متن و ترجمه آهنگ Poker Face از Lady Gaga

Poker Face - Lady Gaga

پوکر فیس - لیدی گاگا
پوکر فیس

Mum mum mum mah
Mum mum mum mah
Mum mum mum mah
Mum mum mum mah
Mum mum mum mah

[Verse 1]
I wanna hold 'em like they do in Texas, please
Fold 'em, let 'em hit me, raise it; baby, stay with me (I love it)
Love game intuition, play the cards with spades to start
And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart

[Pre-Chorus]
Oh, oh-oh, oh, oh
Oh oh oh oh, oh oh
I'll get him hot, show him what I've got
Oh, oh-oh, oh, oh
Oh oh oh oh, oh oh
I'll get him hot, show him what I've got

[Chorus]
Can't read my, can't read my
No, he can't read my poker face
(She's got me like nobody)
Can't read my, can't read my
No, he can't read my poker face
(She's got me like nobody)


[Post-Chorus]
Po-po-po-poker face, fu-fu-fuck her face
(Mum mum mum mah)
Po-po-po-poker face, fu-fu-fuck her face
(Mum mum mum mah)

[Verse 2]
I wanna roll with him, a hard pair we will be
A little gambling is fun when you're with me (I love it)
Russian roulette is not the same without a gun
And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun (fun)

[Pre-Chorus]
Oh, oh-oh, oh, oh
Oh oh oh oh, oh oh
I'll get him hot, show him what I've got
Oh, oh-oh, oh, oh
Oh oh oh oh, oh oh
I'll get him hot, show him what I've got

[Chorus]
Can't read my, can't read my
No, he can't read my poker face
(She's got me like nobody)
Can't read my, can't read my
No, he can't read my poker face
(She's got me like nobody)


[Post-Chorus]
Po-po-po-poker face, fu-fu-fuck her face
(Mum mum mum mah)
Po-po-po-poker face, fu-fu-fuck her face
(Mum mum mum mah)
(Mum mum mum mah)
(Mum mum mum mah)

[Bridge]
I won't tell you that I love you
Kiss or hug you
'Cause I'm bluffin' with my muffin
I'm not lying, I'm just stunnin' with my love-glue-gunnin'
Just like a chick in the casino
Take your bank before I pay you out
I promise this, promise this
Check this hand 'cause I'm marvelous

[Chorus]
Can't read my, can't read my
No, he can't read my poker face
(She's got me like nobody)
Can't read my, can't read my
No, he can't read my poker face
(She's got me like nobody)
Can't read my, can't read my
No, he can't read my poker face
(She's got me like nobody)
Can't read my, can't read my
No, he can't read my poker face
(She's got me like nobody)
Can't read my, can't read my
No, he can't read my poker face
(She's got me like nobody)
Can't read my, can't read my
No, he can't read my poker face
(She's got me like nobody)


[Post-Chorus]
Po-po-po-poker face, fu-fu-fuck her face
Po-po-po-poker face, fu-fu-fuck her face
(She's got me like nobody)
Po-po-po-poker face, fu-fu-fuck her face
(Mum mum mum mah)
Po-po-po-poker face, fu-fu-fuck her face
(Mum mum mum mah)
Po-po-po-poker face, fu-fu-fuck her face
(Mum mum mum mah)
Po-po-po-poker face, fu-fu-fuck her face
(Mum mum mum mah)

 

مادر مامان مادر
مادر مامان مادر
مادر مامان مادر
مادر مامان مادر
مادر مامان مادر

[آیه 1]
لطفاً می خواهم مانند آنچه در تگزاس انجام می دهند ، نگه دارم
پوشه 'em ، اجازه دهید' به من ضربه بزنید ، آن را مطرح کنید. عزیزم ، با من بمان (دوستش دارم)
شهود بازی عشق ، برای شروع کارت ها را با لکه ها بازی کنید
و بعد از اینکه او قلاب شد ، همان کسی را که بر قلبش است ، بازی خواهم کرد

[قبل از کر]
اوه ، اوه ، اوه ، اوه
اوه اوه اوه اوه اوه
من او را داغ می کنم ، به او نشان خواهم داد
اوه ، اوه ، اوه ، اوه
اوه اوه اوه اوه اوه
من او را داغ می کنم ، به او نشان خواهم داد

[گروه کر]
نمی توانم بخوانم ، نمی توانم بخوانم
نه ، او نمی تواند چهره پوکر من را بخواند
(او مرا مثل هیچ کس ندارد)
نمی توانم بخوانم ، نمی توانم بخوانم
نه ، او نمی تواند چهره پوکر من را بخواند
(او مرا مثل هیچ کس ندارد)


[پس از کر]
صورت پو-پو-پوکر ، فو فو صورت خود را لعنتی
(مادر مامان مادر مادر)
صورت پو-پو-پوکر ، فو فو صورت خود را لعنتی
(مادر مامان مادر مادر)

[آیه 2]
من می خواهم با او بچرخم ، یک جفت سخت که خواهیم بود
قمار کمی سرگرم کننده است وقتی شما با من هستید (من آن را دوست دارم)
رولت روسی بدون اسلحه یکسان نیست
و عزیزم ، وقتی عشق است ، اگر خشن نباشد ، سرگرم کننده نیست (سرگرم کننده)

[قبل از کر]
اوه ، اوه ، اوه ، اوه
اوه اوه اوه اوه اوه
من او را داغ می کنم ، به او نشان خواهم داد
اوه ، اوه ، اوه ، اوه
اوه اوه اوه اوه اوه
من او را داغ می کنم ، به او نشان خواهم داد

[گروه کر]
نمی توانم بخوانم ، نمی توانم بخوانم
نه ، او نمی تواند چهره پوکر من را بخواند
(او مرا مثل هیچ کس ندارد)
نمی توانم بخوانم ، نمی توانم بخوانم
نه ، او نمی تواند چهره پوکر من را بخواند
(او مرا مثل هیچ کس ندارد)


[پس از کر]
صورت پو-پو-پوکر ، فو فو صورت خود را لعنتی
(مادر مامان مادر مادر)
صورت پو-پو-پوکر ، فو فو صورت خود را لعنتی
(مادر مامان مادر مادر)
(مادر مامان مادر مادر)
(مادر مامان مادر مادر)

[Bridge]
من به شما نمی گویم که شما را دوست دارم
شما را بوسید یا بغل می کند
"چون من بلفین هستم" با کلوچه ام
من دروغ نمی گویم ، من فقط با عشق و چسب عشق خود را حیرت زده ام
درست مثل جوجه در کازینو
قبل از اینکه من به شما پرداخت کنم ، بانک خود را بگیرید
من اینو قول می دهم ، قول بدین
این دست را بررسی کنید زیرا من شگفت انگیز هستم

[گروه کر]
نمی توانم بخوانم ، نمی توانم بخوانم
نه ، او نمی تواند چهره پوکر من را بخواند
(او مرا مثل هیچ کس ندارد)
نمی توانم بخوانم ، نمی توانم بخوانم
نه ، او نمی تواند چهره پوکر من را بخواند
(او مرا مثل هیچ کس ندارد)
نمی توانم بخوانم ، نمی توانم بخوانم
نه ، او نمی تواند چهره پوکر من را بخواند
(او مرا مثل هیچ کس ندارد)
نمی توانم بخوانم ، نمی توانم بخوانم
نه ، او نمی تواند چهره پوکر من را بخواند
(او مرا مثل هیچ کس ندارد)
نمی توانم بخوانم ، نمی توانم بخوانم
نه ، او نمی تواند چهره پوکر من را بخواند
(او مرا مثل هیچ کس ندارد)
نمی توانم بخوانم ، نمی توانم بخوانم
نه ، او نمی تواند چهره پوکر من را بخواند
(او مرا مثل هیچ کس ندارد)


[پس از کر]
صورت پو-پو-پوکر ، فو فو صورت خود را لعنتی
صورت پو-پو-پوکر ، فو فو صورت خود را لعنتی
(او مرا مثل هیچ کس ندارد)
صورت پو-پو-پوکر ، فو فو صورت خود را لعنتی
(مادر مامان مادر مادر)
صورت پو-پو-پوکر ، فو فو صورت خود را لعنتی
(مادر مامان مادر مادر)
صورت پو-پو-پوکر ، فو فو صورت خود را لعنتی
(مادر مامان مادر مادر)
صورت پو-پو-پوکر ، فو فو صورت خود را لعنتی
(مادر مامان مادر مادر)

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا