متن و ترجمه آهنگ Fuck it I love you از Lana Del Rey

Fuck it I love you - Lana Del Rey

فاک ایت آی لاو یو - لانا دل ری
فاک ایت آی لاو یو

[Verse 1]
I like to see everything in neon
Drink  lime green, stay up 'til dawn
Maybe  the way that I'm living is killing me
I like to light up the stage with a song
Do shit to keep me turned on
But  one day I woke up like
"Maybe  I'll do it differently"

[Pre-Chorus]
So I moved to California‚ but it's just a state of mind
It  turns out everywhere you go‚ you take yourself‚ that's not a lie
Wish that you would hold me or just say that you were mine
It's killing me slowly

[Chorus]
Dream a little dream of me
Make  me into something sweet
Turn the radio on, dancing to a pop song
Fuck it, I love you
Fuck it‚ I love you
Fuck it, I love you
I really do

[Verse 2]
I used to shoot up my veins in neon
And shit's even brighter; you're gone
So many things I would say to you
I want you

[Pre-Chorus]
You moved to California, but it's just a state of mind
And you know everyone adores you
You can't feel it and you're tired
Baby‚ wish that you would hold me or just say that you were mine
But it's killing me slowly

[Chorus]
Dream a little dream of me
Turn this into something sweet
Turn the radio on, dancing to a pop song
Fuck it, I love you
Fuck it, I love you
Fuck it, I love you
I really do

[Bridge]
It turns out California's more than just a state of mind
I met you on the boulevard, wind through my hair, you blew my mind
And if I wasn't so fucked up, I think I'd fuck you all the time
(I really do)
It's killing me slowly

[Chorus]
Fuck it, I love you (I moved to California, but it's just a state of mind)
Fuck it, I love you (It turns out everywhere you go, you take yourself, that's not a lie)
Fuck it, I love you (Wish that you would hold me or just say that you were mine)
I really do (It's killing me slowly)

[Outro]
(Fuck it, I love you)
California dreamin', got my money on my mind
(Fuck it, I love you)
Chances in my veins, running out of time
(Fuck it, I love you)
California dreamin', got my money on my mind
(I really do)
Chances in my veins, running out of time
(Fuck it, I love you)
California dreamin', got my money on my mind
(Fuck it, I love you)
Chances in my veins, running out of time
(Fuck it, I love you)
California dreamin', got my money on my mind
(I really do)
Chances in my veins, running out of time

 

[آیه 1]
دوست دارم همه چیز را در نئون ببینم
بنوشید آهک سبز ، تا سحر بمانید
شاید راهی که من زندگی می کنم مرا بکشد
دوست دارم صحنه را با یک آهنگ روشن کنم
گه بزن تا من روشن بشه
اما یک روز مثل خواب بیدار شدم
"شاید من آن را متفاوت انجام دهم"

[قبل از کر]
بنابراین من به کالیفرنیا نقل مکان کردم ، اما این فقط یک ذهن است
به نظر می رسد هر جایی که می روید - خودتان را می گیرید - این دروغ نیست
آرزو می کنم مرا نگه دارید یا فقط بگویید که مال من بود
آهسته مرا می کشد

[گروه کر]
کمی رویای من رویا کنید
مرا به چیزی شیرین تبدیل کنید
رادیو را روشن کنید ، به یک آهنگ پاپ رقصید
لعنتی ، من تو را دوست دارم
لعنتی ‚من تو را دوست دارم
لعنتی ، من تو را دوست دارم
من حتما انجام میدم

[آیه 2]
من قبلاً رگهایم را در نورون شلیک می کردم
و گه حتی روشن تر است. تو رفته ای
خیلی چیزها به شما می گویم
من تو را می خواهم

[قبل از کر]
شما به کالیفرنیا نقل مکان کردید ، اما این فقط یک ذهن است
و می دانید همه شما را تحسین می کنند
شما نمی توانید آن را احساس کنید و خسته هستید
عزیزم - آرزو می کنم که مرا نگه داشته و یا فقط بگویم که مال من بود
اما آهسته مرا می کشد

[گروه کر]
کمی رویای من رویا کنید
این را به چیزی شیرین تبدیل کنید
رادیو را روشن کنید ، به یک آهنگ پاپ رقصید
لعنتی ، من تو را دوست دارم
لعنتی ، من تو را دوست دارم
لعنتی ، من تو را دوست دارم
من حتما انجام میدم

[پل]
معلوم است که کالیفرنیا چیزی بیش از یک حالت ذهن است
من شما را در بلوار ملاقات کردم ، از میان موهای من باد ، شما ذهن من را باد کرد
و اگر من اینقدر لعنتی نبودم ، فکر می کنم همیشه تو را لعنتی می کردم
(من حتما انجام میدم)
آهسته مرا می کشد

[گروه کر]
لعنتی ، من شما را دوست دارم (من به کالیفرنیا نقل مکان کردم ، اما این فقط حالت ذهنی است)
لعنتی ، من تو را دوست دارم (به نظر می رسد هر جایی که می روید ، خودتان را می گیرید ، این دروغ نیست)
لعنتی ، من شما را دوست دارم (آرزو می کنم مرا نگه دارید یا فقط بگویید که مال من بود)
من واقعاً انجام می دهم (این کار مرا آهسته می کشد)

[Outro]
(لعنتی ، دوستت دارم)
کالیفرنیا خواب ، پول من را در ذهن من است
(لعنتی ، دوستت دارم)
فرصت در رگ های من ، تمام شدن زمان
(لعنتی ، دوستت دارم)
کالیفرنیا خواب ، پول من را در ذهن من است
(من حتما انجام میدم)
فرصت در رگ های من ، تمام شدن زمان
(لعنتی ، دوستت دارم)
کالیفرنیا خواب ، پول من را در ذهن من است
(لعنتی ، دوستت دارم)
فرصت در رگ های من ، تمام شدن زمان
(لعنتی ، دوستت دارم)
کالیفرنیا خواب ، پول من را در ذهن من است
(من حتما انجام میدم)
فرصت در رگ های من ، تمام شدن زمان

گفتگو در مورد این آهنگ

سلنا

چطوری دانلود کنم

باران

دانلود نداره

Jennie

خوب بود

Shamim

عالییی بودددد


طراحی و توسعه با در لیریکا

آموزش زبان انگلیسی کاملا رایگان

برای ورود به پیج اینجا کلیک کنید.