متن و ترجمه آهنگ Ghost از Justin Bieber

Ghost - Justin Bieber

گست - جاستین بیبر
گست

♪ YOUNGBLOOD THINKS
THERE’S ALWAYS TOMORROW ♪
جوونا فکر میکنن همیشه فردایی وجود داره

♪ I MISS YOUR TOUCH SOME
NIGHTS WHEN I’M HOLLOW ♪
بعضی شبا که احساس تنهایی میکنم دلم برای لمس تو تنگ میشه

♪ I KNOW YOU CROSSED A BRIDGE
THAT I CAN’T FOLLOW ♪
میدونم که تو از پلی گذشتی که من نمیتونم به دنبالت بیام

♪ SINCE THE LOVE THAT YOU LEFT
IS ALL THAT I GET ♪
از وقتی که رفتی عشقت تنها چیزیه که دارم

♪ I WANT YOU TO KNOW ♪
میخوام بدونی که

♪ THAT IF I CAN’T BE CLOSE TO YOU
I’LL SETTLE FOR THE GHOST OF YOU ♪
اگه نمیتونم پیشت باشم من به خاطرات تو قناعت میکنم

♪ I MISS YOU MORE THAN LIFE
(MORE THAN LIFE) ♪
بیشتر از زندگی دلم برات تنگ میشه

♪ AND IF YOU CAN’T BE
NEXT TO ME, YOUR MEMORY IS ECSTASY ♪
و اگه تو نمیتونی پیشم باشی خاطراتت منو خوشحال میکنن

♪ I MISS YOU MORE THAN LIFE,
I MISS YOU MORE THAN LIFE ♪
بیشتر از زندگی دلم برات تنگ میشه

♪ YOUNGBLOOD THINKS THERE’S
ALWAYS TOMORROW ♪
جوونا فکر میکنن همیشه فردایی وجود داره

♪ I NEED MORE TIME,
BUT TIME CAN’T BE BORROWED ♪
من زمان بیشتری با تو میخوام ولی زمان رو نمیشه قرض گرفت

♪ I’D LEAVE IT ALL BEHIND IF I
COULD FOLLOW ♪
همه چیو پشت سرم رها میکردم اگه میتونستم باهات بیام

♪ SINCE THE LOVE THAT YOU LEFT
IS ALL THAT I GET ♪
چون عشق تو تنها چیزی که بعد از رفتنت برام مونده

♪ I WANT YOU TO KNOW ♪
میخوام بدونی که

♪ THAT IF I CAN’T BE CLOSE TO YOU
I’LL SETTLE FOR THE GHOST OF YOU ♪
اگه نمیتونم پیشت باشم من به خاطرات تو قناعت میکنم

♪ I MISS YOU MORE THAN LIFE ♪
بیشتر از زندگی دلم برات تنگ میشه

♪ AND IF YOU CAN’T BE NEXT TO
ME, YOUR MEMORY IS ECSTASY ♪
و اگه تو نمیتونی پیشم باشی خاطراتت منو خوشحال میکنن

♪ I MISS YOU MORE THAN LIFE,
I MISS YOU MORE THAN LIFE ♪
بیشتر از زندگی دلم برات تنگ میشه

♪ MORE THAN LIFE ♪
بیشتر از زندگی

♪ So IF I CAN’T BE CLOSE TO YOU
I’LL SETTLE FOR THE GHOST OF YOU ♪
پس اگه نمیتونم پیشت باشم من به خاطرات تو قناعت میکنم

♪ I MISS YOU MORE THAN LIFE ♪
بیشتر از زندگی دلم برات تنگ میشه

♪ AND IF YOU CAN’T BE NEXT TO
ME, YOUR MEMORY IS ECSTASY ♪
و اگه تو نمیتونی پیشم باشی خاطرات منو خوشحال میکنن

♪ I MISS YOU MORE THAN LIFE,
I MISS YOU MORE THAN LIFE ♪
بیشتر از زندگی دلم برات تنگ میشه

*****Easyeng13******

گفتگو در مورد این آهنگ

Matt

یه ترجمه بی نقص👏🏻

مرسی💛


طراحی و توسعه با در لیریکا