متن و ترجمه آهنگ Startender از A Boogie Wit Da Hoodie و Tyga و Offset + دانلود

Startender - A Boogie Wit Da Hoodie - Tyga - Offset

استارتندر - بوگی وید دا هودی - تیگا - آفست
استارتندر

Yeah, shawty got ass, she just got a tummy tuck, yeah
Yeah, startenders, run it up
Ah


Let's get into it
Watch your bitch
Yeah
Ah

Hmm, ain't fucking with no off brand bitch
Ooh, don't think these niggas understand me
Ooh, she let me touch it in Miami
Ooh, I'm feelin' like I'm Biggaveli, ah ooh yeah

Ooh, I see it in you
You just left your man, that's too bad, ooh
Pull up in a foreign like skrt skrt
All up in your feelings, yeah you seem so hurt
Elliot the chains, now it's time to run it up
In the game, got a two, so you know they wanna pop, yeah
Yeah, shawty got ass
She just got a tummy tuck, yeah
Startenders, run it up

Hmm, ain't fucking with no off brand bitch
Ooh, don't think these niggas understand me
Ooh, she let me touch it in Miami
Ooh, I'm feelin' like I'm Biggaveli
Hmm, ain't fucking with no off brand bitch
Ooh, don't think these niggas understand me
Ooh, she let me touch it in Miami
Ooh, I'm feelin' like I'm Biggaveli

Offset!
Hundred in my fanny, yeah (Hunnid)
Running up the engine for my family, huh (Fam')
Wanna hop on drift, take off your panties, huh
Baguettes in my wrist and they can't stand me, huh (Baguettes)
Coco in my Maybach like it's street meats (Splash, splash)
Shoot a hundred rounds and get your street sweeped
Patek on my wrist, this shit ain't cheap, cheap
Perc'y or the Addy, which one you gon' eat?
And we got status in the back and meet the Grim Reap'
Green light no Lambo with yo bitch creepin'
We get the poppin' bottles so I'm like the sixth Beatles
I put the North up on my back, I get the M's, I feed 'em

Hmm, ain't fucking with no off brand bitch
Ooh, don't think these niggas understand me
Ooh, she let me touch it in Miami
Ooh, I'm feelin' like I'm Biggaveli
Hmm, ain't fucking with no off brand bitch
Ooh, don't think these niggas understand me
Ooh, she let me touch it in Miami
Ooh, I'm feelin' like I'm Biggaveli, ah ooh yeah

Bitch, I'm number one like I'm Nelly (Nelly)
And my crib all white like Belly (Belly)
And my bitch ride for me like Remy (Remy)
Poppin' shots, thug life, Makaveli
Send the cash to my celly, have my nigga go get it
Then we split it like a splinter, if I'm in it, it ain't rented
Got the rims so biggie and my cars look skinny
Good pussy and you pretty, but you better off the Henny (Yeah)
I ain't Ray J, told a bitch, "Wait a minute" (Yeah)
Diamonds on my dick, told the bitch, "Come and get it" (Hol' up)
Shawty, you a star, got all these niggas wishin'
She gotta make it count, hit me up, when you finished

Hmm, ain't fucking with no off brand bitch
Ooh, don't think these niggas understand me
Ooh, she let me touch it in Miami
Ooh, I'm feelin' like I'm Biggaveli
Hmm, ain't fucking with no off brand bitch
Ooh, don't think these niggas understand me
Ooh, she let me touch it in Miami
Ooh, I'm feelin' like I'm Biggaveli, ah ooh yeah

Head, shoulders, knees, focus
Head, shoulders, knees, focus, yeah
Head, yeah, shoulders, yeah, knees, yeah, going, yeah
Head and shoulders, yeah, knees, yeah, focus, yeah
Head, shoulders, knees, focus
Head, shoulders, knees, focus, yeah
Head and shoulders, yeah, knees, yeah, going, yeah
Head and shoulders, yeah, knees, yeah, going, yeah
Hmm, ain't fucking with no off brand bitch (Bang)

 

بله، شوالیه الاغ گرفت، او فقط یک تکه تیره داشت، آره
بله، ستاره شناسان، آن را اجرا می کنند
آه


بیایید به آن برسیم
فاحشه خود را تماشا کنید
بله
آه

هوم، لعنتی با هیچ زن و شوهر نام تجاری نیست
اوه، فکر نمی کنم این نجنگه منو درک کنه
اوه، او اجازه داد من را در میامی لمس کنم
اوه، من احساس می کنم مثل من Biggaveli، ah ooh آره

اوه، من آن را در تو می بینم
شما فقط مرد خود را ترک کردید، خیلی بد است، اوه
در خارج از کشور مانند skrt skrt حرکت کنید
همه در احساسات شما، آره شما به نظر می رسد خیلی صدمه دیده است
الیوت زنجیرها، حالا وقت آن است که آن را اجرا کنید
در این بازی، دو نفر را گرفتم، بنابراین می دانید آنها می خواهند پاپ، آره
بله، شوتی الاغ گرفت
او فقط یک تکه تیره داشت، آره
Startenders، آن را اجرا کنید

هوم، لعنتی با هیچ زن و شوهر نام تجاری نیست
اوه، فکر نمی کنم این نجنگه منو درک کنه
اوه، او اجازه داد من را در میامی لمس کنم
اوه، من احساس می کنم مثل من Biggaveli
هوم، لعنتی با هیچ زن و شوهر نام تجاری نیست
اوه، فکر نمی کنم این نجنگه منو درک کنه
اوه، او اجازه داد من را در میامی لمس کنم
اوه، من احساس می کنم مثل من Biggaveli

انحراف!
صد در فانی من، آره (هانیده)
موتور را برای خانواده ام اجرا کنید (فام)
میخواهید رانندگی کنید، شلوارهای خود را بشکنید
باگت در مچ دست من هستند و آنها نمیتوانند من را ببخشند (باگت)
کوکو در Maybach من مانند آن گوشت خیابان (چلپ چلوپ، چلپ چلوپ)
ساقه یک صد ساله را بکشید و خیابان را جارو بزنید
پاتک در مچ دست من، این گوز ارزان نیست، ارزان است
Perc'y یا Addy، که یکی از شما شما gon 'خوردن؟
و ما وضعیت را در پشت و دیدار با گریم روپ '
سبز نور بدون لامبو با یو زنیکه creepin '
ما بطری های پاپین را می گیریم بنابراین من شبیه بیتلز هستم
من شمال را روی پشتم گذاشتم، من م را می برم، من غذا می خورم

هوم، لعنتی با هیچ زن و شوهر نام تجاری نیست
اوه، فکر نمی کنم این نجنگه منو درک کنه
اوه، او اجازه داد من را در میامی لمس کنم
اوه، من احساس می کنم مثل من Biggaveli
هوم، لعنتی با هیچ زن و شوهر نام تجاری نیست
اوه، فکر نمی کنم این نجنگه منو درک کنه
اوه، او اجازه داد من را در میامی لمس کنم
اوه، من احساس می کنم مثل من Biggaveli، ah ooh آره

فاحشه، من شماره یکم مثل من نلی (نلی)
و کابین من همه سفید مانند شکم (Belly)
و عوضی من برای من مثل رمی (رمی) سوار می شوم
عکس های پاپین، زندگی دزدان دریایی، Makaveli
پول نقد را به سلول من ارسال کنید، نجوا کنید، آن را دریافت کنید
سپس ما آن را مانند یک شکاف تقسیم می کنیم، اگر من در آن هستم، اجاره ای نیست
رینگ ها خیلی بزرگ شده اند و ماشین های من لاغر هستند
گربه خوب و زیبا، اما شما بهتر از Henny (Yeah)
من ری ج نیستم، به یک خانم گفت: "یک دقیقه صبر کن" (آره)
الماس بر روی دیک من، به جادو گفت، "بیا و آن را دریافت" (Hol ')
شوتی، شما یک ستاره، تمام این niggas ها را آرزو می کنید
او باید آن را حساب کنید، زمانی که شما تمام شد، به من حمله کرد

هوم، لعنتی با هیچ زن و شوهر نام تجاری نیست
اوه، فکر نمی کنم این نجنگه منو درک کنه
اوه، او اجازه داد من را در میامی لمس کنم
اوه، من احساس می کنم مثل من Biggaveli
هوم، لعنتی با هیچ زن و شوهر نام تجاری نیست
اوه، فکر نمی کنم این نجنگه منو درک کنه
اوه، او اجازه داد من را در میامی لمس کنم
اوه، من احساس می کنم مثل من Biggaveli، ah ooh آره

سر، شانه، زانو، تمرکز
سر، شانه، زانو، تمرکز، آره
سر، آره، شانه، آره، زانو، آره، رفتن، آره
سر و شانه، آره، زانو، آره، تمرکز، آره
سر، شانه، زانو، تمرکز
سر، شانه، زانو، تمرکز، آره
سر و شانه، آره، زانو، آره، رفتن، آره
سر و شانه، آره، زانو، آره، رفتن، آره
هوم، لعنتی با هیچ زن و شوهر نام تجاری (Bang)

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا