متن و ترجمه آهنگ Fuck Love از XXXTentacion و Trippie Redd + دانلود

Fuck Love - XXXTentacion - Trippie Redd

فاک لاو - ایکس ایکس ایکس - تریپل رد
فاک لاو

Ooh
اوو
Baby, I need you in my life, in my life
عزیزم به تو نیاز دارم تو زندگیم تو زندگیم
Please, bae, don't go switching side, switching sides
خواهش میکنم، عزیزم، از پیش من نرو، از پیش من

I swear this is where you reside, you reside
قسم میخورم اقامتگاه تو همینجاست، اقامتگاه تو
Please bae, don't go switching sides, switching sides
خواهش میکنم، عزیزم، از پیش من نرو، از پیش من
Yeah, yeah, yeah
یاه، یاه، یاه
Ooh, please don't throw your love away, huh
اووه، خواهش میکنم عشقت رو از من نگیر، هاه
Please don't throw your love away, huh
خواهش میکنم عشقت رو از من نگیر
Please don't throw your love away, huh, yeah, ayy
خواهش میکنم عشقت رو از من نگیر،هاه، یاه، آی
I'm nauseous, I'm dyin'
من نا امیدم، من در حال مرگ هستم
(She ripped my heart right out)
( اون قلب من رو از جا کند )

Can't find her, someone to
نمیتونم پیداش کنم، یکنفر اینکارو برام بکنه
(My eyes are all cried out)
( چشمای من همیشه گریونه )
Lost it, riots
گمش کردم , ای داد و بیداد
Gunfire inside my head, I've
توی سرم انگار گلوله شلیک شده
Lost it, riots
گمش کردم , ای داد و بیداد
Gunfire inside my head
توی سرم انگار شلیک گلولست
Baby, I need you in my life, in my life
عزیزم به تو نیاز دارم تو زندگیم تو زندگیم
Please, bae, don't go switching side, switching sides
خواهش میکنم، عزیزم، از پیش من نرو، از پیش من
I swear this is where you reside, you reside
قسم میخورم اقامتگاه تو همینجاست، اقامتگاه تو
Please, bae, don't go switching sides, switching sides
خواهش میکنم، عزیزم، از پیش من نرو، از پیش من
Yeah, yeah, yeah
یاه، یاه، یاه
Ooh, please don't throw your love away, huh
اووه، خواهش میکنم عشقت رو از من نگیر، هاه
Please don't throw your love away, huh
خواهش میکنم عشقت رو از من نگیر
Please don't throw your love away, huh, yeah
خواهش میکنم عشقت رو از من نگیر،هاه، یاه، آی

گفتگو در مورد این آهنگ

ایدین

😔😔😔😔

Mahdi

🖤🥲

ممدم😐🙂

😔🖤

Angel

این اهنگ با ترجمه اش عالیه😥😥

M

The Best 

Parsa

😫🥺

امیر حسین

ا


طراحی و توسعه با در لیریکا