متن و ترجمه آهنگ های ساویتی - Saweetie

متن و ترجمه آهنگ های ساویتی - Saweetie

Diamonté Harper متولد 2 جولای 1993 که بصورت حرفه ای با نام Saweetie یا ساویتی شناخته میشه رپر و آهنگساز آمریکایی است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا