متن و ترجمه آهنگ Toosie Slide از Drake

Toosie Slide - Drake

توسی اسلاید - دریک
توسی اسلاید

[Pre-Chorus]
Black leather glove, no sequins
Buckles on the jacket, it's Alyx shit
Nike crossbody, got a piece in it
Got a dance, but it's really on some street shit
I'ma show you how to get it

[Chorus]
It go right foot up, left foot, slide
Left foot up, right foot, slide
Basically, I'm sayin' either way, we 'bout to slide, ayy
Can't let this one slide, ayy

[Post-Chorus]
Don't you wanna dance with me? No?
I could dance like Michael Jackson
I could give you thug passion
It's a Thriller in the trap where we from
Baby, don't you wanna dance with me? No?
I could dance like Michael Jackson
I could give you satisfaction
And you know we out here every day with it
I'ma show you how to get it

[Chorus]
It go right foot up, left foot, slide
Left foot up, right foot, slide
Basically, I'm sayin', either way, we 'bout to slide, ayy
Can't let this one slide, ayy (Who's bad?)

[Verse 1]
Two thousand shorties wanna tie the knot, ayy, yeah
Two hundred shooters on my brother's block, woah, yeah
Petal off a rose like I love her not, maybe not
I don't know what's wrong with me, I can't stop, woah, yeah
Won't stop, woah, yeah, never stop
Got so many opps, I be mistakin' opps for other opps
Got so many people that I love out of troubled spots
Other than the family I got, it's either you or me
That's just how I think, it's either you or me
This life got too deep for you, baby
Two or three of us about to creep where they stayin'

[Pre-Chorus]
Black leather glove, no sequins
Buckles on the jacket, it's Alyx shit
Nike crossbody, got a piece in it
Got a dance, but it's really on some street shit
I'ma show you how to get it

[Chorus]
It go right foot up, left foot, slide
Left foot up, right foot, slide
Basically, I'm sayin' either way, we 'bout to slide, ayy
Can't let this one slide, ayy (Who's bad?)

[Verse 2]
Toosie slide, then I hit it double-time
Then I hit a spin 'cause we spun their block a couple times
If it's not the right time, there'll always be another time
I'm not even trippin', we'll just see 'em in the summertime, woah, yeah
Can't describe the pressure I be puttin' on myself, yeah
Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah
If they movin' shaky, we'll just do this shit ourselves, woah
If I'm movin' shaky, Chubbs'll do this shit himself, yeah
Solo niggas, only YOLO, for real
Heard a lot about you but we don't know for real
Next time, guarantee the truth'll get revealed

[Pre-Chorus]
Black leather gloves, no sequins, yeah
Buckles on the jacket, it's Alyx shit
Nike crossbody, got a piece in it
Got a dance, but it's really on some street shit
I'ma show you how

[Chorus]
It go right foot up, left foot, slide
Left foot up, right foot, slide
Basically, I'm sayin' either way we 'bout to slide, ayy
Can't let this one slide, ayy

[Post-Chorus]
Don't you wanna dance with me? No?
I could dance like Michael Jackson (Jackson)
I could give you thug passion (Passion)
It's a Thriller in the trap where we from (Where we from)
Baby, don't you wanna dance with me? No?
I could dance like Michael Jackson (Jackson)
I could give you satisfaction ('Faction)
And you know we out here every day with it
I'ma show you how to get it

[Chorus]
It go right foot up, left foot, slide
Left foot up, right foot, slide
Basically, I'm sayin' either way we 'bout to slide
(Who's bad?)

 

[قبل از کر]
دستکش چرمی سیاه ، بدون سوزن
دست و پنجه نرم روی ژاکت ، این شر Alyx است
کراس اوج نایک ، یک قطعه در آن قرار گرفت
رقص کردم ، اما واقعاً در بعضی خیابان های خیابانی است
من به شما نشان می دهم که چگونه آن را بدست آورید

[گروه کر]
پای راست به بالا ، پای چپ ، اسلاید حرکت می کند
پای چپ به بالا ، پای راست ، اسلاید
اصولاً ، من به هر صورت می گویم ، ما به اسلایدها می پردازیم
نمی توانید اجازه دهید این یک اسلاید ، اوی

[پس از کر]
نمی خوای با من برقصی؟ نه؟
من می توانستم مثل مایکل جکسون برقصم
من می توانم به شما شور و هیجان
این یک تریلر است که در دام ما قرار دارد
عزیزم ، نمی خوای با من برقصی؟ نه؟
من می توانستم مثل مایکل جکسون برقصم
من می توانم به شما رضایت بدهم
و شما می دانید که ما هر روز با آن بیرون می آییم
من به شما نشان می دهم که چگونه آن را بدست آورید

[گروه کر]
پای راست به بالا ، پای چپ ، اسلاید حرکت می کند
پای چپ به بالا ، پای راست ، اسلاید
در واقع ، من می گویم ، یا به هر صورت ، ما به اسلایدها می پردازیم ، ای
نمی توانید اجازه دهید این یک اسلاید ، آوی (چه کسی بد است؟)

[آیه 1]
دو هزار شورت میخواد گره بخوره ، آره ، آره
دویست تیرانداز در بلوک برادرم ، وای ، آره
گلبرگ خاموش گل رز مانند من او را دوست دارم ، شاید نه
نمی دانم چه مشکلی در من است ، نمی توانم متوقف شوم ، وای ، آره
متوقف نخواهد شد ، وای ، بله ، هرگز متوقف نشوید
من بسیاری از گزینه ها ، من مخالف برای مخالفان دیگر هستم
آنقدر افراد را دوست داشتم که از نقاط مشکل زا عاشقشان هستم
به غیر از خانواده ای که من گرفتم ، این شما یا شما هستید
این دقیقاً همانطور است که فکر می کنم ، این شما یا من است
این زندگی برای شما خیلی عمیق شد ، عزیزم
دو یا سه نفر از ما قصد داریم که در آنجا بمانند.

[قبل از کر]
دستکش چرمی سیاه ، بدون سوزن
دست و پنجه نرم روی ژاکت ، این شر Alyx است
کراس اوج نایک ، یک قطعه در آن قرار گرفت
رقص کردم ، اما واقعاً در بعضی خیابان های خیابانی است
من به شما نشان می دهم که چگونه آن را بدست آورید

[گروه کر]
پای راست به بالا ، پای چپ ، اسلاید حرکت می کند
پای چپ به بالا ، پای راست ، اسلاید
اصولاً ، من به هر صورت می گویم ، ما به اسلایدها می پردازیم
نمی توانید اجازه دهید این یک اسلاید ، آوی (چه کسی بد است؟)

[آیه 2]
Toosie اسلاید ، سپس من آن را دو بار ضربه
سپس من به چرخش برخورد کردم ، زیرا ما دو بار به بلوک آنها می چرخیم
اگر زمان مناسبی نباشد ، همیشه زمان دیگری خواهد بود
من حتی trippin نیستم ، فقط تابستان ها را می بینیم ، وای ، بله
بله ، نمی توانم فشارهایی را که به من تحمیل می شود ، توصیف کنم
واقعاً ، من فقط نمی توانم کسی را از دست بدهم ، بله
اگر آنها لرزان باشند ، ما خودمان این کار را انجام می دهیم ، وای
اگر من لرزان باشم ، چاببس خودش این گه را انجام می دهد ، بله
نیگاهای انفرادی ، فقط YOLO ، برای واقعیت است
چیزهای زیادی راجع به شما می شنویم اما واقعاً نمی دانیم
دفعه بعد ، حقیقت را آشکار می کنید

[قبل از کر]
دستکش چرمی سیاه ، بدون سوزن ، بله
دست و پنجه نرم روی ژاکت ، این شر Alyx است
کراس اوج نایک ، یک قطعه در آن قرار گرفت
رقص کردم ، اما واقعاً در بعضی خیابان های خیابانی است
من به شما نشان می دهم که چگونه

[گروه کر]
پای راست به بالا ، پای چپ ، اسلاید حرکت می کند
پای چپ به بالا ، پای راست ، اسلاید
در اصل ، من می گویم "به هر روشی که ما بخواهیم" بکشیم ،
نمی توانید اجازه دهید این یک اسلاید ، اوی

[پس از کر]
نمی خوای با من برقصی؟ نه؟
من می توانستم مثل مایکل جکسون (جکسون) برقصم
من می توانم به شما شور و هیجان (شور)
این یک تریلر در دام است که ما از کجا هستیم (از کجا هستیم)
عزیزم ، نمی خوای با من برقصی؟ نه؟
من می توانستم مثل مایکل جکسون (جکسون) برقصم
من می توانم رضایت شما را بدهم ("جناح")
و شما می دانید که ما هر روز با آن بیرون می آییم
من به شما نشان می دهم که چگونه آن را بدست آورید

[گروه کر]
پای راست به بالا ، پای چپ ، اسلاید حرکت می کند
پای چپ به بالا ، پای راست ، اسلاید
در اصل ، من می گویم "به هر روشی که ما بخواهیم" بکشیم
(چه کسی بد است؟)

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا