متن و ترجمه آهنگ Jaded از Miley Cyrus

Jaded - Miley Cyrus

جیدد - مایلی سایرس
جیدد

[Verse 1]
I don't wanna call and talk too long
I know it was wrong, but never said I was sorry
Now I've had time to think it over
We're much older and the bone's too big to bury

[Pre-Chorus]
Oh, isn't it a shame that it ended like that?
Said goodbye forever, but you never unpacked
We went to Hell, but we never came back
[Chorus]
I'm sorry that you're jaded
I could've taken you places
You're lonely now and I hate it
I'm sorry that you're jaded

[Verse 2]
You're not even willin' to look at your part
You just jump in the car and head down to thе bar 'til you're blurry
Don't know when to stop, so you take it too far
I don't know whеre you are and I'm left in the dark 'til I'm worried
Ooh, and it hurts me

[Pre-Chorus]
And it's a fuckin' shame that it ended like that
You broke your own heart, but you'd never say that
We went to Hell, but we never came back

[Chorus]
I'm sorry that you're jaded (Jaded)
I could've taken you places (Places)
You're lonely now and I hate it
I'm sorry that you're jaded

[Bridge]
I won't lie, it won't be easy
When somebody new is on your body
I'll change my number but keep your T-shirt
I don't mind it's torn up and faded
You might also like
Rose Colored Lenses
Miley Cyrus
Thousand Miles
Miley Cyrus
River
Miley Cyrus
[Chorus]
I'm sorry that you're jaded (Jaded)
I could've taken you places (Places)
You're lonely now and I hate it
I'm sorry that you're jaded

[Outro]
I'm sorry that you're jaded

 

 

[آیه 1]
نمی خوام زیاد زنگ بزنم و صحبت کنم
میدونم اشتباه بود ولی هیچوقت نگفتم متاسفم
حالا وقت داشتم به آن فکر کنم
ما خیلی بزرگتر هستیم و استخوان برای دفن کردن خیلی بزرگ است

[پیش کر]
اوه، حیف نیست که اینطور تمام شد؟
برای همیشه خداحافظی کردی، اما تو هرگز بسته را باز نکردی
ما به جهنم رفتیم، اما هرگز برنگشتیم
[گروه کر]
متاسفم که خسته شدید
می توانستم شما را جاهایی ببرم
تو الان تنها هستی و من ازش متنفرم
متاسفم که خسته شدید

[آیه 2]
شما حتی حاضر نیستید به نقش خود نگاه کنید
شما فقط در ماشین می پرید و به سمت نوار می روید تا تار شوید
نمی‌دانید چه زمانی باید متوقف شوید، بنابراین خیلی دور می‌روید
نمیدانم کجایی و من در تاریکی مانده ام تا زمانی که نگران باشم
اوه، و این به من صدمه می زند

[پیش کر]
و این مایه شرمساری است که اینطور تمام شد
تو دل خودت را شکستی، اما هرگز این حرف را نمی‌زنی
ما به جهنم رفتیم، اما هرگز برنگشتیم

[گروه کر]
متاسفم که شما خسته شدید (Jaded)
من می توانستم شما را جاهایی ببرم (مکان ها)
تو الان تنها هستی و من ازش متنفرم
متاسفم که خسته شدید

[پل]
من دروغ نمی گویم، آسان نخواهد بود
وقتی فرد جدیدی روی بدن شماست
شماره ام را عوض می کنم اما تی شرتت را نگه دارم
من مهم نیست که پاره شده و پژمرده شده باشد
شما هم ممکن است دوست داشته باشید
لنزهای رز رنگی
مایلی سایروس
هزار مایل
مایلی سایروس
رودخانه
مایلی سایروس
[گروه کر]
متاسفم که شما خسته شدید (Jaded)
من می توانستم شما را جاهایی ببرم (مکان ها)
تو الان تنها هستی و من ازش متنفرم
متاسفم که خسته شدید

[بیرونی]
متاسفم که خسته شدید

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا