متن و ترجمه آهنگ I'm Good (Blue) از Bebe Rexha

I'm Good (Blue) - Bebe Rexha

آیم گود بلو - بیبی رکسا
آیم گود بلو

I′m good, yeah, I'm feelin′ alright

I′m good, yeah, I'm feelin′ alright

Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life

عزیزم من بهترین شب لعنتی زندگیمو دارم میگذرونم

And wherever it takes me, I′m down for the ride

And wherever it takes me, I′m down for the ride

Baby, don′t you know I'm good? Yeah, I′m feelin' alright

Baby, don′t you know I'm good? Yeah, I′m feelin' alright

′Cause I'm good, yeah, I′m feelin' alright

′Cause I'm good, yeah, I′m feelin' alright

Baby, I'ma have the best fuckin′ night of my life

Baby, I'ma have the best fuckin′ night of my life

And wherever it takes me, I′m down for the ride

And wherever it takes me, I′m down for the ride

Baby, don't you know I′m good? Yeah, I'm feelin′ alright

Baby, don't you know I′m good? Yeah, I'm feelin′ alright

Don't you know I′m good? Yeah, I'm feelin' alright

Don't you know I′m good? Yeah, I'm feelin' alright

You know I′m down for whatever tonight

You know I′m down for whatever tonight

I don′t need the finer things in life

I don′t need the finer things in life

No matter where I go, it's a good time, yeah

مهم نیست کجا میرم .الان زمان خوبیه ، آره

And I, I don′t need to sit in VIP

And I, I don′t need to sit in VIP

Middle of the floor, that's where I′ll be

Middle of the floor, that's where I′ll be

Don't got a lot, but that′s enough for me, yeah

Don't got a lot, but that′s enough for me, yeah

“Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life— David Guetta feat. Bebe Rexha

'Cause I'm good, yeah, I′m feelin′ alright

'Cause I'm good, yeah, I′m feelin′ alright

Baby, I'ma have the best fuckin′ night of my life

Baby, I'ma have the best fuckin′ night of my life

And wherever it takes me, I'm down for the ride

و هر کجا که منو ببره من برای سوار شدن آماده ام

Baby, don′t you know I'm good? Yeah, I′m feelin' alright

Baby, don′t you know I'm good? Yeah, I′m feelin' alright

I'm good, good

من خوبم، خوب

I′m good

I′m good

Don′t you know I'm good? Yeah, I′m feelin' alright

Don′t you know I'm good? Yeah, I′m feelin' alright

So I just let it go, let it go

بنابر این من فقط اونو رها کردم ، رهاش کردم

Oh-na-na-na-na-na

اوه نه نه نه نه نه

No, I don′t care no more, care no more

No, I don′t care no more, care no more

Oh-na-na-na-na-na

اوه نه نه نه نه نه

So come on, let me know, let me know

پس بیا ، خبرم کن ، خبرم کن

Put your hands up, na-na-na

دستاتو بالا ببر

No, baby, nothing's gonna stop us tonight

نه عزیزم ، امشب هیچ چیزی نمیتونه ما رو متوقف کنه

′Cause I'm good, yeah, I'm feelin′ alright

′Cause I'm good, yeah, I'm feelin′ alright

Baby, I′ma have the best fuckin' night of my life

Baby, I′ma have the best fuckin' night of my life

And wherever it takes me, I′m down for the ride

And wherever it takes me, I′m down for the ride

Baby, don't you know I′m good? Yeah, I'm feelin′ alright

Baby, don't you know I′m good? Yeah, I'm feelin′ alright

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا