متن و ترجمه آهنگ Super Freaky Girl از Nicki Minaj

Super Freaky Girl - Nicki Minaj

سوپر فریکی گرل - نیکی میناژ
سوپر فریکی گرل

[Intro: Rick James & Nicki Minaj]
She's alright
That girl’s alright with me, yeah
Ayo (Hey, hey, hey, hey)

[Pre-Chorus: Nicki Minaj]
I can lick it, I can ride it while you slippin' and slidin'
I can do all them little tricks and keep the dick up inside it
You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it
And every time he leave me ’lone, he always tell me he miss it
[Chorus: Nicki Minaj & Rick James]
He want a F-R-E-A-K (Freaky girl)
F-R-E-A-K (Freaky girl)
A-K, A-K, A-K
E-A-K (Freaky girl)
F-R-E-A-K (Freaky girl)

[Verse 1: Nicki Minaj]
One thing about me, I'm the baddest alive
He know the prettiest bitch didn't come until I arrive
I don't let bitches get to me, I fuck they man if they try
I got a princess face, a killer body, samurai mind
They can't be Nicki, they so stupid, I just laugh when they try
A thong bikini up my ass, I think I'll go for a dive
His ex bitch went up against me, but she didn't survive
On applications I write "pressure" 'cause that’s what I apply (Brr)
P-P-P-Pressure applied, can’t fuck a regular guy
Wetter than umbrellas and stickier than apple pie

[Pre-Chorus: Nicki Minaj]
I can lick it, I can ride it while you slippin' and slidin’
I can do all them little tricks and keep the dick up inside it
You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it
And every time he leave me 'lone, he always tell me he miss it

[Chorus: Nicki Minaj & Rick James]
He want a F-R-E-A-K (Freaky girl)
F-R-E-A-K (Freaky girl)
A-K, A-K, A-K
E-A-K (Freaky girl)
F-R-E-A-K (Freaky girl)
[Verse 2: Nicki Minaj]
'Cause, what the fuck? This ain't Chanel, nigga, custom down?
Like, what the fuck? This ain’t Burberry, custom brown
He said "Could you throw it back while you touch the ground?"
Then he said "Do that pussy purr?" I said "Yup, meow"
Hold up, fuck-boys, ain't need no for you to roll up
Ain't no need for you to double tap neither, scroll up
Keep these bitches on they toes like Manolo
Be on the lookout when I come through, BOLO
Oh, woah, elegant bitch with a ho glow
If it ain't big, then I won't blow
Eeny, meeny, miny, moe
Fuck is the tea? I just F'd a G (Let's go)
Made him say "Uh," just ask Master P (Let's go)
Ball so hard, I just took a knee (Let's go)
Get me rocky ASAP, nigga, word to Rih (Let's go)

[Bridge: Nicki Minaj]
Freak
F-F-Freak
Some gyal a freak, gyal a freak
Gyal a freak, freak, freak, freak

[Pre-Chorus: Nicki Minaj]
I can lick it, I can ride it while you slippin' and slidin'
I can do all them little tricks and keep the dick up inside it
You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it
And every time he leave me 'lone, he always tell me he miss it
[Chorus: Nicki Minaj & Rick James]
He want a F-R-E-A-K (Freaky girl)
F-R-E-A-K (Freaky girl)
A-K, A-K, A-K
E-A-K (Freaky girl)
F-R-E-A-K (Freaky girl)

 

[مقدمه: ریک جیمز و نیکی میناژ]
حالش خوبه
اون دختر با من خوبه، آره
آیو (هی، هی، هی، هی)

[پیش کر: نیکی میناژ]
من می توانم آن را لیس بزنم، می توانم سوار آن شوم در حالی که تو می لغزی و می لغزی.
من می توانم تمام ترفندهای کوچک آنها را انجام دهم و دیک را درون آن نگه دارم
می توانید آن را بکوبید، می توانید آن را بگیرید، می توانید پایین بیایید و ببوسید
و هر بار که مرا تنها می گذارد، همیشه به من می گوید که دلش برایش تنگ شده است
[کر: نیکی میناژ و ریک جیمز]
او یک F-R-E-A-K (دختر عجیب و غریب) می خواهد
F-R-E-A-K (دختر عجیب و غریب)
A-K، A-K، A-K
E-A-K (دختر دیوانه)
F-R-E-A-K (دختر عجیب و غریب)

[آیه 1: نیکی میناژ]
یک چیز در مورد من، من بدترین موجود زنده هستم
او می داند که زیباترین عوضی تا من نیامد
من اجازه نمی دهم عوضی ها به من دست پیدا کنند، اگر تلاش کنند، لعنت به آنها مرد
من چهره پرنسس، بدن قاتل، ذهن سامورایی دارم
آنها نمی توانند نیکی باشند، آنها خیلی احمق هستند، وقتی آنها تلاش می کنند فقط می خندم
یک بیکینی بنددار تا بادامم، فکر می کنم برای شیرجه رفتن
عوضی سابقش به من حمله کرد، اما او زنده ماند
روی برنامه‌ها می‌نویسم «فشار»، زیرا این همان چیزی است که اعمال می‌کنم (Brr)
P-P-P-Pressure اعمال شده، نمی تواند یک مرد معمولی را لعنت کند
مرطوب تر از چتر و چسبنده تر از پای سیب

[پیش کر: نیکی میناژ]
من می توانم آن را لیس بزنم، می توانم سوار آن شوم در حالی که تو می لغزی و می لغزی.
من می توانم تمام ترفندهای کوچک آنها را انجام دهم و دیک را درون آن نگه دارم
می توانید آن را بکوبید، می توانید آن را بگیرید، می توانید پایین بیایید و ببوسید
و هر بار که مرا تنها می گذارد، همیشه به من می گوید که دلش برای این کار تنگ شده است

[کر: نیکی میناژ و ریک جیمز]
او یک F-R-E-A-K (دختر عجیب و غریب) می خواهد
F-R-E-A-K (دختر عجیب و غریب)
A-K، A-K، A-K
E-A-K (دختر دیوانه)
F-R-E-A-K (دختر عجیب و غریب)
[آیه 2: نیکی میناژ]
چون، چه لعنتی؟ این Chanel، nigga، سفارشی نیست؟
مثلاً چه لعنتی؟ این باربری نیست، قهوه ای سفارشی
او گفت: "آیا می توانید آن را در حالی که زمین را لمس می کنید، به عقب پرتاب کنید؟"
بعد گفت: آیا آن بیدمشک خرخر می کند؟ گفتم "آره میو"
دست نگه دارید، پسران لعنتی، نیازی به جمع کردن شما نیست
نیازی نیست که دو بار ضربه بزنید، به بالا بروید
این عوضی ها را مثل مانولو روی انگشتانشان نگه دارید
وقتی وارد شدم مواظب باش، BOLO
اوه، وای، عوضی زیبا با درخشش هو
اگر بزرگ نیست، من نمی زنم
انی، مینی، منی، مو
لعنتی چایی؟ من فقط جی جی زدم (بریم)
وادارش کرد که بگوید "اوه"، فقط از استاد P بپرس (بریم)
توپ خیلی سخت بود، من فقط یک زانو گرفتم (بریم)
هر چه زودتر به من بیاور

[پل: نیکی میناژ]
چیز غریب
F-F-Freak
بعضی از گیال یک عجایب، یک گیال یک عجایب
گیال یک دمدمی مزاج، دمدمی مزاج، دمدمی مزاج، دمدمی مزاج

[پیش کر: نیکی میناژ]
من می توانم آن را لیس بزنم، می توانم سوار آن شوم در حالی که تو می لغزی و می لغزی.
من می توانم تمام ترفندهای کوچک آنها را انجام دهم و دیک را درون آن نگه دارم
می توانید آن را بکوبید، می توانید آن را بگیرید، می توانید پایین بیایید و ببوسید
و هر بار که مرا تنها می گذارد، همیشه به من می گوید که دلش برای این کار تنگ شده است
[کر: نیکی میناژ و ریک جیمز]
او یک F-R-E-A-K (دختر عجیب و غریب) می خواهد
F-R-E-A-K (دختر عجیب و غریب)
A-K، A-K، A-K
E-A-K (دختر دیوانه)
F-R-E-A-K (دختر عجیب و غریب)

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا