متن و ترجمه آهنگ MALA از 6ix9ine و Anuel AA + دانلود

MALA - 6ix9ine - Anuel AA

مالا - سیکس ناین - آنوئلا
مالا

[Letra de "MALA" ft. Anuel AA]

[Intro: Anuel AA, 6ix9ine]
Brr, haha!
Anuel
Anuel
Real Hasta La Muerte, baby
Uah

[Pre-Coro: 6ix9ine]
¿Qué tengo que hacer
Pa' que tú sea' mi mujer?
Baby, dime qué tengo que hacer
He said, "Mi nena"

[Coro: Anuel AA]
Tú ere' una diabla
Y tú ere' mala
Baby, no te vaya'
Mátame-eh
Tú ere' una diabla
Y tú ere' mala
Baby, no te vaya'
Devórame-eh

[Post-Coro: Anuel AA, 6ix9ine]
Oh-oh-oh-oh
Sé que me extraña'
Oh-oh-oh-oh
Tú en mi cama
Baby, tu ere' mala
Tú en mi cama
Baby, no te vaya'
Devórame-eh, uah

[Puente: 6ix9ine, Anuel AA]
¿Qué tengo que hacer
Pa' que tú sea' mi mujer?
Baby, ¿dime qué tengo que hacer
Pa' que tú seas mi mujer?
Uah (Uah)
¿Qué tengo que hacer (Bebé)
Pa' que tú sea' mi mujer? (Bebé)
Baby, ¿dime qué tengo que hacer (Que hacer)
Pa' que tú sea' mi mujer? (Mujer)

[Verso 1: 6ix9ine, Anuel AA]
Yo voy con lo' diablo' pa' allá
Ven con tus amigas pa' acá
Rebota esas nalga' pa' acá
Y nos vamo' y nos comemo' allá (Allá)
Yo voy con los diablo pa' allá, pa' allá (Bebé)
Baby, ven con tus amigas pa' acá, pa' acá (Bebé)
Rebota esas nalga' pa' atrá', pa' atrá' (Pa' allá)
Y nos vamo' y nos comemo' allá (Allá)

[Coro: 6ix9ine, Anuel AA]
Baby, tu ere' mala
Tú en mi cama
Baby, no te vayas
Devórame-eh, uah
Tú ere' una diabla
Y tú ere' mala
Baby, no te vaya'
Mátame-eh

[Post-Coro: Anuel AA]
Oh-oh-oh-oh (Baby)
Bebiendo baila
Oh-oh-oh-oh
Diabla en mi cama

[Verso 2: Anuel AA]
Dos mil, Louis Vuitton y los tacone' (Tacone')
Ella se emborracha y en cuatro se pone (Se pone)
Y siempre me pide que no la traicione (Jaja)
Y siempre lo hacemo', pero sin condone', eh-eh (Uah)
Y se me trepa encima (Encima)
Y 'tá to' moja'o el clima (El clima)
Y con la perla yo voy pa' encima (Uah)
Y me dice: "Qué rico tú me lastimas", uah
Sudando y bailándome (Eh-eh)
Caliente y tocándome (Eh-eh)
Y ella no para de beber (Beber)
Y adentro 'e ti yo vo' a enloquecer

[Coro: Anuel AA, 6ix9ine]
Tú ere' una diabla
Y tú ere' mala
Baby, no te vaya'
Mátame-eh
Baby, tu ere' mala
Tú en mi cama
Baby, no te vaya'
Devórame-eh (Oh-oh-oh-oh-oh-oh)

[Outro: Anuel AA]
Real Hasta La Muerte, baby
Real Hasta La Muerte, baby
Uah
Mera, dime 6ix9ine, lo' Intocable', lo' Illuminati
Brr, Anuel
Uah, uah
Bebecita
Bebe-Bebecita

 

[اشعار "BAD" ft. انوئه AA]

[معرفی: Anuel AA، 6ix9ine]
بر، هاها!
آنوئل
آنوئل
حستا لا موره واقعی، عزیزم
آه

[Pre-Chorus: 6ix9ine]
چه باید بکنم
برای "تو بودن" همسر من؟
عزیزم، به من بگویید چه باید بکنم
گفتم، "عزیزم"

[کر: انوئه AA]
تو شیطان هستی
و تو بدی
عزیزم، نمیروی
من را بکش
تو شیطان هستی
و تو بدی
عزیزم، نمیروی
دیوآرامه

[پست بعد: Anuel AA، 6ix9ine]
اوه آه آه آه
من می دانم که او مرا نابود می کند
اوه آه آه آه
تو در رختخوابم
عزیزم، تو بدی
تو در رختخوابم
عزیزم، نمیروی
دیوآرام، آره

[پل: 6ix9ine، Anuel AA]
چه باید بکنم
برای "تو بودن" همسر من؟
عزیزم، به من بگویید چه باید بکنم
برای تو همسر من هستم؟
آه آه
چه باید بکنم (عزیزم)
برای "تو بودن" همسر من؟ (کودک)
عزیزم، به من بگو که چه باید بکنم (چه باید بکنم)
برای "تو بودن" همسر من؟ (زن)

[آیه 1: 6x199، انوئه AA]
من با "شیطان" برای "آنجا" رفتم
با دوستان خود بیا اینجا
در اینجا بوت آن ساقهای را بزنید
و ما می رویم و می خوریم (آنجا)
من با شیطان آنجا می روم، برای آنجا (عزیزم)
عزیزم، با دوستانت اینجا بیا، اینجا (عزیزم)
این گلها را 're'، 'atrá'، pa 'atrá' (Pa 'وجود دارد)
و ما می رویم و می خوریم (آنجا)

[Chorus: 6ix9ine، Anuel AA]
عزیزم، تو بدی
تو در رختخوابم
عزیزم، نمیروی
دیوآرام، آره
تو شیطان هستی
و تو بدی
عزیزم، نمیروی
من را بکش

[پس از کر: انوئه AA]
اوه آه آه آه عزیزم
رقص نوشیدن
اوه آه آه آه
دیابلا در رختخوابم

[آیه 2: انوئه AA]
دو هزار لوئیس ویتون و تاکون (تاکون)
او مست می شود و در چهار نفر می شود (می شود)
و او همیشه از من می خواهد که او را خیانت نکنم (هاها)
و من همیشه این کار را انجام می دهم، اما بدون محبت، ائمه (ع)
و بر من برتری دارد (بالا)
و 'tá به مرطوب آب و هوا (آب و هوا)
و با مروارید که میروم (آه)
و او می گوید: "چقدر شما را به من آسیب رساند"، آره
عرق کردن و رقصیدن (آه)
داغ و دست زدن (آه)
و او نوشیدن (نوشیدن) را متوقف نمی کند
و در داخل، من قصد دارم دیوانه شویم

[Chorus: Anuel AA، 6ix9ine]
تو شیطان هستی
و تو بدی
عزیزم، نمیروی
من را بکش
عزیزم، تو بدی
تو در رختخوابم
عزیزم، نمیروی
به من نشان بده (آه آه آه آه آه آه آه)

[Outro: Anuel AA]
حستا لا موره واقعی، عزیزم
حستا لا موره واقعی، عزیزم
آه
مرا، به من بگویید 6ix9ine، چه Intocable، چه Illuminati
Brr، Anuel
آه آه
Bebecita
کودک بی بی

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا