متن و ترجمه آهنگ In the End از Tommee Profitt

In the End - Tommee Profitt

این دی اند - تامی پرافیت
این دی اند

دانلود آهنگ in the end با کیفیت بالا

 

It starts with one
با یک شروع میشه
All I know
همه رو میدونم
It's so unreal
این خیلی غیر واقعیه

ADVERTISING
 
 
Watch you go
تماشات میکنم و میری
I tried so hard
من سخت تلاش کردم
And got so far
و پیشرفت کردم
But in the end
ولی در آخر
It doesn't even matter
اهمیتی نداره
I had to fall
من باید سقوط میکردم
To lose it all
تا همه چیزو از دست بدم
But in the end
ولی در آخر
It doesn't even matter
اهمیتی نداره
One thing, I don't know why
یه چیزی، من نمی‌دونم چرا
It doesn't even matter how hard you try
این مهم نیست که چقدر تلاش میکنی
Keep that in mind I designed this rhyme
به یاد داشته باش که من این قافیه رو طراحی کردم
To remind myself of a time when I tried so hard
تا به خودم یاد آوری کنم زمانی رو که سخت تلاش کردم
In spite of the way you were mocking me
با اینکه تو به من خندیدی
Acting like I was part of your property
جوری رفتار میکردی که انگار من جزوی از اموالت بودم
Remembering all the times you fought with me
تمام زمان‌هایی که با من مبارزه کردی رو به یاد میارم
I'm surprised, it got so far
سوپرایز شدم خیلی پیشرف داشت
Things aren't the way they were before
اوضاع طوری نیست که قبلا بوده
You wouldn't even recognize me anymore
شما حتی دیگر من را نمی شناسید
Not that you wouldn't knew me back then
حتی نمیدونستین که برمیگردم
But it all comes back to me in the end
ولی همه چیز در اخر به من برمیگرده
You kept everything inside
تو همه چیو تو خودت نگه داشتی
And even though I tried
و با اینکه سعی کردم
It all fell apart
همه چیز از هم پاشید
What it meant to me will eventually
در نهایت چه چیزی برای من اهمیت دارد

It doesn't even matter
— Tommee Profitt feat. Jung Youth & Fleurie


Be a memory of a time when I-
یه خاطره باش از زمانی که من
I tried so hard
من سخت تلاش کردم
And got so far
و پیشرفت کردم
But in the end
ولی در آخر
It doesn't even matter
اهمیتی نداره
I had to fall
من باید سقوط میکردم
To lose it all
تا همه چیزو از دست بدم
But in the end
ولی در آخر
It doesn't even matter
اهمیتی نداره
One thing, I don't know why
یه چیزی، من نمی‌دونم چرا
It doesn't even matter how hard you try
این مهم نیست که چقدر تلاش میکنی
Keep that in mind I designed this rhyme
به یاد داشته باش که من این قافیه رو طراحی کردم
To explain in due time
برای توضیح در زمان مناسب
All I know
همه رو میدونم
Time is a valuable thing
زمان چیزی ارزشمند است
Watch it fly by as the pendulum swings
آن را به عنوان چرخش آونگ تماشا میکنم
Watch it count down to the end of the day
نگاش میکنم وتا اخر روز شمارش میکنم
The clock ticks life away
تیک ساعت زندگی را از بین میبرد
It's so unreal
این خیلی غیر واقعیه
You didn't look out below
شما زیر نگاه نکردید
Watch the time go right out the window
ساعت را از پنجره بیرون بکشید
Trying to hold on, but you didn't even know
سعی کردم ادامه بدم و تو حتی ندونستی
I wasted it all just to watch you go
همه رو هدر دادم تا تماشات کنم بری
I kept everything inside
همه چیز را در خودم نگه کردم
And even though I tried
و با اینکه سعی کردم
It all fell apart
همه چیز از هم پاشید
What it meant to me will eventually
در نهایت چه چیزی برای من اهمیت دارد
Be a memory of a time when I tried so hard
یه خاطره باش از وقتی که خیلی سخت تلاش کردم
(Tried so hard)
سخت تلاش کردم
(Tried so hard)
سخت تلاش کردم

گفتگو در مورد این آهنگ

Nao

عالیه

بهار

سلام

Gggggg

عالی

M

عاااالی،خیلی ممنون،شاد و سلامت و موفق باشید

مهدی

ترجمه افتضاح

حمیدرضا

واقعا ترجمه افتضاح 

Amir

مطمعنی خودت ترجمه کردی 

من دیپلم زبان دارم اصلا معنی که تو کردی با چیزی که میگه متفاوت واقعا چع کاریه یا ترجمه درست کن یا از ترجمه گوگل استفاده نکن

تمام

علی

اگه بلد نیستید ترجمه کنید حداقلش اینه که ارزش آهنگ رو با خزعبلاتی که گوگل ترنسلیت تحویل میده نیارید پایین 

Ali
  • عالي بود
sabrina

فوقالعاده بود 

anita

من طرفذار پر پا قرص فلوریم این اهنگ مث همیشه عالیه


طراحی و توسعه با در لیریکا