ترجمه آهنگ Shape of you از Ed sheeran

Shape of you - Ed Sheeran

شکلی از تو - اد شیرن
شکلی از تو

Shape Of You

The club isn't the best place to find a lover

کلاب بهترین جا برای پیدا کردن یکی که عاشقشی نیست

So the bar is where I go

پس بار جاییه که من میرم  

Me and my friends at the table doing shots

من و دوستام جلو میز نشستیم و داریم نوشیدنی میخوریم  

Drinking faster and then we talk slow

سریع میخوریم و آهسته تر حرف میزنیم  

Come over and start up a conversation with just me

میاد و شروع میکنه به حرف زدن، فقط با من  

And trust me I'll give it a chance now

بهم اعتماد کن میخوام بهش یه شانس بدم

Take my hand, stop

دستامو میگیره میگم صبر کن 

Put Van The Man on the jukebox

آهنگ مردی رو به اسم ون د من، با دستگاه جوکباکس میذاره (دستگاه جوکباکس که پول میندازش داخلش و یه آهنگ انتخاب میکنن و باهاش میرقصن) 

And then we start to dance

و بعدش شروع میکنیم به رقصیدن  

And now I'm singing like
و من اینجوری شروع میکنم به اینجوری خوندن
  

Girl, you know I want your love

دختر تو که میدونی من عشقتو میخوام  

Your love was handmade for somebody like me

 اصلا عشق واسه کسی مثل من ساخته شده  

Come on now, follow my lead

حالا دنبالم بیا و حرفمو گوش کن

I may be crazy, don't mind me

ممکنه دیوونه به نظر بیام ولی اهمیت نده 

(don't mind  اهمیت ندادن )

Say, boy, let's not talk too much

میگه پسر بیا زیاد حرف نزنیم  

Grab on my waist and put that body on me

کمرمو میگیره و بدنشو میچسبونه بهم 

Come on now, follow my lead

زود باش، حرفامو انجام بده

Come, come on now, follow my lead

زود باش هر کاری میگم انجام بده

I'm in love with the shape of you

من عاشق شکل بدنتم  

We push and pull like a magnet do

ما مثل آهن ربا هی جذب و دفع میشیم

Although my heart is falling too

فشارم داره میوفته

I'm in love with your body

عاشق بدنتم  

And last night you were in my room

دیشب توی اتاقم بودی  

And now my bedsheets smell like you

حالا ملافه ام بوی تو رو میده  

Every day discovering something brand new

هر روز یه چیز جدید ازت کشف میکنم  

I'm in love with your body

عاشق بدنتم

Oh I oh I oh I oh I

وای من وای من وای من
I'm in love with your body

عاشق بدنتم 
One week in we let the story begin 

یه هفتست که از شروع این داستان میگذره 

We're going out on our first date

که اولین بار با هم رفتیم بیرون سرقرار  

You and me are thrifty

من و تو صرفه جو هستیم  ( منظورش زمان است )

So go all you can eat

پس برو هر چی میخوای بخر و بخور  

Fill up your bag and I fill up a plate

تو سبد رو پر کن و منم بشقاب رو پر میکنم

We talk for hours and hours about the sweet and the sour

ساعت ها درباره شیرینی و ترشی حرف میزنیم

And how your family is doing okay

و این که حال خانوادتون خوبه ؟  

Leave and get in a taxi, then kiss in the backseat

از فروشگاه میریم بیرون که یه تاکسی بگیریم که پشت تاکسی همو ببوسیم  

Tell the driver make the radio play

به راننده میگیم یه آهنگ بذار

And I'm singing like

و من شروع میکنم به خوندن 

Come on be my baby come on

 یعنی بیا عشقم باش

I'm in love with your body

من عاشق بدنت شدم

Every day discovering

هر روز کشف میکنم 

Something brand new

چیز های جدید 

برای آموزش رایگان انگلیسی لطفا کلیک نمایید .

گفتگو در مورد این آهنگ


طراحی و توسعه با در لیریکا

آموزش زبان انگلیسی کاملا رایگان

برای ورود به پیج اینجا کلیک کنید.