متن و ترجمه آهنگ Kiss Me More از Doja Cat و SZA

Kiss Me More - Doja Cat - SZA

کیس می مور - دوجا کت - سزا
کیس می مور

[Verse 1: Doja Cat]
We hug and, yes, we make love
And always just say goodnight (La-la-la-la-la-la)
And we cuddle, sure, I do love it
But I need your lips on mine

[Chorus: Doja Cat]
Can you kiss me more?
We're so young, boy, we ain't got nothin' to lose, uh-oh
It's just principle
Baby, hold me 'cause I like the way you groove, uh-oh

[Post-Chorus: Doja Cat]
Boy, you write your name, I can do the same
Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
Boy, you write your name, I can do the same
Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)

[Verse 2: Doja Cat]
I, I feel like fuckin' somethin'
But we could be corny, fuck it
Sugar, I ain't no dummy, dummy
I likе to say, "What if?", but if
We could kiss and just cut the rubbish
Then I might bе onto somethin'
I ain't givin' you one in public
I'm givin' you hundreds, fuck it
Somethin' we just gotta get into
Sign first, middle, last on the wisdom tooth
Niggas wishin' that the pussy was a kissin' booth
Taste breakfast, lunch, and gin and juice
And that dinner just like dessert too
And when we French, refresh, gimme two
When I bite that lip, come get me too
He want lipstick, lip gloss, hickeys too, huh

[Chorus: Doja Cat]
Can you kiss me more?
We're so young, boy, we ain't got nothin' to lose, uh-oh
It's just principle
Baby, hold me 'cause I like the way you groove, uh-oh

[Post-Chorus: Doja Cat]
Boy, you write your name, I can do the same
Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
Boy, you write your name, I can do the same
Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it

[Verse 3: SZA]
Say give me a buck, need that gushy stuff
Push the limit, no, you ain't good enough
All your niggas say that you lost without me
All my bitches feel like I dodged the county
Fuckin' with you feel like jail, nigga (Feel like jail)
I can't even exhale, nigga (Exhale)
Pussy like holy grail, you know that
You gon' make me need bail, you know that
Caught dippin' with your friend
You ain't even half man, lyin' on your—, you know that
Got me a bag full of brick, you know that
Control, don't slow the pace if I throw back
All this ass for real (All this ass)
Drama make you feel (Make you feel)
Fantasy and whip appeal is all I can give you

[Chorus: Doja Cat, SZA & Both]
Can you kiss me more?
We're so young, boy, we ain't got nothin' to lose, uh-oh
It's just principle
Baby, hold me 'cause I like the way you groove, uh-oh
Oh, darlin'

[Post-Chorus: SZA & Doja Cat]
Boy, you write your name, I can do the same
Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it
Boy, you write your name, I can do the same
Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it

 

[آیه 1: گربه دوجا]
ما بغل می کنیم و بله ، عشق می ورزیم
و همیشه فقط شب بخیر (لا-لا-لا-لا-لا-لا)
و ما بغل می کنیم ، مطمئناً من آن را دوست دارم
اما من به لبهای تو نیاز دارم

[کر: گربه دوجا]
میشه بیشتر منو ببوسی؟
ما خیلی جوان هستیم ، پسر ، چیزی برای از دست دادن نداریم ، اوه اوه
این فقط یک اصل است
عزیزم ، مرا نگه دار چون من از شیار تو خوشم می آید ، اوه اوه

[Post-Chorus: Doja Cat]
پسر ، تو اسم خودت را می نویسی ، من هم می توانم همین کار را بکنم
اوه ، من عاشق طعم و مزه هستم ، لا-لا-لا-لا-لا-لا
همه روی زبان من ، من آن را می خواهم (La-la-la-la-la-la-la)
پسر ، تو اسم خودت را می نویسی ، من هم می توانم همین کار را بکنم
اوه ، من عاشق طعم و مزه هستم ، لا-لا-لا-لا-لا-لا
همه روی زبان من ، من آن را می خواهم (La-la-la-la-la-la-la)

[آیه 2: گربه دوجا]
I، I feel like fuckin 'something
اما ما می توانیم قرنی باشیم ، آن را دمار از روزگارمان درآورد
Sugar، I dummy، dummy
من دوست دارم بگویم ، "اگر چه؟" ، اما اگر
می توانستیم بوسه ها را ببوسیم و فقط برش دهیم
اشعار معنی: سپس من ممکن است بر روی چیزی '
I ain't givin 'one јавно
من صدها تو رو دارم
چیزی که ما فقط باید وارد آن شویم
اول ، وسط ، آخر روی دندان عقل امضا کنید
شگفت زده آرزو می کند که گربه غرفه ای بود
صبحانه ، ناهار و آب و جین را میل کنید
و آن شام درست مثل دسر نیز
و وقتی ما فرانسوی شدیم ، تازه کنیم ، دو مورد را بچرخانیم
وقتی آن لب را گاز گرفتم ، بیا مرا هم بگیر
او می خواهد رژ لب ، لب براق ، هایکی نیز داشته باشد ، متعجب

[کر: گربه دوجا]
میشه بیشتر منو ببوسی؟
ما خیلی جوان هستیم ، پسر ، چیزی برای از دست دادن نداریم ، اوه اوه
این فقط یک اصل است
عزیزم ، مرا نگه دار چون من از شیار تو خوشم می آید ، اوه اوه

[Post-Chorus: Doja Cat]
پسر ، تو اسم خودت را می نویسی ، من هم می توانم همین کار را بکنم
اوه ، من عاشق طعم و مزه هستم ، لا-لا-لا-لا-لا-لا
همه روی زبان من ، من آن را می خواهم (La-la-la-la-la-la-la)
پسر ، تو اسم خودت را می نویسی ، من هم می توانم همین کار را بکنم
اوه ، من عاشق طعم و مزه هستم ، لا-لا-لا-لا-لا-لا
همه روی زبانم ، آن را می خواهم

[آیه 3: SZA]
بگو به من یک دلار بده ، به آن چیزهای جذاب نیاز دارم
حد را فشار دهید ، نه ، شما به اندازه کافی خوب نیستید
همه شگفت زده هایت می گویند که تو بدون من از دست دادی
همه سگهای من احساس می کنند از شهرستان گول زده ام
Fuckin 'with you feel like jail، nigga (احساس زندان)
من حتی نمی توانم بازدم کنم ، nigga (بازدم)
گربه مانند جام مقدس ، شما این را می دانید
شما می خواهید من را به وثیقه احتیاج دهید ، این را می دانید
با دوست خود گرفتار شدی
شما حتی نیمی از انسان نیستید ، روی خود قرار دارید ، این را می دانید
یک کیسه پر از آجر برای من تهیه کردی ، این را می دانی
کنترل کن ، اگر عقب بردارم سرعت را کم نکن
همه این الاغ واقعی (همه این الاغ)
Drama make you feel (Make you feel)
جذابیت فانتزی و شلاق چیزی است که می توانم به شما بدهم

[کر: گربه دوجا ، SZA و هر دو]
میشه بیشتر منو ببوسی؟
ما خیلی جوان هستیم ، پسر ، چیزی برای از دست دادن نداریم ، اوه اوه
این فقط یک اصل است
عزیزم ، مرا نگه دار چون من از شیار تو خوشم می آید ، اوه اوه
اوه ، دارلین

[Post-Chorus: SZA & Doja Cat]
پسر ، تو اسم خودت را می نویسی ، من هم می توانم همین کار را بکنم
اوه ، من عاشق طعم و مزه هستم ، آه-لا-لا-لا-لا-لا
همه روی زبانم ، آن را می خواهم
پسر ، تو اسم خودت را می نویسی ، من هم می توانم همین کار را بکنم
اوه ، من عاشق طعم و مزه هستم ، آه-لا-لا-لا-لا-لا
همه روی زبانم ، آن را می خواهم

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا