متن و ترجمه آهنگ My Little Love از Adele

My Little Love - Adele

مای لیتل لاو - ادل
مای لیتل لاو

[Verse 1]
My little love
I see your eyes widen like an ocean
When you look at me so full of my emotions
I'm findin' it hard to be here sincerely
I know you feel lost, it's my fault completely

[Bridge: Adele & Angelo Adkins]
Tell me you love me
I love you a million percent

[Verse 2]
I don't recognise myself in the coldness of the daylight
So I ain't surprised you can read through all of my lies
I feel so bad to be here when I'm so guilty
I'm so far gone and you're the only one who can save mе

[Bridge: Angelo Adkins & Adele]
Oi, I feel like you don't love me
Why do you feel likе that?
Do you like me?
You know mummy doesn't like anyone else like I like you, right?

[Chorus]
I'm holdin' on (Barely)
Mama's got a lot to learn (It's heavy)
I'm holdin' on (Catch me)
Mama's got a lot to learn (Teach me)

[Bridge: Adele & Angelo Adkins]
Mummy's been having a lot of big feelings recently
Like how?
Just, like, hang on, my fingers are trapped
Like, um, I feel a bit confused
Why?
I don't know
And I feel like I don't really know what I'm doing
Oh, at all?
At all
And that would make me go...

[Verse 3]
My little love
Tell me, do you feel the way my past aches?
When you lay on me, can you hear the way my heart breaks?
I wanted you to have everything I never had
I'm so sorry if what I've done makes you feel sad

[Bridge: Adele & Angelo Adkins]
I love your dad 'cause he gave you to me
You're half me and you're half daddy
Oh

[Chorus]
I'm holdin' on (Barely)
Mama's got a lot to learn (It's heavy)
I'm holdin' on (Catch me)
Mama's got a lot to learn (Teach me)

[Outro]
I'm having a bad day, I'm having a very anxious day
I feel very paranoid, I feel very stressed
Um, I have a hangover, which never helps, but
I feel like today is the first day since I left him that I feel lonely
And I never feel lonely, I love being on my own
I always preferred being on my own than being with people
And I feel like maybe I've been, like, overcompensating
And being out and stuff like that to keep my mind off of him
And I feel like today, I'm home and I wanna be at home
I just wanna watch TV and curl up in a ball and
Be in my sweats and stuff like that, but I just feel really lonely
I feel a bit frightened that I might feel like this a lot

 

[آیه 1]
عشق کوچولوی من
می بینم که چشمانت مثل یک اقیانوس گشاد شده است
وقتی اینقدر پر از احساساتم به من نگاه می کنی
برای من سخت است که صادقانه اینجا باشم
می دانم که احساس می کنی گم شده ای، این کاملاً تقصیر من است

[پل: ادل و آنجلو ادکینز]
به من بگو دوستم داری
میلیون درصد دوستت دارم

[آیه 2]
من خودم را در سردی روز نمی شناسم
بنابراین من تعجب نمی کنم که بتوانید تمام دروغ های من را بخوانید
وقتی اینقدر گناه دارم از بودن اینجا خیلی ناراحتم
من خیلی دور شده ام و تو تنها کسی هستی که می تواند مرا نجات دهد

[پل: آنجلو ادکینز و آدل]
اوه، احساس میکنم دوستم نداری
چرا چنین احساسی دارید؟
آیا تو مرا دوست داری؟
میدونی که مامان هیچکس دیگه ای رو مثل من دوست نداره، درسته؟

[گروه کر]
من نگه دارم (به سختی)
مامان چیزهای زیادی برای یادگیری دارد (سنگین است)
من نگه دارم (مرا بگیر)
مامان چیزهای زیادی برای یادگیری دارد (به من بیاموز)

[پل: ادل و آنجلو ادکینز]
مامانی اخیراً احساسات بزرگ زیادی داشته است
مثل چطور؟
درست مثل اینکه صبر کن، انگشتانم به دام افتاده اند
مثلاً، من احساس می کنم کمی گیج شده ام
چرا؟
من نمی دانم
و احساس می کنم واقعاً نمی دانم دارم چه کار می کنم
اوه، اصلا؟
اصلا
و این باعث میشه برم...

[آیه 3]
عشق کوچولوی من
به من بگو، آیا آنطور که گذشته من درد می کند، احساس می کنی؟
وقتی روی من دراز می کشی، می شنوی چگونه قلبم می شکند؟
می خواستم همه چیزهایی را داشته باشی که من هرگز نداشتم
خیلی متاسفم اگر کاری که انجام دادم باعث ناراحتی شما شد

[پل: ادل و آنجلو ادکینز]
من پدرت را دوست دارم، چون تو را به من داد
تو نصف منی و نیمی بابای
اوه

[گروه کر]
من نگه دارم (به سختی)
مامان چیزهای زیادی برای یادگیری دارد (سنگین است)
من نگه دارم (مرا بگیر)
مامان چیزهای زیادی برای یادگیری دارد (به من بیاموز)

[بیرونی]
روز بدی را سپری می کنم، روز بسیار مضطربی را سپری می کنم
خیلی احساس پارانوئید دارم، خیلی استرس دارم
اوم، من خماری دارم، که هرگز کمکی نمی کند، اما
احساس می کنم امروز اولین روزی است که از او جدا شده ام که احساس تنهایی می کنم
و من هرگز احساس تنهایی نمی کنم، من عاشق تنهایی هستم
من همیشه تنها بودن را به بودن با مردم ترجیح می دادم
و من احساس می کنم شاید بیش از حد جبران کرده ام
و بیرون بودن و چیزهایی از این قبیل که ذهنم را از او دور نگه دارم
و احساس می کنم امروز در خانه هستم و می خواهم در خانه باشم
من فقط می خواهم تلویزیون تماشا کنم و در یک توپ جمع شوم و
در عرق و این چیزهای من باشید، اما من واقعاً احساس تنهایی می کنم
من کمی می ترسم که ممکن است خیلی این احساس را داشته باشم

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا

آموزش زبان انگلیسی کاملا رایگان

برای ورود به پیج اینجا کلیک کنید.