متن و ترجمه آهنگ Scared of the Dark از Lil Wayne و Ty Dolla $ign و XXXTentacion + دانلود

Scared of the Dark - Lil Wayne - Ty Dolla $ign - XXXTentacion

اسکرد آو د دارک - لیل وین - تی دولا ساین - ایکس ایکس ایکس
اسکرد آو د دارک

I'm not scared of the dark
I'm not running, running, running
No, I'm not afraid of the fall
I'm not scared, not at all
Why would a star, a star ever be afraid of the dark?
I'm not scared
I'm not scared, even from the start
I'm not scared of the dark
Of the dark, mmm

Tunechi
I ain't never scared and I ain't never horrified
I just look down at my Rolex, it said it's the darkest times
I ain't never terrified, I ain't never petrified
You know I see dead people, I just tell 'em, "Get a life"
I ain't never scurred, I'm not sure if that's a word, but
I mean every word, feelin' like "do not disturb," wait
Let me testify, I have never testified
And I'm married to my pride, I ain't never, never cried
I got eyes like marbles, if I cry they sparkle
You know I can read your mind like I'm the author
There's a line for tomorrow and that line's gettin' shorter
I'm behind the trigger, what if I am the target?
Deep sigh, a sayōnara, I ain't afraid to die
It's either goodbye or good mornin', and the skies start to fallin'
And I'ma shine in the darkness
I look back down at my Rollie, it says "Time for the chorus"
You know I'm not scared

I'm not scared of the dark
(I ain't never scared, I ain't never scared)
I'm not running, running, running
No, I'm not afraid of the fall
(Yeah, yeah, yeah, yeah)
I'm not scared, not at all
(I ain't never scared, I ain't never scared)
Why would a star, a star ever be afraid of the dark?
(Yeah, yeah, yeah, yeah)
I'm not scared
(Yeah, yeah, yeah, yeah)
I'm not scared, even from the start
(Yeah, yeah, yeah, yeah)
I'm not scared of the dark
(I ain't never scared, I ain't never scared)
Of the dark, mmm
(I ain't never scared, I ain't never scared)
Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah
Okay, put my heart to the side
In my feelings, hoe, let's ride
Big MAC to the side
If she call, I'm gon' slide
"That my baby" Boy, you crazy
She might get a new Mercedes
She say she want me, oowee
Okay, lil' shawty, let's do this, uh-huh

If only you count the tears I've cried
A million times, I swear I've died
I'm trying, but it's still not right
The only time I want her is night

I'm not scared of the dark
(I ain't never scared, I ain't never scared)
I'm not running, running, running
No, I'm not afraid of the fall
(Yeah, yeah, yeah, yeah)
I'm not scared, not at all
(I ain't never scared, I ain't never scared)
Why would a star, a star ever be afraid of the dark?
(Yeah, yeah, yeah, yeah)
I'm not scared (Yeah, yeah, yeah, yeah)
(I ain't never scared, I ain't never scared)
I'm not scared (Yeah, yeah, yeah)
Even from the start (Yeah, yeah, yeah, yeah)
I'm not scared of the dark (I ain't
never scared, I ain't never scared)
(I ain't never scared, I ain't never scared)
Of the dark (I ain't never scared)
Yeah, yeah, yeah, yeah

 

من از تاریکی نمی ترسم
من در حال اجرا نیستم، در حال اجرا، در حال اجرا است
نه، من از سقوط نمی ترسم
من نمی ترسم، در همه چیز نیست
چرا یک ستاره، یک ستاره همیشه از تاریکی می ترسد؟
من ترسیدم
من حتی از ابتدا نمی ترسم
من از تاریکی نمی ترسم
از تاریکی، mmm

Tunechi
من هرگز نمی ترسم و من هرگز نترسیدم
من فقط به Rolex نگاه می کنم، گفتم این تاریک ترین زمان است
من هیچوقت وحشت زده نیستم، هرگز سنگی نیستم
می دانید من مردگان را می بینم، فقط می گویم، "زندگی"
من هرگز نپرسیدم، مطمئن نیستم که این یک کلمه است، اما
منظورم هر کلمه ای است، احساس می کنم مثل "مزاحم نشوید" صبر کنید
اجازه بدهید شهادت بدهم، هرگز شهادت ندهم
و من با غرور من ازدواج کرده ام، من هرگز گریه نمی کنم
چشمانم را مثل ماربل ها می بینم، اگر گریه کنم آنها درخشند
می دانید من می توانم ذهن شما را بخوانم مانند من نویسنده هستم
یک خط برای فردا وجود دارد و این خط کوتاهتر است
من در پشت ماشه هستم، اگر من هدف باشم، چه؟
آه عمیق، یک sayōnara، من نمی ترسم مرگ
این یا خداحافظی است یا صبحگاهی خوب، و آسمان شروع به فرو ریختن
و من در تاریکی درخشیدم
من به Rollie نگاه می کنم، آن را می گوید: "زمان برای کر"
می دانید من نمی ترسم

من از تاریکی نمی ترسم
(من هرگز نمی ترسم، هرگز نمی ترسم)
من در حال اجرا نیستم، در حال اجرا، در حال اجرا است
نه، من از سقوط نمی ترسم
(آره، آره، آره، آره)
من نمی ترسم، در همه چیز نیست
(من هرگز نمی ترسم، هرگز نمی ترسم)
چرا یک ستاره، یک ستاره همیشه از تاریکی می ترسد؟
(آره، آره، آره، آره)
من ترسیدم
(آره، آره، آره، آره)
من حتی از ابتدا نمی ترسم
(آره، آره، آره، آره)
من از تاریکی نمی ترسم
(من هرگز نمی ترسم، هرگز نمی ترسم)
از تاریکی، mmm
(من هرگز نمی ترسم، هرگز نمی ترسم)
آره آره آره آره

بله
ببخشید، قلبم رو به طرفم گذاشتم
در احساسات من، کلوچه، بیایید سوار شویم
MAC بزرگ به سمت
اگر او تماس بگیرد، من گن اسلاید
"آن کودک من" پسر، شما دیوانه
او ممکن است یک مرسدس جدید بگیرد
او می گوید او می خواهد من، oowee
ببخشید، باشه، بذار این کار رو بکنیم

اگر فقط اشک هایی را که گریه کرده ام حساب کنم
یک میلیون بار، قسم می خورم که من فوت کرده ام
من تلاش می کنم، اما هنوز هم درست نیست
تنها زمانی که من می خواهم او شب است

من از تاریکی نمی ترسم
(من هرگز نمی ترسم، هرگز نمی ترسم)
من در حال اجرا نیستم، در حال اجرا، در حال اجرا است
نه، من از سقوط نمی ترسم
(آره، آره، آره، آره)
من نمی ترسم، در همه چیز نیست
(من هرگز نمی ترسم، هرگز نمی ترسم)
چرا یک ستاره، یک ستاره همیشه از تاریکی می ترسد؟
(آره، آره، آره، آره)
من نمی ترسم (آره، آره، آره، آره)
(من هرگز نمی ترسم، هرگز نمی ترسم)
من نمی ترسم (آره، آره، آره)
حتی از آغاز (آره، آره، آره، آره)
من از تاریکی نمی ترسم (من نیستم
هرگز نمی ترسم، هرگز نمی ترسم)
(من هرگز نمی ترسم، هرگز نمی ترسم)
از تاریکی (من هرگز نمی ترسم)
آره آره آره آره

گفتگو در مورد این آهنگ

سهیل

چجوری دانلود کنم

مریم

چطور این اهنگ رو دانلود کنم 

محسن

بعدشم متن آهنگ خارجیشم اشتباهه 
پارت xxxtentacion اون قسمت A million times غلطه Anytime بزارین به جاش 
یکم منبعتونو عوض کنین بدک نیست 

محسن

مترجم فارسیش کی بوده؟ مترجمه گوگل؟ :))))

Sb

Big like

Amir.sh

این آهنگ از ۱۰۰ نمره ۱۰۰ را دارا است


طراحی و توسعه با در لیریکا