متن و ترجمه آهنگ های ریک راس - Rick Ross

متن و ترجمه آهنگ های ریک راس - Rick Ross

ویلیام لئونارد رابرتز (زاده ۲۸ ژانویه، ۱۹۷۶) که با نام ریک راس شناخته می‌شود، رپر آمریکایی است که کار نگهبانی را انجام می داد. رپ کردن حرفه‌ای خودش را از سال ۲۰۰۲ آغاز کرده.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا