متن و ترجمه آهنگ Please Me از Cardi B و Bruno Mars

Please Me - Cardi B - Bruno Mars

پلیز می - کاردی بی - برونو مارس
پلیز می

[Intro: Cardi B]
Uh, uh, yeah, come on

[Chorus: Bruno Mars & Cardi B]
Please me, baby
Turn around and just tease me, baby
You know what I want and what I need, baby
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please
Please me, baby
Turn around and just tease me, baby
You know what I want and what I need, baby
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please (Woo)

[Verse 1: Cardi B]
Lollipoppin' (Poppin'), twerkin' in some J's (Ooh)
On the dance floor (Uh-huh), no panties in the way (Nope)
I take my time with it (Ow), bring you close to me (Ow)
Don't want no young dumb shit
Better fuck me like we listenin' to Jodeci
I was tryna lay low (Low), takin' it slow (Slow)
When I'm fuckin' again (Ayy)
Gotta celebrate, do you man look good? Better put him away
If you can't sweat the weave out, you shouldn't even be out
Dinner reservations like the pussy, you gon' eat out

[Pre-Chorus: Cardi B & Bruno Mars]
I'm gonna ride it, do it just how you like it
Tonight and after that
Let's do it one more time
Girl, I ain't one for beggin', but now you got me beggin'

[Chorus: Bruno Mars & Cardi B]
Please me, baby
Turn around and just tease me, baby
You know what I want and what I need, baby
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please (Woo)
Please me, baby
Turn around and just tease me, baby
You know what I want and what I need, baby
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please (Woo)

[Verse 2: Cardi B]
Booty so round (Round), booty so soft (Soft)
Bet you wanna smack it again (Ayy)
Let me demonstrate
Hit it one time, make it levitate
Titties out like blaka (Blaka)
Broke bitches watch out now (Watch out)
Your pussy basura (Basura)
My pussy horchata (Oh)

[Pre-Chorus: Cardi B & Bruno Mars]
I'm gonna ride it, do it just how you like it
Tonight and after that (Ooh)
Let's do it one more time
Girl, I ain't one for beggin', but now you got me beggin'

[Chorus: Bruno Mars & Cardi B]
Please me, baby
Turn around and just tease me, baby
You know what I want and what I need, baby
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please (Woo)

[Bridge: Bruno Mars & Cardi B]
Come on
Come on, back it up for me
Come on
Ooh, twerk it on me slowly
Come on
Girl, let me put this lovin' on you
You better say that shit (Uh)
Cardi don't play that shit (Yeah)
Do my back like I do these records, break that shit

[Chorus: Bruno Mars & Cardi B]
Please me, baby (Uh)
Turn around and tease me, baby (Uh, ooh)
You got what I want and need, baby (Yes)
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please (Woo)
Please me, baby
Turn around and tease me, baby
You got what I want and need, baby
(Let me hear you say)
Please
(Let me hear you say)
Please (Woo)

 

[معرفی: Cardi B]
خب، آره، بیا

[کر: برونو مریخ و کارت بی]
لطفا من، عزیزم
دور گردن و فقط من را دوست دارم عزیزم
شما می دانید که من چه می خواهم و چه چیزی نیاز دارم، عزیزم
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا
لطفا من، عزیزم
دور گردن و فقط من را دوست دارم عزیزم
شما می دانید که من چه می خواهم و چه چیزی نیاز دارم، عزیزم
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا (وو)

[آیه 1: کارت B]
Lollipoppin '(Poppin')، twerkin 'در برخی از J (Ooh)
در طبقه رقص (اوهوه)، هیچ شورت در راه (نه)
من وقت خود را با آن (Ow)، من را به من نزدیک (Ow)
هیچ گناه نابینا را نمی خواهی
بهتر است مرا دوست داشته باشی تا به Jodeci گوش کنی
من tryna پایین پایین (پایین)، takin 'آن کند (آهسته)
وقتی دوباره لعنت می شوم (آوی)
جشن می گیرند، آیا شما مرد خوبی هستید؟ بهتر او را دور کنید
اگر شما نمی توانید طناب را بچرخانید، حتی نباید خارج شوید
رزرو های شام مثل گربه، شما غذا می خورید

[Pre-Chorus: Cardi B و Bruno Mars]
من می خواهم آن را سوار، انجام آن را فقط به عنوان آن را دوست دارم
امشب و بعد از آن
بگذارید آن را یک بار دیگر انجام دهیم
دختر، من یکی برای گدایی نیست، اما در حال حاضر شما من را شروع کردید '

[کر: برونو مریخ و کارت بی]
لطفا من، عزیزم
دور گردن و فقط من را دوست دارم عزیزم
شما می دانید که من چه می خواهم و چه چیزی نیاز دارم، عزیزم
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا (وو)
لطفا من، عزیزم
دور گردن و فقط من را دوست دارم عزیزم
شما می دانید که من چه می خواهم و چه چیزی نیاز دارم، عزیزم
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا (وو)

[آیه 2: کارت B]
غنیمت تا دور (دور)، غنیمت تا نرم (نرم)
ببخشید میخواهم دوباره آن را بچرخانم (آوی)
اجازه بدهید نشان دهم
یک بار آن را لمس کنید
تیتای ها مانند بلواکا (بلکا)
سگ های شکست خورده مراقب باشید (مراقب باشید)
گربه گربه شما (بصورا)
گربه گربه من horchata (اوه)

[Pre-Chorus: Cardi B و Bruno Mars]
من می خواهم آن را سوار، انجام آن را فقط به عنوان آن را دوست دارم
امشب و بعد از آن (اوه)
بگذارید آن را یک بار دیگر انجام دهیم
دختر، من یکی برای گدایی نیست، اما در حال حاضر شما من را شروع کردید '

[کر: برونو مریخ و کارت بی]
لطفا من، عزیزم
دور گردن و فقط من را دوست دارم عزیزم
شما می دانید که من چه می خواهم و چه چیزی نیاز دارم، عزیزم
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا (وو)

[پل: برونو مریخ و کارتی B]
بیا دیگه
بیا، آن را برای من بگذار
بیا دیگه
اوه، آن را به آرامی به من ببند
بیا دیگه
دختر، اجازه دهید این دوست داشتن را بر روی شما بگذارم
بهتر است بگوییم که گه (یو)
کارتی این گنبد را بازی نمی کند (آره)
پشت من مثل این پرونده ها را انجام می دهم، گریه می کنم

[کر: برونو مریخ و کارت بی]
لطفا من، عزیزم (یو)
دور گردن و به من زنگ زدن، عزیزم (اوه، اوه)
شما چیزی را که می خواهم و نیاز دارم، عزیزم (بله)
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا (وو)
لطفا من، عزیزم
دور گردن و من زانو زدم، عزیزم
من چیزی می خواهم و نیاز دارم، عزیزم
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا
(بگذار بگویم شما می گویید)
لطفا (وو)

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا

آموزش زبان انگلیسی کاملا رایگان

برای ورود به پیج اینجا کلیک کنید.