متن و ترجمه آهنگ Easy On Me از Adele

Easy On Me - Adele

ایزی آن می - ادل
ایزی آن می

[Verse 1]
There ain't no gold in this river
That I've been washin' my hands in forever
I know there is hope in these waters
But I can't bring myself to swim
When I am drowning in this silence
Baby, let me in

[Chorus]
Go easy on me, baby
I was still a child
Didn't get the chance to
Feel the world around me
I had no time to choose what I chose to do
So go easy on me

[Verse 2]
There ain't no room for things to change
When we are both so deeply stuck in our ways
You can't deny how hard I have tried
I changed who I was to put you both first
But now I give up

[Chorus]
Go easy on mе, baby
I was still a child
Didn't get the chance to
Feel thе world around me
Had no time to choose what I chose to do
So go easy on me

[Bridge]
I had good intentions
And the highest hopes
But I know right now
It probably doesn't even show

[Chorus]
Go easy on me, baby
I was still a child
I didn't get the chance to
Feel the world around me
I had no time to choose what I chose to do
So go easy on me

 

[آیه 1]
در این رودخانه طلا وجود ندارد
این که من برای همیشه دست هایم را شستشو داده ام
می دانم که در این آبها امیدی وجود دارد
اما نمی توانم خودم را به شنا برسانم
وقتی در این سکوت غرق می شوم
عزیزم ، اجازه بده وارد شوم

[گروه کر]
راحت باش عزیزم
من هنوز بچه بودم
فرصت نشد
دنیای اطرافم را احساس کنید
وقت نداشتم کاری را که انتخاب کردم انتخاب کنم
پس راحت باش

[آیه 2]
جایی برای تغییر اوضاع وجود ندارد
وقتی هر دوی ما به شدت در راه خود گیر کرده ایم
نمی توانید انکار کنید که من چقدر تلاش کرده ام
من شخص خود را تغییر دادم تا هر دوی شما را در اولویت قرار دهم
اما حالا منصرف می شوم

[گروه کر]
راحت باش عزیزم
من هنوز بچه بودم
فرصت نشد
دنیای اطرافم را احساس کنید
وقت نداشتم کاری را که انتخاب کردم انتخاب کنم
پس راحت باش

[پل]
من نیت خوبی داشتم
و بالاترین امیدها
اما من همین الان می دانم
احتمالاً حتی نشان داده نمی شود

[گروه کر]
راحت باش عزیزم
من هنوز بچه بودم
فرصت نکردم
دنیای اطرافم را احساس کنید
وقت نداشتم کاری را که انتخاب کردم انتخاب کنم
پس راحت باش

گفتگو در مورد این آهنگ

amin

bah bah bazgashte shokohmandaneiii bood


طراحی و توسعه با در لیریکا

آموزش زبان انگلیسی کاملا رایگان

برای ورود به پیج اینجا کلیک کنید.