متن و ترجمه آهنگ Yummy از Justin Bieber

Yummy - Justin Bieber

یامی - جاستین بیبر
یامی

[Chorus]
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
In the mornin' or the late
Say the word, on my way

[Verse 1]
Bona fide stallion
Ain't in no stable, no, you stay on the run
Ain't on the side, you're number one
Yeah, every time I come around, you get it done (You get it done)

[Pre-Chorus]
Fifty-fifty, love the way you split it
Hundred racks, help me spend it, babe
Light a match, get litty, babe
That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
Rollin' eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

[Chorus]
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
In the mornin' or the late
Say the word, on my way

[Verse 2]
Standin' up, keep me on the rise
Lost control of myself, I'm compromised
You're incriminating, no disguise (No disguise)
And you ain't never runnin' low on supplies

[Pre-Chorus]
Fifty-fifty, love the way you split it
Hundred racks, help me spend it, babe
Light a match, get litty, babe
That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
Rollin' eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

[Chorus]
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy (You stay flexin' on me)
Yeah, you got that yummy-yum (Yeah, yeah)
That yummy-yum, that yummy-yummy
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)
In the mornin' or the late
Say the word, on my way

[Bridge]
Hop in the Lambo', I'm on my way
Drew House slippers on with a smile on my face
I'm elated that you are my lady
You got the yum, yum, yum, yum
You got the yum, yum-yum, woah
Woah-ooh

[Chorus]
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Yeah, you got that yummy-yum
That yummy-yum, that yummy-yummy
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)
In the mornin' or the late
Say the word, on my way

 

[گروه کر]
بله ، شما آن خوشمزه-یوم
اون آدم خوشمزه ، اون مضحک
بله ، شما آن خوشمزه-یوم
اون آدم خوشمزه ، اون مضحک
کلام را بگو ، در راه من
بله عزیزم ، بله عزیزم ، بله عزیزم
هر شب ، هر روز
کلام را بگو ، در راه من
بله عزیزم ، بله عزیزم ، بله عزیزم
در صبح یا اواخر
کلام را بگو ، در راه من

[آیه 1]
غرفه Bona fide
بدون ثبات نیست ، نه ، شما در حال فرار هستید
طرف نیستی ، تو شماره یک هستی
بله ، هربار که به اطرافم می آیند ، این کار را انجام می دهید (شما این کار را انجام می دهید)

[قبل از کر]
پنجاه و پنجاه ، عاشق شیوه تقسیم آن باشید
صدها قفسه ، به من کمک کنید تا آن را خرج کنم ، عزیزم
مسابقه را سبک کنید ، دلپذیر شوید ، عزیزم
آن مجموعه جت ، تماشای نوع غروب آفتاب ، بله ، بله
چشمان Rollin به سر من برگردند ، انگشتان پا را مجعد ، بله ، بله

[گروه کر]
بله ، شما آن خوشمزه-یوم
اون آدم خوشمزه ، اون مضحک
بله ، شما آن خوشمزه-یوم
اون آدم خوشمزه ، اون مضحک
کلام را بگو ، در راه من
بله عزیزم ، بله عزیزم ، بله عزیزم
هر شب ، هر روز
کلام را بگو ، در راه من
بله عزیزم ، بله عزیزم ، بله عزیزم
در صبح یا اواخر
کلام را بگو ، در راه من

[آیه 2]
استاندین بلند شو ، مرا در حال افزایش قرار دهید
کنترل خودم را گم کردم ، به خطر افتادم
شما فاسد هستید ، هیچ مبدل نیستید (بدون مبدل)
و شما هرگز از وسایل کم مصرف نمی شوید

[قبل از کر]
پنجاه و پنجاه ، عاشق شیوه تقسیم آن باشید
صدها قفسه ، به من کمک کنید تا آن را خرج کنم ، عزیزم
مسابقه را سبک کنید ، دلپذیر شوید ، عزیزم
آن مجموعه جت ، تماشای نوع غروب آفتاب ، بله ، بله
چشمان Rollin به سر من برگردند ، انگشتان پا را مجعد ، بله ، بله

[گروه کر]
بله ، شما آن خوشمزه-یوم
اون آدم خوشمزه ، اون آدم خوشمزه (تو فلکسین بمون برام)
بله ، شما آن شخص جالب (بله ، بله)
اون آدم خوشمزه ، اون مضحک
کلام را بگو ، در راه من
بله عزیزم ، بله عزیزم ، بله عزیزم (بله ، عزیزم)
هر شب ، هر روز
کلام را بگو ، در راه من
بله عزیزم ، بله عزیزم ، بله عزیزم (بله ، عزیزم)
در صبح یا اواخر
کلام را بگو ، در راه من

[پل]
در لامبو پرش کن ، من در راهم
دمپایی هاوس خانه با لبخندی روی صورتم ادامه داد
من انتخاب شده ام که شما بانوی من هستید
شما یام ، یام ، یام ، یام
شما یوم ، یام-یوم ، وای
واو اوه

[گروه کر]
بله ، شما آن خوشمزه-یوم
اون آدم خوشمزه ، اون مضحک
بله ، شما آن خوشمزه-یوم
اون آدم خوشمزه ، اون مضحک
کلام را بگو ، در راه من
بله عزیزم ، بله عزیزم ، بله عزیزم (بله ، عزیزم)
هر شب ، هر روز
کلام را بگو ، در راه من
بله عزیزم ، بله عزیزم ، بله عزیزم (بله ، عزیزم)
در صبح یا اواخر
کلام را بگو ، در راه من

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا