متن و ترجمه آهنگ MIDDLE CHILD از XXXTentacion و PnB Rock

MIDDLE CHILD - XXXTentacion - PnB Rock

میدل چایلد - ایکس ایکس ایکس - پی ان بی راک
میدل چایلد

[Intro: PnB Rock]
Ah
Oh-oh
Oh, yeah

[Chorus: PnB Rock & XXXTENTACION]
Mama had five boys, me, I was the middle child
By the age of 13, bitch, I was young and wild
Caught my first case, then I got kicked out my mama house
Got nowhere to stay, bitch, I'm runnin' in your fuckin' house (Bitch)
Ooh, 30s out (Yeah), fuck you talkin' 'bout? (Yeah)
Yeah, runnin' 'round the city, I swear I'm lurking out (Lurking out)
Damn, I'm high as shit, I'm off a percy now (Percy now)
Huh, nigga run up on me, I'ma blow him down

[Post-Chorus: XXXTENTACION]
So much cash in my jeans, Louis V., pocket wallet
Niggas hate, niggas bitches, niggas bitches, pocket watchin'
Uh, not talkin' 'bout no pistol, I'm talkin' 30s now (30s now)
Hey, hey, 30s now, 30 bands, 30 now (Hey)

[Verse: PnB Rock & XXXTENTACION]
Pussy nigga always talkin', why the fuck these niggas talkin'?
I don't know, pull up slow, sticks out the window, look what you started
Huh, yeah, catch a opp, better bounce out, we gon' burn him down (Burn him down)
30 down, 30 rounds, sending rounds (Buck, buck, buck)
Hold up, niggas don't want no smoke
Roll up dead niggas when I smoke
Bad bitch, she put it all in her throat
She suck my dick while I'm floatin' the Ghost
New bustdown, yeah, my wrist is on froze (Ice)
These niggas is hoes, I keep me a pole
I swear these new bitches be doing the most
Vomit like I'm drippin' snot from my nose (Slatt)
You know I came from the mud with this (Mud)
They never showed me no love with this (Yeah)
I had to jugg and finesse, was just standing on corner
Was selling them drugs and shit (Drugs)
They used to be on some other shit (Uh)
Now they see me coming up and shit (Uh)
I tell them leeches to suck a dick (Uh)
Nowadays they see me dubbin' shit

[Chorus: PnB Rock & XXXTENTACION]
Mama had five boys, me, I was the middle child
By the age of 13, bitch, I was young and wild
Caught my first case, then I got kicked out my mama house
Got nowhere to stay, bitch, I'm runnin' in your fuckin' house (Bitch)
Ooh, 30s out (Yeah), fuck you talkin' 'bout? (Yeah)
Yeah, going round the city, I swear I'm lurking out (Lurking out)
Damn, I'm high as shit, I'm off a percy now (Percy now)
Huh, nigga run up on me, I'ma blow him down

[Post-Chorus: XXXTENTACION]
So much cash in my jeans, Louis V., pocket wallet
Niggas hate, niggas bitches, niggas bitches, pocket watchin'
Uh, not talkin' 'bout no pistol, I'm talkin' 30s now (30s now)
Hey, hey, 30s now, 30 bands, 30 now (Hey)

 

 

[معرفی: PnB Rock]
آه
اوه آه
آه، آره

[کر: PnB راک و XXXTENTACION]
مادر پنج پسر داشت، من، من بچه متوسط ​​بودم
در سن 13 سالگی، عوضی، من جوان و وحشی بودم
من اولین مورد را گرفتم، سپس من خانه مادر من را لگد زدم
جایی برای ماندن ندارم، عوضی، من در خانه لعنتی شما (خانم) رنج می برم
اوه، 30 ساله (آره)، فک میکنی؟ (آره)
آره، رنج "شهر"، سوگند می خورم که من خلوت می کنم (از دست دادن)
لعنتی، من بالا به عنوان گریه، من در حال حاضر percy در حال حاضر (پرسی در حال حاضر)
هوه، نجوا زدن بر من، من او را پایین می کشم

[پس از کر: XXXTENTACION]
پول زیادی در شلوار جین من، لوئیس V.، کیف پول جیبی
Niggas نفرت، سگ niggas، سگ niggas، جیبی watchin '
خدایا، نه با تو حرف می زنم
هی، هی، 30 ساله، 30 باند، 30 هم اکنون (هی)

[آیه: PnB راک و XXXTENTACION]
گربه نیگا همیشه صحبت می کند، چرا فک می کند این نگگوش Talkin؟
نمی دانم، آهسته بکشید، پنجره را بچرخانید، آنچه را شروع کرده اید نگاه کنید
هوه، آره، گرفتن یک حریف، بهتر است گزاف گویی کردن، ما "او را سوزاند (او را رایت)
30، 30 دور، ارسال دور (Buck، Buck، Buck)
نگه دارید، niggas نمی خواهید هیچ دود
وقتی سیگار می کشم، نجواهای مرده را بچرخان
فاحشه بد، او آن را در گلویش گذاشت
او دیک من را می خورد در حالی که من فلوطین روح هستم
بوت شدن جدید، آره، مچ دست من در یخ زده است (یخ)
این نجاها هوس هستند، من یک قطب را نگه دارم
قسم می خورم که این سگ های جدید بیشترین کار را انجام می دهند
رقیق مانند من دندانه دار از بینی من (Slatt)
شما می دانید من از گل با این (گلدان)
آنها هرگز به من نشان دادند که دوستش ندارم (آره)
من مجبور بودم جلب و ظرافت، فقط در گوشه ایستاده بود
آنها مواد مخدر و گرسنه (مواد مخدر)
آنها در بعضی از گناهان دیگر (یوحنا)
در حال حاضر آنها می بینند که من می آیند و گریه می کنند (یو)
من به آنها می گویم که زالو برای خوردن دیک (یو)
امروز آنها مرا میبینند گریه می کنند

[کر: PnB راک و XXXTENTACION]
مادر پنج پسر داشت، من، من بچه متوسط ​​بودم
در سن 13 سالگی، عوضی، من جوان و وحشی بودم
من اولین مورد را گرفتم، سپس من خانه مادر من را لگد زدم
جایی برای ماندن ندارم، عوضی، من در خانه لعنتی شما (خانم) رنج می برم
اوه، 30 ساله (آره)، فک میکنی؟ (آره)
بله، دور از شهر، سوگند می خورم که من خلوت می کنم (از دست دادن)
لعنتی، من بالا به عنوان گریه، من در حال حاضر percy در حال حاضر (پرسی در حال حاضر)
هوه، نجوا زدن بر من، من او را پایین می کشم

[پس از کر: XXXTENTACION]
پول زیادی در شلوار جین من، لوئیس V.، کیف پول جیبی
Niggas نفرت، سگ niggas، سگ niggas، جیبی watchin '
خدایا، نه با تو حرف می زنم
هی، هی، 30 ساله، 30 باند، 30 هم اکنون (هی)

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا