متن و ترجمه آهنگ Forever از Justin Bieber و Post Malone

Forever - Justin Bieber - Post Malone

فور اور - جاستین بیبر - پست مالون
فور اور

[Chorus: Justin Bieber]
Could you be here with me forever, ever, ever?
Would you be here with me forever, ever, ever?
Wakin' up all alone ain't better, better, better
Every time I go the wrong way, you turn me back around
Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh
Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever
Do you wanna look at me forever, ever, ever?

[Verse 1: Justin Bieber]
Yeah, do you see us in Vegas pushin' that Monte Carlo?
Bet that money on baby, bet she don't leave me, oh, no
See them, he wears in the desert, look like a lake in the sand
Would you watch the sun burn out with me forever, ever, ever, ever?
You still intimidate me, keep me up on my toes now
Better man, what you made me
Made me aware of what I was missin'
Been missin' the way you give me envision, babe
Never thought I'd settle down, reckon I lied to myself
I was busy focusin' on bein' by myself
Set my feelings to the side, they all got dusty on a shelf
You wiped them down when I had nothin' left

[Chorus: Justin Bieber]
Could you be here with me forever, ever, ever?
Would you be here with me forever, ever, ever?
Wakin' up all alone ain't better, better, better
Every time I go the wrong way, you turn me back around
Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh
Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever
Do you wanna look at me forever, ever, ever?

[Verse 2: Post Malone]
When you asked me if I cheated, I said never (No way)
What are you willing to do to stay together? ('Gether)
How many times we gonna break up for the summer?
How many times you gonna try to call my mother? (Brrr-brrr)
Girl, you're killin' me, I don't wanna act like I can fix this (Fix it, fix it)
I don't wanna be the one that's changed since Texas
Currency, it comes so naturally, but I can't buy your love

[Chorus: Justin Bieber & Post Malone & Justin Bieber]
Could you be here with me forever, ever, ever?
Would you be here with me forever, ever, ever?
Wakin' up all alone ain't better, better, better
Every time I go the wrong way, you turn me back around
Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh
Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever
Do you wanna look at me forever, ever, ever?

[Verse 3: Clever]
I promise I'm gonna love you 'til my dying day
Wake up, your face in my chest, your favorite hiding place
The roof is gone as we're driving out the private gate
Countin' the stars with our last name on the license plate
Woah, oh, oh, oh
I lied to myself 'bout trying to be here all alone
When I leave, it's bye for now, it's just never bye for long
Set my feelings aside, let's settle down
Every time I go the wrong way, you turn me back around

[Chorus: Justin Bieber]
Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh
Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever
Do you wanna look at me forever, ever, ever?

[Outro: Clever]
Would you be here with me forever, ever, ever?
Would you be here with me forever, ever, ever?
Wakin' up all alone ain't better, better, better
Every time I go the wrong way, you turn me back around

 

[کر: جاستین بیبر]
آیا می توانید برای همیشه ، همیشه و همیشه در اینجا با من باشید؟
آیا می خواهی برای همیشه ، همیشه و همیشه در اینجا با من باشی؟
واکین به تنهایی بهتر نیست ، بهتر ، بهتر است
هر وقت من به راه اشتباهی بروم ، مرا به عقب برگردان
مرا برگردان مثل وو-وو ، وو-وو ، اوه-اوه
وو ، ووه ووه ، برای همیشه ، همیشه ، همیشه ، همیشه
آیا می خواهید برای همیشه ، همیشه ، همیشه به من نگاه کنید؟

[آیه 1: جاستین بیبر]
بله ، آیا ما را در وگاس می بینید که مونت کارلو؟
شرط آن پول را به کودک بدهید ، شرط بگذارید که او مرا ترک نکند ، اوه ، نه
آنها را ببینید ، او در بیابان می پوشد ، مانند دریاچه ای در ماسه است
آیا تماشای آفتاب سوختن با من برای همیشه ، همیشه ، همیشه ، همیشه؟
شما هنوز هم مرا مرعوب می کنید ، همین حالا مرا ببندید
مرد بهتر ، آنچه مرا درست کردی
من را از آنچه که من از دست رفته آگاه کردم
عزیزم راهی بود که به من تصور کنی ، عزیزم
هرگز فکر نمی کردم که حل و فصل کنم ، حساب کنید که به خودم دروغ گفته ام
من خودم مشغول تمرکز تمرکز بر روی چوب بودم
احساساتم را کنار بگذار ، همه آنها روی یک قفسه گرد و غبار شدند
شما وقتی آنها را ترک نکردم ، آنها را پاک کرد

[کر: جاستین بیبر]
آیا می توانید برای همیشه ، همیشه و همیشه در اینجا با من باشید؟
آیا می خواهی برای همیشه ، همیشه و همیشه در اینجا با من باشی؟
واکین به تنهایی بهتر نیست ، بهتر ، بهتر است
هر وقت من به راه اشتباهی بروم ، مرا به عقب برگردان
مرا برگردان مثل وو-وو ، وو-وو ، اوه-اوه
وو ، ووه ووه ، برای همیشه ، همیشه ، همیشه ، همیشه
آیا می خواهید برای همیشه ، همیشه ، همیشه به من نگاه کنید؟

[آیه 2: ارسال مالون]
وقتی از من پرسید که آیا من تقلب کردم ، من هرگز گفتم (به هیچ وجه)
شما برای ماندن در کنار چه چیزی حاضر هستید؟ ('Gether)
چند بار برای تابستان می خواهیم شکست.
چند بار سعی می کنید با مادرم تماس بگیرید؟ (Brrr-brrr)
دختر ، تو مرا قاتل می کنید ، من نمی خواهم مانند من می توانم این کار را انجام دهم (آن را برطرف کن ، اصلاح کن)
من نمی خواهم کسی باشم که از تگزاس تغییر کرده است
ارز ، بسیار طبیعی است ، اما من نمی توانم عشق شما را بخرم

[کر: جاستین بیبر و پست مالون و جاستین بیبر]
آیا می توانید برای همیشه ، همیشه و همیشه در اینجا با من باشید؟
آیا می خواهی برای همیشه ، همیشه و همیشه در اینجا با من باشی؟
واکین به تنهایی بهتر نیست ، بهتر ، بهتر است
هر وقت من به راه اشتباهی بروم ، مرا به عقب برگردان
مرا برگردان مثل وو-وو ، وو-وو ، اوه-اوه
وو ، ووه ووه ، برای همیشه ، همیشه ، همیشه ، همیشه
آیا می خواهید برای همیشه ، همیشه ، همیشه به من نگاه کنید؟

[آیه 3: باهوش]
قول می دهم دوست دارم تو را دوست دارم تا روز درگذشتم
از خواب بیدار شوید ، صورت شما در سینه من ، مکان مخفی مورد علاقه شما
همانطور که ما در حال بیرون رفتن از دروازه خصوصی هستیم ، سقف از بین رفته است
ستاره ها را با نام خانوادگی ما در پلاک بشمارید
وو ، اوه ، اوه ، اوه
من به خودم دروغ گفتم که سعی کردم تنها باشم اینجا
وقتی من می روم ، خداحافظ الان
احساساتم را کنار بگذاریم ، بیایید آرام شویم
هر وقت من به راه اشتباهی بروم ، مرا به عقب برگردان

[کر: جاستین بیبر]
مرا برگردان مثل وو-وو ، وو-وو ، اوه-اوه
وو ، ووه ووه ، برای همیشه ، همیشه ، همیشه ، همیشه
آیا می خواهید برای همیشه ، همیشه ، همیشه به من نگاه کنید؟

[Outro: هوشمندانه]
آیا می خواهی برای همیشه ، همیشه و همیشه در اینجا با من باشی؟
آیا می خواهی برای همیشه ، همیشه و همیشه در اینجا با من باشی؟
واکین به تنهایی بهتر نیست ، بهتر ، بهتر است
هر وقت من به راه اشتباهی بروم ، مرا به عقب برگردان

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا