متن و ترجمه آهنگ You Know I'm No Good از Amy Winehouse

You Know I'm No Good - Amy Winehouse

یو نو آیم نو گود - ایمی واینهاوس
یو نو آیم نو گود

Meet you downstairs in the bar and hurt
تو را در طبقه ی پایین "بار" دیدم كه ناراحت بودي
Your rolled up sleeves in your skull T-shirt
آستین های تی شرتت را - که عکس یک جمجمه روی آن بود - بالا زده بودی
You say "what did you do it with him today?"
تو گفتی: امروز با اون مرد چيكار كردي
And sniffed me out like I was Tanqueray
و مرا مانند یک "ترنکوئری" ( نوعی شراب ) بو کشیدی
'Cause you're my fella, my guy
تو مال من هستی ٬ مرد من
Hand me your Stella and fly
دستانم را بگیر تا پرواز کنیم
By the time I'm out the door
در حال حاضر من بیرون از "بار" هستم
You tear me down like Roger Moore
تو مانند "راجر مور" (بازيگر مرد نقش اول فيلم هاي جيمز باند )منو نابود ميكني.
I cheated myself
من به خودم خيانت كردم
Like I knew I would
همونطور كه انتظار داشتم
I told you I was trouble
ولی به تو گفتم که من برایت دردسر خواهم شد
You know that I'm no good
تو ميدوني كه من اصلا خوب نيستم
Upstairs in bed with my ex-boy
طبقه ی بالا در تخت خواب، با دوست پسر سابقم هستم
He's in a place, but I can't get joy
اون تو عالميه (لذت از رابطه جنسي) ولي من لذتي نمي برم
Thinking on you in the final throes
در آخر گير و دار (سكس) به تو فکر میکنم
This is when my buzzer goes
اينجاست كه ارضا ميشم
Run out to meet your chips and pita
به دیدنت می آیم، با مقداری "چیپس پیتا"
You say when "we're married"
تو گفتی : زمانی که ازدواج کردیم
'Cause you're not bitter
چون تلخ زبان نیستی
"There'll be none of him no more"
"اصلا از اون مرد هيچي نمي مونه"

I told you I was trouble
— Amy Winehouse

I cried for you on the kitchen floor
من روي زمين آشپزخونه بخاطرت گريه كردم
I cheated myself
من به خودم خيانت كردم
Like I knew I would
همونطور كه انتظار داشتم
I told you I was trouble
ولی به تو گفتم که من برایت دردسر خواهم شد
You know that I'm no good
تو ميدوني كه من اصلا خوب نيستم
Sweet reunion, Jamaica and Spain
اتحاد شيرينمون ، جاماييكا و اسپانيا (مقاصد تفريحي)
We're like how we were again
ما مثل سابق ميشيم
I'm in the tub, you on the seat
من در وان حمام ام٬ تو روی صندلی
Lick your lips as I soak my feet
وقتي پاهامو صابون ميزنم تو زبونتو مي ليسي
Then you notice little carpet burn
بعد تو متوجه سوختگي كوچيك روي فرش ميشي
My stomach drop and my guts churn
معده ام بهم می ریزد و دل و روده ام بهم میپیچد
You shrug and it's the worst
تو شانه هایت را بالا می اندازی و این بدترین واکنش ممکن است برای کسی که :
Who truly stuck the knife in first
اوایل بی درنگ، سراغ چاقویش می رفت
I cheated myself
من به خودم خيانت كردم
Like I knew I would
همونطور كه انتظار داشتم
I told you I was trouble
ولی به تو گفتم که من برایت دردسر خواهم شد
You know that I'm no good
تو ميدوني كه من اصلا خوب نيستم
I cheated myself
من به خودم خيانت كردم
Like I knew I would
همونطور كه انتظار داشتم
I told you I was troubled
ولی به تو گفتم برایت دردسر خواهم شد
Yeah, you know that I'm no good
اره، تو میدونی حالا من خوب نیستم

گفتگو در مورد این آهنگ

Bi

عالی

شاید دوست داشته باشید...


طراحی و توسعه با در لیریکا