متن و ترجمه آهنگ Kedi Gibi از Tarkan

Kedi Gibi - Tarkan

کدی گیبی - تارکان
کدی گیبی

Gel vur tam on ikiden
بیا بزن دقیقا به هدف
Öyle bir gel ki bir anda oynasın yer yerinden
جوری بیا که زمین و زمان از حرکت وایسه
Gel sensiz anlamı yok
بیا، بدون تو بی معنیه

Ne çok özledim ne çok o tatlı telaşı bir bilsen
اگه بدونی چقدر دلم تنگ شده
Al uçur kanatlarında, seyre çıkalım o kızıl ufuklarda
بیا پرواز کن با بال هات،، برای پرواز بریم به افق های سرخ
Hadi aşk beni çağır da yanına kedi gibi sokulayım sıcağına
زود باش عشق منو صدا کن تا مثل یک گربه خودمو نزدیک گرمای تو کنم
Beni sar sarmala da sonra at at kuytularına at emi
منو در اغوش بگیر بعد منو بنداز تو گوشه خودت
Hazırım razıyım dünden, varım her şeyine senin ben
من ذاتا راضی ام به همه چیز تو راضی ام
Beni korlara ver istersen yak, yakacaksan sen yak beni
من رو به دست پاره های آتش بده اگه میخوای، اگه قراره بسوزم به دست تو بسوزم
Gel gel de kavuşalım
بیا! بیا تا بهم برسیم
Renk renk gök kuşaklarından hayallere yelken açalım
از رنگین کمان های رنگی رنگی ات به رویاهامون بریم
Gel tut ki elimden
بیا از دستم بگیر تا
Aşk kokulu çiçekli kırlardan masallara koşalım
از چمن زار هایش که بوی عشق میدهند فرار کنیم به قصه ها
Al uçur kanatlarında, seyre çıkalım o kızıl ufuklarda
بیا پرواز کن با بال هات،، برای پرواز بریم به افق های سرخ

Hadi aşk beni çağır da yanına kedi gibi sokulayım sıcağına
— Tarkan


Hadi aşk beni çağır da yanına kedi gibi sokulayım sıcağına
زود باش عشق منو صدا کن تا مثل یک گربه خودمو نزدیک گرمای تو کنم
Beni sar sarmala da sonra at at kuytularına at emi
منو در اغوش بگیر بعد منو بنداز تو گوشه خودت
Hazırım razıyım dünden, varım her şeyine senin ben
من ذاتا راضی ام به همه چیز تو راضی ام
Beni korlara ver istersen yak, yakacaksan sen yak beni
من رو به دست پاره های آتش بده اگه میخوای، اگه قراره بسوزم به دست تو بسوزم
Hadi aşk beni çağır da yanına kedi gibi sokulayım sıcağına
زود باش عشق منو صدا کن تا مثل یک گربه خودمو نزدیک گرمای تو کنم
Beni sar sarmala da sonra at at kuytularına at emi
منو در اغوش بگیر بعد منو بنداز تو گوشه خودت
Hazırım razıyım dünden, varım her şeyine senin ben
من ذاتا راضی ام به همه چیز تو راضی ام
Beni korlara ver istersen yak, yakacaksan sen yak beni
من رو به دست پاره های آتش بده اگه میخوای، اگه قراره بسوزم به دست تو بسوزم
Al uçur kanatlarında, seyre çıkalım o kızıl ufuklarda
بیا پرواز کن با بال هات،، برای پرواز بریم به افق های سرخ
Hadi aşk beni çağır da yanına kedi gibi sokulayım sıcağına
زود باش عشق منو صدا کن تا مثل یک گربه خودمو نزدیک گرمای تو کنم
Beni sar sarmala da sonra at at kuytularına at emi
منو در اغوش بگیر بعد منو بنداز تو گوشه خودت
Hazırım razıyım dünden, varım her şeyine senin ben
من ذاتا راضی ام به همه چیز تو راضی ام
Beni korlara ver istersen yak, yakacaksan sen yak beni
من رو به دست پاره های آتش بده اگه میخوای، اگه قراره بسوزم به دست تو بسوزم
Hadi aşk beni çağır da yanına kedi gibi sokulayım sıcağına
زود باش عشق منو صدا کن تا مثل یک گربه خودمو نزدیک گرمای تو کنم
Beni sar sarmala da sonra at at kuytularına at emi
منو در اغوش بگیر بعد منو بنداز تو گوشه خودت
Hazırım razıyım dünden, varım her şeyine senin ben
من ذاتا راضی ام به همه چیز تو راضی ام
Beni korlara ver istersen yak, yakacaksan sen yak beni
من رو به دست پاره های آتش بده اگه میخوای، اگه قراره بسوزم به دست تو بسوزم

گفتگو در مورد این آهنگ

گوگوش

💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮


طراحی و توسعه با در لیریکا

آموزش زبان انگلیسی کاملا رایگان

برای ورود به پیج اینجا کلیک کنید.