متن و ترجمه آهنگ SORRY NOT SORRY از dj khaled

SORRY NOT SORRY - dj khaled

ساری نات ساری - دی‌ جی خالد
ساری نات ساری

[Intro: James Fauntleroy]
Ahh-ah
Do-whoa

[Chorus: James Fauntleroy]
Sorry, not sorry, don't mind me
I’m livin' the dream, livin' a dream, yeah
Came from nothin’, whoever thought that we would be
Livin' the dream? Livin' the dream, yeah

[Interlude: DJ Khaled]
We The Best Music
Another one
DJ Khaled

[Verse 1: Nas]
Hear ye, hear ye, only kings stand near me
Silicon Valley money mixed with Henny, that's a Fendi
Half a century almost, sliced the green like a lawnmower
'Til we all on, never fall off, hear a boss talk
You don't hear me? That's your loss
Winner in life, fuck a coin toss
I'm coin-based, basically cryptocurrency Scarface
Join us, there’s gotta be more of us
I’m from the ghetto, what location? Two seconds from the Devil
I live heavenly in Cabo, with a Mexican sombrero
Drink heavily, health is wealth (Health is wealth)
Look at wealthy me, wipe your nose, HSTRY my type of clothes
Miss me with the hate, helped so many people get cake
Whips and cream for the crew, no other weed, that thing faster
The time I spit this, I started some other business (Some other business)
Came from the pitchin (Came from the pitchin)', ’caine in the kitchen
Dangerous missions, wastin' your time if you want my forgiveness (Forgiveness)


[Chorus: James Fauntleroy]
Sorry, not sorry, don't mind me
I'm livin’ the dream, livin' a dream, yeah
Came from nothin', whoever thought that we would be
Livin' the dream? Livin' the dream, yeah

[Verse 2: JAY-Z & Beyoncé]
Sorry, that's another B
Haters still ain't recover from the other B
Mm, that's a double B
Nah that's a triple B, can't forget 'bout the other Bey (Hey)
It's the white gloves for me
Hater know not to touch me, I'm with the fuckery (Fuck with me)
Humbly (Humbly), nah, respectfully
I'm a project baby, fuck y'all expect from me? (Technically)
'Merica's disrespect for me
You killed Christ, you created religion, unexpectedly
Circular ice on Japanese whiskey, on my mezzanine
Overlookin' the City of Angels, the angel invested in things
Unprecedented run (Facts)
Everybody's gettin' bands, we just dance to different drums (Bram, bram, bram, bram, bram, bram)
I like who I've become
Intermittent fasting, but these mil's, I'm not missin' lunch


[Chorus: James Fauntleroy]
Sorry, not sorry, don't mind me
I'm livin' the dream, livin' a dream, yeah
Came from nothin', whoever thought that we would be
Livin' the dream? Livin' the dream, yeah


[Outro: James Fauntleroy & Beyoncé]
La-la-la-la, la-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh)
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh)
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh-oh)
La-la-la-la
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh-oh)
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh-oh)
La-la-la-la
(Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh)

 

[معرفی: جیمز فاونلروی]
اه اه
Do-whoa

[کر: جیمز فاونتلروی]
متاسفم ، متاسفم ، من را بیخیال شوید
رویا هستم ، آرزو می کنم ، بله
از چیزی آمد ، هر کسی که فکر می کرد ما خواهیم بود
Livin 'رویا؟ Livin 'رویا ، بله

[مدخل: دی جی خالد]
ما بهترین موسیقی
یکی دیگه
دی جی خالد

[آیه 1: ناس]
بشنو ، بشنو ، فقط پادشاهان در نزدیکی من ایستاده اند
پول سیلیکون ولی مخلوط با هنی ، این یک فندی است
تقریباً نیم قرن ، سبزها را مانند ماشین چمن زنی خرد کرد
"تا ما همه ، هرگز سقوط نمی کنند ، صحبت رئیس صحبت کنید
شما من را نمی شنوید؟ این ضرر شماست
برنده در زندگی ، یک فیلم پرتاب سکه را دمار از روزگارمان درآورد
من اساساً Scarface مبتنی بر سکه هستم
به ما بپیوندید ، تعداد ما بیشتر است
من اهل گتو هستم ، چه مکانی؟ دو ثانیه با شیطان
من در کابو بهشتی زندگی می کنم ، با یک پدربزرگ مکزیکی
زیاد بنوشید ، سلامتی ثروت است (سلامتی ثروت است)
به ثروتمند من نگاه کن ، بینی خود را پاک کن ، لباس های من را به سرعت از بین ببر
دلم برات تنگ شده با نفرت ، به خیلی ها کمک کرد کیک بگیرند
شلاق و خامه برای خدمه ، هیچ علف هرز دیگری ، این چیز سریعتر است
زمانی که من این را تف کردم ، کار دیگری را شروع کردم (برخی از تجارت های دیگر)
Came from the pitchin (Came from the pitchin) '،' caine in the kitchen
ماموریت های خطرناک ، اگر بخشش من را می خواهی ، وقت خود را تلف می کنی (بخشش)


[کر: جیمز فاونتلروی]
متاسفم ، متاسفم ، من را بیخیال شوید
من رویا هستم ، آرزو می کنم ، بله
هرکس فکر می کرد ما خواهیم شد
Livin 'رویا؟ Livin 'رویا ، بله

[آیه 2: JAY-Z و بیانسه]
با عرض پوزش ، این یک B دیگر است
متنفرها هنوز از B دیگر بهبود نمی یابند
مادر ، این دو برابر است
نه که یک B سه گانه است ، نمی تواند فراموش کند "بی دیگر" (هی)
این دستکش های سفید برای من است
Hater know not to touch me، I'm with the fuckery (Fuck with me)
فروتن (فروتن) ، نه ، با احترام
من یک کودک عزیزم ، همه چیز را از من انتظار دارم؟ (از نظر فنی)
'بی احترامی مریکا به من
شما مسیح را کشتید ، دین را به طور غیر منتظره آفریدید
یخ دایره ای روی ویسکی ژاپنی ، روی میزانسن من
فرشته از طریق "شهر فرشتگان" نادیده گرفته و روی چیزهایی سرمایه گذاری کرده است
اجرای بی سابقه (حقایق)
همه در حال بدست آوردن گروههای موسیقی هستند ، ما فقط با طبل های مختلف می رقصیم (برام ، برام ، برام ، برام ، برام ، برام)
من خودم را دوست دارم
روزه داری متناوب ، اما این ماه ها ، ناهار را از دست نمی دهم


[کر: جیمز فاونتلروی]
متاسفم ، متاسفم ، من را بیخیال شوید
من رویا هستم ، آرزو می کنم ، بله
هرکس فکر می کرد ما خواهیم شد
Livin 'رویا؟ Livin 'رویا ، بله


[اوترو: جیمز فاونتلروی و بیانسه]
لا-لا-لا-لا ، لا-لا-لا-لا
(اوه اوه اوه اوه)
لا لا لا لا
(اوه اوه اوه اوه)
لا لا لا لا
(اوه ، اوه اوه ، اوه اوه)
لا لا لا لا
لا لا لا لا
(اوه ، اوه اوه ، اوه اوه)
لا لا لا لا
(اوه ، اوه اوه ، اوه اوه)
لا لا لا لا
(اوه ، اوه اوه ، اوه اوه ، اوه اوه ، اوه اوه ، اوه)

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا