متن و ترجمه آهنگ Chemical از Post Malone

Chemical - Post Malone

کمیکال - پست مالون
کمیکال

[Verse 1]
Oxytocin makin' it all okay
When I come back down, it doesn't feel the same
Now, I'm sittin' 'round, waitin' for the world to end all day, 'cause I couldn't leave you if I tried

[Pre-Chorus]
You break me, then I break my rules
Last time was the last time, too
It's fucked up, I know, but I'm still

[Chorus]
Outside of the party, smokin' in the car with you
Seven Nation Army, fightin' at the bar with you
Tell you that I'm sorry, tell me what I gotta do
'Cause I can't let go, it's chemical
No, I can't let go, it's chemical
[Verse 2]
Every time I'm ready to make a change (Mhm)
You turn around and fuck out all my brains (Woo)
I ain't tryna find fate, it's too late to save face
I can't get away, maybe there's no mistakes (Maybe there's no mistakes)

[Pre-Chorus]
You break me, then I break my rules
Last time was the last time, too
It's fucked up, I know, but I'm still

[Chorus]
Still outside of the party, smokin' in the car with you
Seven Nation Army, fightin' at the bar with you
Tell you that I'm sorry, tell me what I gotta do
'Cause I can't let go, it's chemical (Chemical)
No, I can't let go, it's chemical (Chemical)
No, I can't let go, it's chemical

[Outro]
I can't let go, it's chemical
Da-da-da-da-da-da, da-da-da
Tell you that I'm sorry, tell me what I gotta do
No, I can't let go, it's chemical

 

[قسمت اول]
اکسی توسین همه چیز رو خوب می‌کنه
وقتی برمی‌گردم، حسش فرق می‌کنه
حالا مثل یه ادم ناتوان، منتظر پایان دنیام هستم، چون حتی اگه بخواستم نمی‌تونستم ازت دور شم

[پیش‌خور]
تو منو شکست می‌دی، بعد من هم قوانینم رو می‌شکنم
آخرین بار هم آخرین بار بود،
میدونم که این خیلی خرابه، ولی من هنوز

[کورس]
هنوز بیرون از مهمانی هستم، با تو داخل ماشین دود می‌کشم
هنوز هم در برابر هفت ارتش مبارزه می‌کنم، با تو
بهت می‌گم که متاسفم، بهم بگو باید چیکار کنم
چون نمی‌تونم رهاش کنم، این یه ترکیب شیمیاییه
نه، نمی‌تونم رهاش کنم، این یه ترکیب شیمیاییه

[قسمت دوم]
هر وقت آماده تغییر شدم،
تو می‌چرخونی و همه‌ی احساساتمو ازم می‌گیری
من نمی‌خوام سرنوشتمو پیدا کنم، دیر شده برای نجات دادن چهره‌ام
نمی‌تونم فرار کنم، شاید هم هیچ اشتباهی نباشه

[پیش‌خور]
تو منو شکست می‌دی، بعد من هم قوانینم رو می‌شکنم
آخرین بار هم آخرین بار بود،
میدونم که این خیلی خرابه، ولی من هنوز

[کورس]
هنوز بیرون از مهمانی هستم، با تو داخل ماشین دود می‌کشم
هنوز هم در برابر هفت ارتش مبارزه می‌کنم، با تو
بهت می‌گم که متاسفم، بهم بگو باید چیکار کنم
چون نمی‌تونم رهاش کنم، این یه ترکیب شیمیاییه (شیمیایی)
نه، نمی‌تونم رهاش کنم، این یه ترکیب شیمیاییه (شیمیایی)
نه، نمی‌تونم رهاش کنم، این یه ترکیب شیمیاییه

[آخرین قسمت]
نمی‌تونم رهاش کنم، این یه ترکیب شیمیاییه
دا-دا-دا-دا-دا، دا-دا-دا
بهت می‌گم که متاسفم، بهم بگو باید چیکار کنم
نه، نمی‌تونم رهاش کنم، این یه ترکیب شیمیاییه

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا