متن و ترجمه آهنگ Girl is a Gun از Halsey

Girl is a Gun - Halsey

گرل ایز گان - هالزی
گرل ایز گان

I feel lighter in the waistline with no hands around me
توو کمرم حس راحتی میکنم بدون هیچ دستی دورم (اشاره به وضع حملش)
No spit in my teeth
آب دهنِ رو دندونمو تف نمیکنم
No, I′m not your daydream, I won't have your baby
No, I′m not your daydream, I won't have your baby
Stop, ′cause you're killing my vibe
Stop, ′cause you're killing my vibe
It's a shot in the dark, I′m not a walk in the park
It's a shot in the dark, I′m not a walk in the park
I come loaded with the safety switched off
توی سلامت کامل وضع حمل کردم
This girl is a gun, and we′ve been having some fun
This girl is a gun, and we′ve been having some fun
And I could show you if you turn the lights on
و میتونم بهت نشون بدم، اگه چراغا رو روشن کنی
I keep waiting for luck to come swallow me up
من هميشه منتظر شانس ميمونم تا بياد منو قورت بده
I feel better when the boys stop calling
وقتی پسرا تماس گرفتنو بس میکنن حس بهتری میگیرم
I keep falling in love and this measuring cup
من همیشه عاشق ميشم و اين لیوان اندازه گيری
Is overflowing with the same damn problems
با همون مشکلات لعنتی سرریز میشه
This girl is a gun, before you know it, it's done
اين دختره يه تفنگه، قبل از اينکه بدونی، تموم شده
And you′ll be wishing that you crossed your fingers
And you′ll be wishing that you crossed your fingers
Oh, but God, is it fun when you can have more than one?
اما، خدایا، وقتی بیشتر از یکی داشته باشی، باحاله؟
So let me show you how to touch my trigger
پس بذار بهت نشون بدم چطور به ماشه م دست بزنی
My newest baby's testing me lately
اخیرا جدیدترین نوزادم منو امتحان می کنه
Making me crazy from morning to evening
منو از صبح تا غروب دیوونه می کنه
I cannot take it, I love it, I break it
نمیتونم تحملش کنم، عاشقشم، کم میارم

I keep waiting for luck to come swallow me up
— Halsey

Need it, leave it, if I believe, it′s a waste of my
Need it, leave it, if I believe, it′s a waste of my
Time is a blessing, with me it's a lesson
... وقت یه نعمته، برام یه درس میشه
And I can′t be stressing to give you attention
And I can′t be stressing to give you attention
'Cause oh, it's never enough, so I′m giving you up
'Cause oh, it's never enough, so I′m giving you up
And you′ll be better with a nice girl, darling
And you′ll be better with a nice girl, darling
I keep waiting for luck to come swallow me up
من هميشه منتظر شانس ميمونم تا بياد منو قورت بده
I feel better when the boys stop calling
وقتی پسرا تماس گرفتنو بس میکنن حس بهتری میگیرم
I keep falling in love and this measuring cup
من همیشه عاشق ميشم و اين لیوان اندازه گيری
Is overflowing with the same damn problems (yeah)
با همون مشکلات لعنتی سرریز میشه (آره)
This girl is a gun, before you know it, it's done
اين دختره يه تفنگه، قبل از اينکه بدونی، تموم شده
And you′ll be wishing that you crossed your fingers
And you′ll be wishing that you crossed your fingers
Oh, but God, is it fun when you can have more than one?
اما، خدایا، وقتی بیشتر از یکی داشته باشی، باحاله؟
So let me show you how to touch my trigger
پس بذار بهت نشون بدم چطور به ماشه م دست بزنی
I keep waiting for luck to come swallow me up
من هميشه منتظر شانس ميمونم تا بياد منو قورت بده
I feel better when the boys stop calling
وقتی پسرا تماس گرفتنو بس میکنن حس بهتری میگیرم
I keep falling in love and this measuring cup
من همیشه عاشق ميشم و اين لیوان اندازه گيری
Is overflowing with the same damn problems
با همون مشکلات لعنتی سرریز میشه
This girl is a gun, before you know it, it's done
اين دختره يه تفنگه، قبل از اينکه بدونی، تموم شده
And you′ll be wishing that you crossed your fingers
And you′ll be wishing that you crossed your fingers
Oh, but God, is it fun when you can have more than one?
اما، خدایا، وقتی بیشتر از یکی داشته باشی، باحاله؟
So let me show you how to touch my trigger
پس بذار بهت نشون بدم چطور به ماشه م دست بزنی

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا

آموزش زبان انگلیسی کاملا رایگان

برای ورود به پیج اینجا کلیک کنید.