متن و ترجمه آهنگ های چلسی کاتلر - Chelsea Cutler

متن و ترجمه آهنگ های چلسی کاتلر - Chelsea Cutler

چلسی کاتلر خواننده و آهنگساز آمریکایی است که از 17 سالگی در عرصه ی موسیقی پاپ فعالیت میکند.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا