متن و ترجمه آهنگ Strangers By Nature از Adele

Strangers By Nature - Adele

استرنجرز بای نیچر - ادل
استرنجرز بای نیچر

[Verse 1]
I'll be taking flowers to the cemetery of my heart
For all of my lovers in the present and in the dark
Every anniversary, I'll pay respects and say I'm sorry
For they never stood a chance as if they could
When no one knows what it's like to be us

[Verse 2]
I've never seen the sky this colour before
It's like I'm noticin' everythin' a little bit more
Now that all the dust has settled
I rebut all my rebuttals
No one knows what it's likе to be us

[Chorus]
Strangers by nature
Strangеrs by nature

[Bridge]
Will I ever get there?
Oh, I hope that someday I'll learn
To nurture what I've done

[Outro]
Ooh-ooh, ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh
Alright then, I'm ready

 

[آیه 1]
به قبرستان قلبم گل می برم
برای همه عاشقانم در حال و تاریکی
من در هر سالگرد احترام می گذارم و می گویم متاسفم
زیرا آنها هرگز شانسی نداشتند که گویی می توانستند
وقتی هیچ کس نمی داند ما بودن چگونه است

[آیه 2]
من هرگز آسمان را به این رنگ ندیده بودم
مثل این است که من کمی بیشتر متوجه همه چیز هستم
حالا که همه گرد و غبار نشسته است
من تمام ردیه هایم را تکذیب می کنم
هیچ کس نمی داند که ما بودن چگونه است

[گروه کر]
غریبه های ذاتا
غریبه ها ذاتا

[پل]
آیا من هرگز به آنجا خواهم رسید؟
اوه، امیدوارم روزی یاد بگیرم
برای پرورش کاری که انجام داده ام

[بیرونی]
اوه اوه، اوه
اوه اوه اوه اوه
اوه اوه اوه اوه
اوه اوه اوه
اوه اوه
باشه پس من آماده ام

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا

آموزش زبان انگلیسی کاملا رایگان

برای ورود به پیج اینجا کلیک کنید.