متن و ترجمه آهنگ What’s Next از Drake

What’s Next - Drake

واتز نکست - دریک
واتز نکست

[Intro]
Ayy, woah
Ayy, ayy
Yeah

[Refrain]
I'm makin' a change today
The liquor been takin' the pain away
I heard you was givin' your chain away
That's kinda like givin' your fame away
What's wrong with you?
I sit in a box where the owners do
A boss is a role that I've grown into
I love you to death but I told you the truth
I can't just be with you and only you

[Verse 1]
Yeah, I got one, Virgil got one and that there is the only two
Man, how many times have I shown improvement?
How many nights I been, woah
Swervin' them potholes
Not tryna fuck up the wheels on the road, okay
Funny how life goes
He thought he was sick, now he wipin' his nose, okay
Soon as you give 'em your soul
You blow up and they say you sellin' your soul, okay
Thеy want my life exposed
Thеy wanna know about the highs and lows


[Chorus]
Well, summer, all I did was rest, okay?
And New Year's, all I did was stretch, okay?
And Valentine's Day, I had sex, okay?
We'll see what's 'bout to happen next
Okay? Okay? Okay?
We'll see what's 'bout to happen next
Okay? Okay? Okay?
We'll see what's 'bout to happen, ayy, ayy
We'll see what's 'bout to happen, ayy
We'll see what's 'bout to happen

[Refrain]
I'm makin' a change today
The liquor been takin' the pain away
I heard you was givin' your chain away
That's kinda like givin' your fame away
What's wrong with you?
I sit in a box where the owners do
A boss is a role that I've grown into
I love you to death but I told you the truth
I–

[Verse 2]
Ayy, yeah
I got one, lawyer got one and that there is the only two
Man, how many times have I told you the truth?
Man, how many nights I been, woah
Swervin' them potholes
Not tryna fuck up the wheels or fuck up the deals
I'm posted in Stockholm
It's me, the owls and the twins, it's only the real
I'm movin' way too humble
Weezy had handed it off, I still got no fumbles
I'm on the hot one hundo, numero uno
This one ain't come with a bundle
I'm in the Wynn, a million in chocolate chips
And that's just how my cookie crumble
I put a skirt on a whip and a crown on the six
But there's no need to dress up the numbers
Ayy, ayy, yeah
But I guess they must have they reasons
They wanna know how I'm livin' my day-to-day life in the regular season


[Chorus]
Well, summer, all I did was rest, okay?
And New Year's, all I did was stretch, okay?
And Valentine's Day, I had sex, okay?
We'll see what's 'bout to happen next
Okay? Okay? Okay?
We'll see what's 'bout to happen next
Okay? Okay? Okay?
We'll see what's 'bout to happen, ayy, ayy
We'll see what's 'bout to happen, ayy
We'll see what's 'bout to happen

[Refrain]
I'm makin' a change today
The liquor been takin' the pain away
I heard you was givin' your chain away
That's kinda like givin' your fame away
What's wrong with you?
I sit in a box where the owners do
A boss is a role that I've grown into
I love you to death but I told you the truth

 

[معرفی]
ای وای
اى ، اى
آره

[خودداری]
امروز دارم تغییر ایجاد می کنم
مشروبات الکلی درد را از بین می برد
من شنیدم که داری زنجیرت رو دور می کنی
این نیمه شبیه به شهرت دادن شما دور است
چه مشکلی داری
من در جعبه ای می نشینم که صاحبان آن آنجا کار می کنند
رئیس نقشی است که من در آن بزرگ شده ام
من تو را تا سر حد دوست دارم اما حقیقت را به تو گفتم
من نمی توانم فقط با تو باشم و فقط تو باشم

[آیه 1]
بله ، من یکی گرفتم ، ویرجیل یکی گرفت و فقط دو مورد وجود دارد
مرد ، چند بار پیشرفت داشته ام؟
چند شب بوده ام ، وای
Swervin 'them potholes
نه tryna از چرخ های جاده فرار کن ، باشه
زندگی چگونه می گذرد خنده دار است
او فکر کرد که بیمار است ، حالا او بینی خود را پاک می کند ، خوب
به زودی چون روح خود را می دهید
شما منفجر می شوید و آنها می گویند شما روح خود را می فروشید ، خوب
آنها می خواهند زندگی من در معرض دید قرار گیرد
آنها می خواهند از پستی و بلندی ها بدانند


[گروه کر]
خوب ، تابستان ، تمام کاری که من کردم این بود که استراحت کنم ، خوب؟
و سال نو ، تمام کاری که من انجام دادم کشش بود ، خوب؟
و روز ولنتاین ، من رابطه جنسی برقرار کردم ، خوب؟
خواهیم دید که در آینده چه اتفاقی می افتد
باشه؟ باشه؟ باشه؟
خواهیم دید که در آینده چه اتفاقی می افتد
باشه؟ باشه؟ باشه؟
خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد ، آری ، آره
خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد ، آره
خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد

[خودداری]
من امروز یک تغییر ایجاد می کنم
مشروبات الکلی درد را از بین می برد
من شنیدم که داری زنجیرت رو دور می کنی
این نیمه شبیه به شهرت دادن شما دور است
چه مشکلی داری
من در جعبه ای می نشینم که صاحبان آن آنجا کار می کنند
رئیس نقشی است که من در آن بزرگ شده ام
من تو را تا سر حد دوست دارم اما حقیقت را به تو گفتم
من-

[آیه 2]
آره ، آره
من یکی گرفتم ، وکیل یکی گرفت و فقط دوتا وجود دارد
مرد ، من چند بار حقیقت را به تو گفته ام؟
مرد ، چند شب بوده ام ، وای
Swervin 'them potholes
سعی نکنید چرخ ها را بکشید یا معاملات را فریب دهید
من در استکهلم پست شده ام
این من ، جغدها و دوقلوها هستیم ، فقط واقعی است
من خیلی فروتنم
ویزی آن را تحویل داده بود ، من هنوز هیچ احمقی ندارم
من در یک داغ هستم ، numero uno
این یکی با بسته نرم افزاری نیست
من در وین هستم ، یک میلیون تراشه شکلات
و این فقط کوکی من خراب می شود
دامن را روی شلاق و تاج را روی شش قرار دادم
اما نیازی به پیرایش اعداد نیست
آیی ، آره ، آره
اما من حدس می زنم که آنها باید دلایل آنها را داشته باشند
آنها می خواهند بدانند که من چگونه در زندگی روزمره خود در فصل منظم زندگی می کنم


[گروه کر]
خوب ، تابستان ، تمام کاری که من کردم این بود که استراحت کنم ، خوب؟
و سال نو ، تمام کاری که من انجام دادم کشش بود ، خوب؟
و روز ولنتاین ، من رابطه جنسی برقرار کردم ، خوب؟
خواهیم دید که در آینده چه اتفاقی می افتد
باشه؟ باشه؟ باشه؟
خواهیم دید که در آینده چه اتفاقی می افتد
باشه؟ باشه؟ باشه؟
خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد ، آری ، آره
خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد ، آره
خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد

[خودداری]
امروز دارم تغییر ایجاد می کنم
مشروبات الکلی درد را از بین می برد
من شنیدم که دور زنجیره ات بودی
این نیمه شبیه به شهرت دادن شما دور است
چه مشکلی داری
من در جعبه ای می نشینم که صاحبان آن آنجا کار می کنند
رئیس نقشی است که من در آن بزرگ شده ام
من تو را تا حد مرگ دوست دارم اما حقیقت را به تو گفتم

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا