متن و ترجمه آهنگ ​​Difference (interlude) از XXXTentacion + دانلود

​​Difference (interlude) - XXXTentacion

دیفرنس - ایکس ایکس ایکس
دیفرنس

[Verse]
Baby, I just wanna show you things
Could I be different?
Baby, I could buy you wedding rings
Don't care about the distance
Baby, I just wanna show you things
Could I be different?
Baby, I could buy you wedding rings
Couldn't give a fuck about the distance
Oou-ohh, oou-oh, oou-oh, oou-oh
Oou-ohh-oh, oou-oh, oou-oh, oou-oh
Oou-ohh-oh, oou-oh, oou-oh, oou-oh-oh
Oou-ohh-oh, oou-oh, oou-oh, oou-oh-oh
Yeah-aha, let's play it back

 

[آیه]
عزیزم، من فقط می خواهم همه چیز را به شما نشان دهم
آیا می توانم متفاوت باشم؟
عزیزم، من می توانم حلقه های عروسی را بخرم
درباره فاصله فاصله ای مهم نیست
عزیزم، من فقط می خواهم همه چیز را به شما نشان دهم
آیا می توانم متفاوت باشم؟
عزیزم، من می توانم حلقه های عروسی را بخرم
نمی توان فکری در مورد فاصله انجام داد
اوه، اوه، آه، اوه، آه، اوه
اوه آه آه oou-oh، oou-oh، oou-oh
اوه آه آه آه آه آه آه oou-oh-oh
اوه آه آه آه آه آه آه oou-oh-oh
آره آره، بیایید دوباره بازی کنیم

گفتگو در مورد این آهنگ

Yasin

چرا اهنگ نیست💔🥺


طراحی و توسعه با در لیریکا