متن و ترجمه آهنگ Harleys in Hawaii از Katy Perry

Harleys in Hawaii - Katy Perry

هارلیس این هاوایی - کتی پری
هارلیس این هاوایی

Boy, tell me, can you take my breath away?
پسر بگو ببینم میتونی نفسم رو بگیری؟
Cruisin' down a heart-shaped highway
تو یه آزاد راه که به شکل قلبه دارم ویراژ میدم
Got you swervin' lane-to-lane, don't hit the brakes
کاری کردم که از این کوچه به اون کوچه بری، ترمز نگیر

'Cause I'm feelin' so safe
چون من خیلی احساس امنیت میکنم
I'll be your baby, on a Sunday
من بیبی تو خواهم بود در روز یکشنبه
Oh, why don't we get out of town?
اوه, چرا ما از شهر بیرون نمیریم؟
Call me your baby, on the same wave
منو روی همون موج عزیزت صدا کن
Oh, no, no, there's no slowin' down
اوه نه نه سرعتمون کم نمیشه
You and I, I
تو و من، من
Ridin' Harleys in Hawaii-i-i
ما تو هاوایی هارلی مرونیم
I'm on the back, I'm holdin' tight, I
من پشت موتور نشستم و تورو سفت چسبیدم
Want you to take me for a ride, ride
میخوام منو ببری دور دور
When I hula-hula, hula
وقتی هولا (رقص هاوایی) میرقصم
So good, you'll take me to the jeweler-jeweler, jeweler
خیلی خوبه، منو میبری پیش جواهر فروش، جواهر فروش
There's pink and purple in the sky-y-y
تو آسمون صورتی و بنفشه
We're ridin' Harleys in Hawaii-i-i
ما داریم با هارلی تو هاوایی ویراژ میدیم
Let me run my fingers through your salty hair
بذار انگشتامو بکنم تو موهای نمکیت
Go ahead, explore the island vibes
زود باش، حس و حال جزیره رو بگرد
So real that you can feel it in the air
اینقدر واقعیه ک توی هوا هم حس میتونی حسش کنی
I'm revvin' up your engine
من موتورتو روشن میکنم
I'll be your baby, on a Sunday
من بیبی تو خواهم بود در روز یکشنبه
Oh, why don't we get out of town? (why don't we get out of town?)
اوه، چرا از شهر نمیزنیم بیرون؟

I'll be your baby, on a Sunday
— Katy Perry


Call me your baby, catch the same wave
منو عزیزت صدا کن، روی همین موج سوار شو
Oh, no, no, there's no slowin' down (let's go)
اوه، نه، نه، خبری از آروم روندن نیس (بزن بریم)
You and I, I
تو و من، من
Ridin' Harleys in Hawaii-i-i
ما تو هاوایی هارلی مرونیم
I'm on the back, I'm holdin' tight, I
من پشت موتور نشستم و تورو سفت چسبیدم
Want you to take me for a ride, ride
میخوام منو ببری دور دور
When I hula-hula, hula
وقتی هولا (رقص هاوایی) میرقصم
So good, you'll take me to the jeweler-jeweler, jeweler
خیلی خوبه، منو میبری پیش جواهر فروش، جواهر فروش
There's pink and purple in the sky-y-y
تو آسمون صورتی و بنفشه
We're ridin' Harleys in Hawaii-i-i
ما داریم با هارلی تو هاوایی ویراژ میدیم
No, no
نه نه
You and I (you and I, I)
تو و من (تو و من، من)
Ridin' Harleys in Hawaii-i-i
ما تو هاوایی هارلی مرونیم
I'm on the back, I'm holdin' tight, I
من پشت موتور نشستم و تورو سفت چسبیدم
Want you to take me for a ride, ride
میخوام منو ببری دور دور
When I hula-hula, hula
وقتی هولا (رقص هاوایی) میرقصم
So good, you'll take me to the jeweler-jeweler, jeweler
خیلی خوبه، منو میبری پیش جواهر فروش، جواهر فروش
There's pink and purple in the sky-y-y
تو آسمون صورتی و بنفشه
We're ridin' Harleys in Hawaii-i-i
ما داریم با هارلی تو هاوایی ویراژ میدیم
I'll be your baby, on a Sunday
من بیبی تو خواهم بود در روز یکشنبه
Oh
اوه
We're ridin' Harleys in Hawaii-i
ما داریم با هارلی تو هاوایی ویراژ میدیم
Call me your baby, catch the same wave
منو عزیزت صدا کن، روی همین موج سوار شو
Oh
اوه
We're ridin' Harleys in Hawaii-i
ما داریم با هارلی تو هاوایی ویراژ میدیم

گفتگو در مورد این آهنگ

مهسا

سلام

مریم

عالـــــــــــــــــــــــــــــــــی گــــــــــــــــــود عشقم کیتی پریه

ز

معنیشو دوس ندارم ):

اها

نشسته ام به درنگاه میکنم..بااین اهنگ البته

نفس

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

 

Sh-

you and I

ily -me

.

موزیکش ریورس منفی داره توصیه میکنم اصلن گوش ندید من خدم از موزیکای مورد علاقم بود ولی وقتی فهمیدم دیگ گوشش نمیدم

بهار

اهنگشش عالیییهههههههه

دلسا

عاشق اهنگشمممم عالی نایصصصص

علی

خوش انرژی

مطهره

چقدر بی معنی و مسخره

سارا

عالی 

نگار

نگار

 


طراحی و توسعه با در لیریکا