متن و ترجمه آهنگ Need To Know از Doja Cat

Need To Know - Doja Cat

نید تو نو - دوجا کت
نید تو نو

[Intro]
Yeah

[Chorus]
Wanna know what it's like (Like)
Baby, show me what it's like (Like)
I don't really got no type (Type)
I just wanna fuck all night
Yeah-yeah, oh-woah-woah (Oh, ooh, mmm)
Baby, I need to know, mmm (Yeah, need to know)
I just been fantasizin' (Size)
And we got a lotta time (Time)
Baby, come throw the pipe (Pipe)
Gotta know what it's like (Like)
Yeah-yeah, oh-woah-woah
Baby, I need to know, mmm

[Verse 1]
What's your size? (Size)
Add, subtract, divide ('Vide)
Daddy don't throw no curves (Curves)
Hold up, I'm goin' wide (Wide)
We could just start at ten (Ten)
Then we can go to five (Five)
I don't play with my pen (Pen)
I mean what I write
Yeah-yeah, woah-woah-woah
I just can't help but be sexual (Oh)
Tell me your schedule (Yeah)
I got a lotta new tricks for you, baby
Just sayin' I'm flexible (Yeah)
I do what I can to get you off (Yeah)
Might just fuck him with my makeup on (Yeah)
Eat it like I need an apron on (You okay?)
Eat it 'til I need to change my thong (You okay?)
We could do it to your favorite song (You okay?)
Take a ride into the danger zone
You know my nigga be buggin' me
I just be wonderin' if you can fuck on me better
Itchin' for me like an ugly sweater
Need it in me like a Chuck E. need cheddar
I need to know

[Chorus]
Wanna know what it's like (Like)
Baby, show me what it's like (Like)
I don't really got no type (Type)
I just wanna fuck all night
Yeah-yeah, oh-woah-woah (Oh, ooh, mmm)
Baby, I need to know, mmm (Yeah, need to know)
I just been fantasizin' (Size)
And we got a lotta time (Time)
Baby, come throw the pipe (Pipe)
Gotta know what it's like (Like)
Yeah-yeah, oh-woah-woah
Baby, I need to know, mmm

[Bridge]
You're exciting, boy, come find me
Your eyes told me, "Girl, come ride me"
Fuck that feeling both us fighting
Could he try me? (Yeah) Mmm, most likely

[Verse 2]
Tryna see if you could handle this ass
Prolly give his ass a panic attack
Sorry if I gave a random erection
Prolly thinkin' I'm a telekinetic
Oh, wait, you a fan of the magic?
Poof, pussy like an Alakazam
I heard from a friend of a friend
That that dick was a ten out of ten
I can't stand it, just one night me
Clink with the drink, gimme a sip
Tell me what's your kink, gimme the dick
Spank me, slap me, choke me, bite me (Ew)
Oh, wait, I can take it (Ah)
Give a fuck 'bout what your wifey's sayin' (Yeah)

[Chorus]
Wanna know what it's like (Like)
Baby, show me what it's like (Like)
I don't really got no type (Type)
I just wanna fuck all night
Yeah-yeah, oh-woah-woah (Oh, ooh, mmm)
Baby, I need to know, mmm (Yeah, need to know)
I just been fantasizin' (Size)
And we got a lotta time (Time)
Baby, come throw the pipe (Pipe)
Gotta know what it's like (Like)
Yeah-yeah, oh-woah-woah
Baby, I need to know, mmm

 

[معرفی]
آره

[گروه کر]
می خواهم بدانم چگونه است (مانند)
عزیزم ، به من نشان دهید چه شکلی است (مانند)
من واقعاً هیچ نوع (نوع) ندارم
من فقط می خواهم کل شب را دمار از روزگارمان درآورد
Yeah-yeah، oh-woah-woah (Oh، ooh، mmm)
عزیزم ، باید بدانم ، میلی متر (بله ، باید بدانم)
I just been fantasizin '(Size)
و ما زمان زیادی را (زمان) گرفتیم
عزیزم ، بیا لوله را بریز (لوله)
باید بفهمید چگونه است (مانند)
آره-آره ، اوه-وو-وای
عزیزم ، باید بدانم ، م mmم

[آیه 1]
اندازه شما چقدر است؟ (اندازه)
اضافه کردن ، تفریق ، تقسیم ("مشاهده")
بابا هیچ منحنی نریز (منحنی)
Hold up، I'm goin 'wide (Wide)
ما فقط می توانیم از ده شروع کنیم (ده)
سپس می توانیم به پنج (پنج) برویم
من با قلمم بازی نمی کنم (قلم)
منظور من همان چیزی است که می نویسم
آره-آره ، وای-وای-وای
من فقط نمی توانم کمک کنم اما جنسی کنم (اوه)
برنامه ات را بگو (بله)
من ترفندهای جدیدی برای شما گرفتم ، عزیزم
فقط بگو من انعطاف پذیر هستم (آره)
من هر کاری که بتوانم انجام می دهم تا تو را از آن دور کنم (بله)
ممکن است فقط او را با آرایش من دمار از روزگارمان درآورد (بله)
مثل اینکه من به پیش بند نیاز دارم آن را بخور (خوب هستی؟)
بخور تا وقتی که من نیاز به تغییر بند بندم (تو خوبه؟)
ما می توانیم آن را با آهنگ مورد علاقه خود انجام دهیم (شما خوب هستید؟)
سوار منطقه خطر شوید
اشعار معنی: شما می دانید nigga من buggin 'من است
من فقط تعجب می کنم اگر می توانی بهتر از من دمار از روزگار بگذاری
مثل یک ژاکت زشت برای من خارش دارد
مانند چاک E. به چدار احتیاج دارد
باید بدونم

[گروه کر]
می خواهم بدانم چگونه است (مانند)
عزیزم ، به من نشان دهید چه شکلی است (مانند)
من واقعاً هیچ نوع (نوع) ندارم
من فقط می خواهم کل شب را دمار از روزگارمان درآورد
Yeah-yeah، oh-woah-woah (Oh، ooh، mmm)
عزیزم ، باید بدانم ، میلی متر (بله ، باید بدانم)
I just been fantasizin '(Size)
و ما زمان زیادی را (زمان) گرفتیم
عزیزم ، بیا لوله را بریز (لوله)
باید بفهمید چگونه است (مانند)
آره-آره ، اوه-وو-وای
عزیزم ، باید بدانم ، م mmم

[پل]
تو هیجان انگیز هستی پسر ، بیا مرا پیدا کن
چشمانت به من گفتند: "دختر ، بیا سوار من شوی"
لعنت به این احساس که ما دعوا می کنیم
آیا او می تواند من را امتحان کند؟ (آره) هوم ، به احتمال زیاد

[آیه 2]
Tryna ببینید آیا شما می توانید این الاغ را اداره کنید
Prolly حمله اهرم خود را
ببخشید اگر نعوظ تصادفی دادم
Prolly thinkin 'I'm a telekinetic
اوه ، صبر کنید ، شما طرفدار جادو هستید؟
پوف ، بیدمشک مانند Alakazam
از یکی از دوستانم شنیدم
که اون دیک ده از ده بود
تحمل نمی کنم ، فقط یک شب من
با نوشیدنی چنگ بزنید ، جرعه ای بنوشید
به من بگویید چه گره خورده است ، دیک را لمس کنید
من را بزن ، سیلی بزن ، مرا خفه کن ، من را گاز بگیر (اون)
آه ، صبر کن ، من می توانم آن را بگیرم (آه)
Give a fuck 'bout what your wifey's sayin' (بله)

[گروه کر]
می خواهم بدانم چگونه است (مانند)
عزیزم ، به من نشان دهید چه شکلی است (مانند)
من واقعاً هیچ نوع (نوع) ندارم
من فقط می خواهم کل شب را دمار از روزگارمان درآورد
Yeah-yeah، oh-woah-woah (Oh، ooh، mmm)
عزیزم ، باید بدانم ، میلی متر (بله ، باید بدانم)
I just been fantasizin '(Size)
و ما زمان زیادی را (زمان) گرفتیم
عزیزم ، بیا لوله را بریز (لوله)
باید بفهمید چگونه است (مانند)
آره-آره ، اوه-وو-وای
عزیزم ، باید بدانم ، م mmم

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا