky

[Chorus: StarBoi3]
Make some plans with my dick
She goin' ham on my dick
Sittin on, stand on my dick
She goin' ham on my, she goin ham on my
She goin' ham on my dick
Sittin on, stand on my dick
Usin' no hands on my dick

[Post-Chorus: StarBoi3]
She goin' ham on my, she goin ham on my
She goin' ham on my dick tonight
She not with him tonight
She not with Jim tonight
She in the gym tonight
Workout in that pussy (Ayy)
I'm gettin' ripped tonight
R.I.P. that pussy (Ayy)
I'm goin' in tonight

[Verse 2: Doja Cat]
She actin' like an addict, uh
Thicker than Andy Richter
I met the boy in the Six, but
Measurements wasn't a six, uh
I'd like a side of the pickle
I just got Morty & Rick'd, uh
He got me horny and ripped, uh
Like I just walked out the gym
And them bitches is gutted 'cause I took they Jim
Give him a job and he gave me a rim
It was too long, so he gave me a min'
How is that possible? Give me a Kim
I can't describe it, just give me a pen
And why he in your tummy, bye bye to my ribs
Turn him to a dummy 'cause I got him stiff
And watch, you think it's funny 'til y'all get the dick
And turn into a zombie and swallow your clit

[Chorus: StarBoi3 & Doja Cat]
She goin' ham on my dick (Dick)
Sittin' on, stand on my dick (Yeah, yeah, yeah)
She goin' ham on my, she goin' ham on my (Yeah, yeah)
She goin' ham on my dick (Dick, yuh)
Sittin' on, stand on my dick
Usin' no hands on my dick

[Post-Chorus: StarBoi3]
She goin' ham on my, she goin' ham on my
She goin' ham on my dick tonight
She not with him tonight
She not with Jim tonight
She in the gym tonight
Workout in that pussy (Ayy)
I'm gettin' ripped tonight
R.l.P that pussy (Ayy)
I'm goin' in tonight

 

[معرفی: StarBoi3]
دیک ، دیک
دیک ، دیک
دیک ، دیک
دیک

[کر: StarBoi3]
او برنامه هایی را با دیک من ، ایی ، انجام داد
She goin 'ham on my dick، ayy، shein goin' ham on my dick، ayy، shein goin 'ham on my dick، ayy اشعار معنی: او goin' در دیک من ، ayy
نشسته ، روی دیک من بایست ، ای
She goin 'ham on my، she goin' ham on my
She goin 'ham on my dick، ayy، shein goin' ham on my dick، ayy، shein goin 'ham on my dick، ayy اشعار معنی: او goin' در دیک من ، ayy
او با دیک من ، ایی ، برنامه ریزی کرد
نشسته ، روی دیک من بایست ، ای
Usin 'no hands on my dick، ayy

[Post-Chorus: StarBoi3]
او امشب برنامه هایی در مورد دیک من داشت
امشب با او نیست
امشب با جیم نیست
او امشب در ورزشگاه است
تمرین در آن گربه (Ayy)
امشب دارم پاره میشم
پاره كردن. آن گربه (Ayy)
امشب میرم داخل

[آیه 1: StarBoi3]
او دوست دارد روی خروس بنشیند ، ایی
او خیلی دوست دارد این کار را انجام دهد ، ایی
او را مجبور می کنم برای مادرش فریاد بزند ، ایی
او را مجبور می کنم برای پاپش فریاد بزند ، اوه
و او یخ ، یخ ، عزیزم را دریافت کرد
خروس را بمكيد ، خروس
به من گفت "من دوست دارم ، دوست دارم"
عزیزم ، لطفاً متوقف نشو ، بس کن
Shawty getak 'freaky، goin' on a pickie
Shawty دیده icin 'و chillin' از pinky
و من این یخ ، یخ ، عزیزم ، را روی صورتی خود قرار دادم
Shawty می گوید او دوست دارد ، مانند آماده چون او عجیب و غریب است

[کر: StarBoi3]
با دیکم برنامه ریزی کن
She goin 'ham on my dick
نشسته ، روی دیک من بایست
She goin 'ham on my، she goin' ham on my
She goin 'ham on my dick
نشسته ، روی دیک من بایست
Usin 'no hands on my dick

[Post-Chorus: StarBoi3]
She goin 'ham on my، she goin' ham on my
امشب داره روی دیک من میره
امشب با او نیست
امشب با جیم نیست
او امشب در ورزشگاه است
تمرین در آن گربه (Ayy)
امشب دارم پاره میشم
پاره كردن. آن گربه (Ayy)
امشب میرم داخل

[آیه 2: گربه دوجا]
او مانند یک معتاد عمل می کند ، اوه
ضخیم تر از اندی ریشتر
من با پسر شش آشنا شدم ، اما
اندازه گیری ها شش نبود ، اوه
من یک طرف ترشی می خواهم
من تازه مورتی و ریکد گرفتم ، اوه
مرا عصبانی کرد و پاره کرد ، اوه
مثل اینکه من تازه از باشگاه بیرون آمدم
اشعار معنی: و آنها عوضی است gutted چون من آنها را جیم
به او کار بده و او به من لبه داد
خیلی طولانی بود ، بنابراین او به من یک دقیقه داد
چطور ممکنه؟ به من کیم بده
نمی توانم آن را توصیف کنم ، فقط یک قلم به من بدهید
و چرا او در شکم شما ، خداحافظی با دنده های من
او را به یک آدمک تبدیل کنید زیرا او را سفت کردم
و تماشا کنید ، فکر می کنید تا وقتی دیک را بگیرید خنده دار است
و تبدیل به یک زامبی شوید و کلیت خود را ببلعید

[کر: StarBoi3 & Doja Cat]
She goin 'ham on my dick (Dick) she goin' ham on my dick (Dick) اشعار معنی: او goin 'ژامبون در دیک من (دیک)
Sittin 'on، stand on my dick (Yes، yeah، yeah)
She goin 'ham on my، she goin' ham on my (Yeah، yeah)
She goin 'goin' on my dick (Dick، yuh) she goin 'ham on my dick (Dick، yuh) she goin' ham on my dick (Dick، yuh) she goin 'ham on my dick (دیک ، یو)
Sittin 'on، stand on my dick
Usin 'no hands on my dick

[Post-Chorus: StarBoi3]
She goin 'ham on my، she goin' ham on my
امشب داره روی دیک من میره
امشب با او نیست
امشب با جیم نیست
او امشب در ورزشگاه است
تمرین در آن گربه (Ayy)
امشب دارم پاره میشم
R.l.P that pussy (Ayy)
امشب میرم داخل

گفتگو در مورد این آهنگ






طراحی و توسعه با در لیریکا