متن و ترجمه ی آهنگ جام جهانی 2018 روسیه نیکی جم ارا و ویل اسمیت

Live It Up - Nicky Jam - Will Smith - Era Istrefi

زندگی کن - نیکی جم - ویل اسمیت - ارا استرفی
زندگی کن

(متن و ترجمه آهنگ رسمی جام جهانی 2018 روسیه)

 

One life, live it up, cause we got one life

یک زندگی، زندگی کن چون یک زندگی داریم (یکبار زندگی می کنیم)

 

One life, live it up, cause we got one life

یک زندگی، زندگی کن چون یک زندگی داریم

 

One life, live it up, cause you don't get it twice

یک زندگی، زندگی کن، چون نمیتونی دوبار زندگی کنی

One life, live it up, cause you don't get it twice

یک زندگی، زندگی کن، چون نمیتونی دوبار زندگی کنی

 

Strenthen your numbers, is a force we can mix

شماره هات رو قوی کن، یه نیرویی هست که میتونیم باهم قاطی کنیم

 

We raise our flags and put our pride on our back

پرچم هایمان را بالا می‌بریم و غرورمان را بر پشتمان قرار می‌دهیم

 

We feeling like a champion when we shine our light

حس یک قهرمان را داریم وقتی نور افشانی می‌کنیم

 

We got the power, make condition correct

ما قدرت بهتر کردن شرایط را داریم

 

One life, live it up, cause we got one life

یک زندگی، زندگی کن چون یک زندگی داریم

 

One life, live it up, cause we got one life

یک زندگی، زندگی کن چون یک زندگی داریم

 

One life, live it up, cause you don't get it twice

یک زندگی، زندگی کن، چون نمیتونی دوبار زندگی کنی

 

One life, live it up, cause you don't get it twice

یک زندگی، زندگی کن، چون نمیتونی دوبار زندگی کنی

 

One life, one dream, one moment, one team

یک زندگی، یک رویا، یک لحظه، یک تیم

 

One youth, lights high, thousand road blocks, one shot

یک جوانی، نورها بالا، هزاران راه بسته، یک شوت

 

One truth, no fears, One flag

یک حقیقت، بدون ترس، یک پرچم

 

We've been waiting for this all year

سال ها منتظر این بودیم

 

Where y'all at? we're right here

مشغول چه کاری هستید؟ ما اینجاییم

 

Ya empezo la rumba y estamos celebrando

رمبو در حال حاضر آغاز شده و ما جشن می گیریم

 

Todo el mundo que me levante la mano

هر کسی که دستم را بالا می برد

 

Tamos vivos, hay que disfrutarlo

ما زندگی می کنیم، ما باید از آن لذت ببریم

 

Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar, no, no

امروز هیچ کس من را متوقف نمی کند، زیرا نمی دانم چگونه توقف کنم، نه، نه

 

One life, live it up, cause we got one life

یک زندگی، زندگی کن چون یک زندگی داریم

 

One life, live it up, cause we got one life

یک زندگی، زندگی کن چون یک زندگی داریم

 

One life, live it up, cause you don't get it twice

یک زندگی، زندگی کن، چون نمیتونی دوبار زندگی کنی

 

One life, live it up, cause you don't get it twice

یک زندگی، زندگی کن، چون نمیتونی دوبار زندگی کنی

 

For the love, I'm a rebel I'm coming from

برای عشق، من شورشی ام که از...

 

Every nation under the sun

هر ملتی که زیر آفتاب قرار دارد، برخواسته است

 

Elevating their favourite song when we hit and run

آهنگ مورد علاقه شان را بالا میبرم وقتی ما میزنیم و میدویم

 

You own it, you got it

تو مالک آن هستی، تو به دستش آوردی

 

The whole world it's watching

کل دنیا داره نگاه میکنه

 

So let's get this pumping

پس بیا این را پمپاژ کنیم

 

Where y'all at? we're right there!

مشغول چه کاری هستید؟ما اینجاییم

 

Only one life to live, got so much to give

فقط یک زندگی برای زندگی کردن داریم، چیزهای زیادی داریم که بدیم

 

Fighting for the nation now, that is my gift

در حال حاضر جنگیدن برای ملت، این هدیه منه

 

Run like a champion and win like a king

مثل یک قهرمان بدو و مثل یک پادشاه برنده شو

 

That's my only gold my everything

اون تنها طلای منه همه چیز منه

 

Living up now, now

حالا زندگی کن، حالا

 

living up now, now

حالا زندگی کن، حالا

 

Jealousy, ambition

حسودانه، (دنبال) آرزو ها

 

victories, celebration

پیروزی، جشن

 

one love, one nation

یک عشق، یک ملت

 

That's win you reached that goal

این همون پیروزی هست که تو به اون هدف رسیدی

 

That's win you reached that goal

این همون پیروزی هست که تو به اون هدف رسیدی

 

That's win you reached that goal

این همون پیروزی هست که تو به اون هدف رسیدی

 

That's win you reached that goal

این همون پیروزی هست که تو به اون هدف رسیدی

 

lyrics-music.mihanblog.com

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا