متن و ترجمه آهنگ Let You Love Me از Rita Ora + دانلود

Let You Love Me - Rita Ora

لت یو لاو می - ریتا اورا
لت یو لاو می

I should've stayed with you last night
باید دیشب باهات میموندم
Instead of going out to find trouble
به جایه بیرون رفتن و درست کردن مشکل
That's just trouble (yeah)
اون فقط مشکله( اره)

I think I run away sometimes
فک کنم بعضی وقتا فرار میکنم
Whenever I get too vulnerable
هروقت که میخواد آسیب بهم بخوره
That's not your fault (yeah)
تقصیر تو نبود (اره)
See I wanna stay the whole night
ببین میخوام کل شب رو بمونم
I wanna lay with you till the sun's up
(میخوام باهات بخوابم تا وقتی که خورشید بالا بیاد)
I wanna let you inside
میخوام بزارم بیای داخل
Oh, heaven knows I've tried
اوه، بهشت میدونه من تلاشمو کردم
I wish that I could I let you love
ای کاش که میشد بزارم عاشقم شی
Wish that I could let you love me
کاش که میشد بزارم عاشقم شی
I wish that I could I let you love
ای کاش که میشد بزارم عاشقم شی
Wish that I could let you love me
کاش که میشد بزارم عاشقم شی
Say what's the matter, what's the matter with me?
بگو مشکل چیه، مشکلت با من چیه؟
What's the matter with me?
مشکلت با من چیه؟
Oh, I wish that I could I let you love
اوه، ای کاش میزاشتم عاشق شی
Wish that I could let you love me now
کاش میشد بزارم عاشقم شی
I wish, I wish, I wish, I wish, I
ای کاش، ای کاش، ای کاش،
I wish, I wish, I wish, I wish, I
ای کاش، ای کاش، ای کاش،
And every time it gets too real
و هردفعه هم که واقعی میشه
And every time I feel like sabotaging
و هردفعه حس میکنم که از عمد دارم خرابکاری میکنم
I start running (again)
دوباره شروع به فرار کردن میکنم
And every time I push away
و هردفعه که دور میشم
I really wanna say that I'm sorry (yeah)
واقعا میخوام بگم متاسفم
But I say nothing (yeah)
ولی هیچی نمیگم
See I wanna stay the whole night
ببین میخوام کل شب رو بمونم
I wanna lay with you till the sun's up
(میخوام باهات بخوابم تا وقتی که خورشید بالا بیاد)

— Rita Ora


I wanna let you inside
میخوام بزارم بیای داخل
Oh, heaven knows I've tried
اوه، بهشت میدونه من تلاشمو کردم
I wish that I could I let you love
ای کاش که میشد بزارم عاشقم شی
Wish that I could let you love me
کاش که میشد بزارم عاشقم شی
I wish that I could I let you love
ای کاش که میشد بزارم عاشقم شی
Wish that I could let you love me
کاش که میشد بزارم عاشقم شی
Say what's the matter, what's the matter with me?
بگو مشکل چیه، مشکلت با من چیه؟
What's the matter with me?
مشکلت با من چیه؟
Oh, I wish that I could I let you love
اوه، ای کاش میزاشتم عاشق شی
Wish that I could let you love me now
کاش میشد بزارم عاشقم شی
I wish, I wish, I wish, I wish, I
ای کاش، ای کاش، ای کاش،
I wish, I wish, I wish, I wish, I
ای کاش، ای کاش، ای کاش،
(I wanna) stay with you till the morning
(میخوام) باهات تا صبح بمونم
(I wanna) lay with you through the sunrise
(میخوام) باهات بخوابم تا وقتی که خورشید طلوع کنه
(I wanna) show you that you're my only
(میخوام)بهت نشون بدم تو تنها کسی که ماله من هستی
(I wanna lay with you till the sun's up)
(میخوام باهات بخوابم تا وقتی که خورشید بالا بیاد)
(I wanna) stay with you till the morning
(میخوام) باهات تا صبح بمونم
(I wanna) lay with you through the sunrise, through the sunrise
(میخوام)باهات بخوابم تا طلوع خورشید،تا طلوع خورشید
Oh, heaven knows I've tried
اوه، بهشت میدونه من تلاشمو کردم
I wish that I could I let you love
ای کاش که میشد بزارم عاشقم شی
Wish that I could let you love me
کاش که میشد بزارم عاشقم شی
I wish that I could I let you love
ای کاش که میشد بزارم عاشقم شی
Wish that I could let you love me
کاش که میشد بزارم عاشقم شی
Say what's the matter, what's the matter with me?
بگو مشکل چیه، مشکلت با من چیه؟
What's the matter with me?
مشکلت با من چیه؟
Oh, I wish that I could I let you love
اوه، ای کاش میزاشتم عاشق شی
Oh, I wish that I could I let you love me
اوه،ای کاش که میتونستم بزارم عاشقم شی
Say what's the matter, what's the matter with me?
بگو مشکل چیه، مشکلت با من چیه؟
What's the matter with me?
مشکلت با من چیه؟
Oh, I wish that I could I let you love
اوه، ای کاش میزاشتم عاشق شی
Wish that I could let you love me now
کاش میشد بزارم عاشقم شی
I wish, I wish, I wish, I wish, I
ای کاش، ای کاش، ای کاش،
I wish, I wish, I wish, I wish, I
ای کاش، ای کاش، ای کاش،

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا