متن و ترجمه آهنگ های رُد ویو - Rod Wave

متن و ترجمه آهنگ های رُد ویو - Rod Wave

رودراریوس مارسل گرین(متولد ۲۷ اگوست ۱۹۹۹) معروف به Rod wave خواننده رپ، خواننده وترانه سرای آمریکایی است.وی به دلیل صدای قوی وترکیبR&Bوهیپ هاپ مشهور است.

نظر شما

طراحی و توسعه با در لیریکا